اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

دانلود تحقیق بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري

-1 ديباچه امروزه دگرگوني هاي شگرفي در زمينه فن آوري اطلاعات رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است. به طوري كه روندهاي دگرگوني را در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها ، دقت بسيار زياد ، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونيكي داده‌ها، كيفيت بالا، قيمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش مي باشد و از سويي گسترش حجم عمليات و پيچيده‌تر شدن امور پيش روي ما مي باشد. با توجه به اين عوامل ديگر نيازي به توجيه استفاده از فن آوري اطلاعات در دنياي امروز نخواهد بود و حسابداري نيز ناگزير به كاربرد و استفاده از تمام يا برخي از روشهاي نو در ارائه خدمات و وظايف خود مي باشد. چرا كه به گفته گري ساندم رئيس پيشين انجمن حسابداران آمريكا، نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتري پيدا كرده پس تهيه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران بايد تهيه كننده اطلاعات پيشرفته و باكيفيت باشند تا خدمات شان با قيمت هاي بالا خريدار داشته باشد، در غير اين صورت در آينده جايگاهي نخواهند داشت

فصل اول : ۳

کلیات پژوهش… ۳

۱-۱- دیباچه. ۴

۱-۲- بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش… ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

۱-۴- هدف پژوهش… ۷

۱-۵- نوع طرح پژوهش: ۷

۱-۶- فرضیات پژوهش: ۸

۱-۷- روش پژوهش: ۸

۱-۸ – جمع آوری اطلاعات… ۸

۱-۹- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۸

۱-۱۰- قلمرو پژوهش… ۹

۱-۱۱- محدودیت پژوهش: ۹

۱-۱۲- واژگان تخصصی پژوهش: ۹

۱-۱۳- ساختار پژوهش: ۱۰

فصل دوم : ۱۲

چارچوب نظری و  پیشینه پژوهش… ۱۲

گفتار اول : حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی… ۱۳

۲-۱- دیباچه. ۱۳

۲-۱-۱- حسابداری و پیرامون آن. ۱۳

۲-۱-۲- هدف های صورتهای مالی.. ۱۴

۲-۱-۳- نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. ۱۵

۲-۱-۴- اهداف حسابداری.. ۱۵

۲-۱-۵- گزارش های حسابداری.. ۱۶

گزارش های درون سازمانی.. ۱۷

گزارشهای برون سازمانی.. ۱۷

۲-۱-۶- صورتهای مالی و گزارشگری مالی.. ۱۷

۲-۱-۷- انواع گزارش های مالی.. ۱۸

۲-۱-۸- استفاده کنندگان گزارشهای مالی.. ۱۹

سرمایه گذاران: ۱۹

سرمایه گذاران بالقوه: ۲۰

کارکنان: ۲۰

دولت: ۲۰

جامعه: ۲۱

۲-۱-۹- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. ۲۱

مربوط بودن: ۲۲

قابل فهم بودن: ۲۳

قابل اعتمادبودن: ۲۳

قابل مقایسه بودن: ۲۴

گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب.. ۲۵

۲-۲- دیباچه. ۲۵

۲-۲-۱- تاریخچه اینترنت… ۲۵

۲-۲-۲- وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان. ۲۶

۲-۲-۳- محدودیت های گزارشگری مالی سنتی.. ۲۷

نمودار (۲-۱): جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب… ۲۸

۲-۲-۴- لزوم مدل جدید گزارشگری مالی.. ۲۸

۲-۲-۵- موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب… ۲۹

۲-۲-۶- انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب… ۳۱

الف : هزینه پائین انتشار اطلاعات: ۳۱

ب: امکان ارائه اطلاعات به عموم ذینفعان: ۳۱

ج: امکان ارائه به موقع اطلاعات: ۳۱

د: افزایش تناوب ارائه اطلاعات مالی: ۳۲

هـ :‌افزایش مقدار ارائه اطلاعات: ۳۲

و: افزایش پیچیدگی های سرمایه گذاران: ۳۲

ز: امکان برقراری ارتباط دوطرفه: ۳۳

ح: ارائه طیف وسیعی از اطلاعات: ۳۳

ط- خصوصی کردن، فردی نمودن و امکان تغییر: ۳۳

۲-۲-۷- ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب… ۳۴

۲-۲-۸- زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf): 35

فرمت… ۳۶

مزایا ۳۶

معایب… ۳۶

HTML.. 36

PDF. 36

گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL) 38

2-3- دیباچه. ۳۸

۲-۳-۱- تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 38

2-3-2- تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 40

2-3-3- علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 42

2-3-4- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟. ۴۳

۲-۳-۶ تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی.. ۵۳

۲-۳-۷- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری.. ۵۴

گفتار چهارم : پیشینه پژوهش…. ۵۶

۲-۴- پژوهشهای برون از کشور. ۵۶

آمریکا ۵۶

انگلستان. ۵۷

ایرلند. ۵۸

۲-۵- پژوهشهای درون کشور. ۵۹

فصل سوم: ۶۱

روش شناسی پژوهش… ۶۱

۳-۱- دیباچه. ۶۲

۳-۲- جامعه آماری.. ۶۲

۳-۳- تعیین حجم نمونه. ۶۲

۳-۴- فرضیات پژوهش… ۶۴

۳-۵- روش پژوهش… ۶۴

۳-۶- جمع آوری اطلاعات… ۶۵

۳-۷- ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۶۵

۳ – ۸- روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ۶۵

۳-۸ -۱- روایی پرسشنامه. ۶۵

۳-۸-۲- پایایی ابزار پژوهش… ۶۶

۳-۹- آماره آزمون: ۶۷

فصل چهارم: ۶۹

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

۴-۱- دیباچه. ۷۰

۴-۲-  اطلاعات جمعیت شناسی.. ۷۰

۴-۳- آزمون فرضیات… ۷۶

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی اول: ۷۷

۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی ۱ : ۷۸

۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی ۲ : ۸۰

۴-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی ۳ : ۸۲

۴-۳-۵- آزمون فرضیه اصلی دوم: ۸۴

فصل پنجم: ۸۷

نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۷

۵ -۱- دیباچه. ۸۸

۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۸۸

۵-۲-۱- نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول. ۸۹

۵-۲-۲- نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۱٫ ۸۹

۵-۲-۳- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۲٫ ۹۰

۵-۲-۴- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۳٫ ۹۰

۵-۲-۵- نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم. ۹۱

۵-۳- پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش… ۹۱

۵-۴- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی.. ۹۲

پیوستها ۹۳

فهرست منابع و ماخذ. ۹۴

منابع فارسی.. ۹۵

منابع لاتین.. ۹۷

سایت‌ها :

 

شامل 101 صفحه فایل word

 

 


 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tasir-gardeshgari_321382_9259.zip409k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar