اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق معدن آهك چمبودك

دانلود تحقیق معدن آهك چمبودك

مقدمه:

معدن آهك چمبودك مربوط به مجتمع كارخانجات فرآورده‌هاي ساختماني ايران (فراسا) واقع در كيلومتر 85 اتوبان كرج قزوين با توليد فرآورده‌هائي شامل: سيپوركس، ايتونگ آجر ماسه آهكي، آهك پخته، تيرچه پانل، بالاست، شن و ماسه از سال 1357 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز كارخانه آهك صنعتي مجتمع، كه تأمين كننده آهك پخته مورد نياز بخش توليد آجر ماسه آهكي ايتونگ و سيپوركس، آهك پخته و همچنين تأمين كننده سنگ مورد نياز بالاست آهكي مي‌باشد. كليه ذخاير سنگ آهك موجود در محدودة مجتمع در سال 1367 مورد بررسي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و با درنظر گرفتن اطلاعات بدست آمده، محدوديت‌هاي پروانه‌اي و شرايط استخراج، در نهايت ذخاير سنگ پوزه غربي كوه حوضك كه در فاصله يك كيلومتري شمال شرقي مجتمع قرار دارد، انتخاب گرديده و مورد بهره‌برداري قرار گرفت و مقادير متنابهي از تيپ‌هاي مختلف سنگ آهك از اين كوه نيز استخراج و به خط توليد كارخانه فرستاده شد.

كيفيت نامناسب اين ذخاير در محل سينه كارهاي احداثي، اشكالاتي در پروسه توليد آهك پخته ايجاد نموده و ضمناً محصول توليدي نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نبود بعلاوه ادامه عمليات استخراجي در بلوكهاي با كيفيت نسبتاً مناسبتر نيز بدليل شرايط استخراج بسيار نامناسب (حالت پرتگاهي و ارتفاع زياد و عدم امكان احداث، جاده دستيابي) نيز امكان‌پذير نبود.

بنابراين ادامه عمليات استخراجي در سينه كارهاي سنگ آهك كوه حوضك متوقف گرديده و انجام پي‌جوئي‌هاي مجدد جهت دستيابي به ذخاير سنگ آهك مناسب‌تر الزامي گرديد. اين عمليات در پائيز سال 71 انجام پذيرفت. طي اين عمليات كليه بيرون ‌زدگي‌هاي سنگ آهك در شعاع مناسب (فاصله مناسب و اقتصادي جهت حمل سنگ به سنگ‌شكن اوليه كارخانه) مورد پي‌جوئي‌هاي اكتشافي قرار گرفته و نمونه‌برداريهاي سيستماتيك بر روي آنها انجام پذيرفت.

اين بررسيها منجر به كشف سه بلوك معدني قابل بهره‌برداري مناسب از نظر كيفيت، فاصله و شرايط استخراج گرديد (اين ذخاير در پي‌جوئي‌هاي انجام شده در سال 67 شناسائي نشده بود) موقعيت اين سه بلوك معدني در نقشه شماره 1 مشخص گرديده است.

نظر به اهميت اين ذخاير آهكي جهت تأمين سنگ آهك مورد نياز اين مجتمع توليدي طي عمر مفيد آن، در نظر است جهت بهره‌برداري كامل و اصولي از اين سه بلوك، طرح جامعي تنظيم گردد بطوريكه نهايت سعي مبذول تا بتوان با صحيح‌ترين روش استخراج و طبق يك برنامه‌ريزي دقيق و مشخص از اين ذخاير بهره‌برداري بعمل آورده و از هر گونه اقدامي كه منجر به تخريب معدن و پيچيدگي عمليات استخراجي شود اجتناب كرد.

عنوان    صفحه
پيشگفتار
مقدمه    6
7
بخش 1ـ زمين‌شناسي و مطالعات اكتشافي ذخاير    
1ـ زمين شناسي عمومي منطقه    13
2ـ شرح عمليات اكتشافي    15
1ـ2ـ سازندلار    16
1ـ1ـ2ـ منابع سنگ آهك سه‌تپه    16
2ـ1ـ2ـ سنگ آهكهاي لاركوه حوضك    16
3ـ1ـ2ـ ذخاير سنگ آهك لار در ارتفاعات    21
شمال غرب مجتمع (بلوك3)    
1ـ3ـ1ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري بلوك3    22
2ـ3ـ1ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج    24
2ـ2ـ سازنداليكا    26
1ـ2ـ2ـ بلوك1    27
1ـ1ـ2ـ2ـ كيفيت و شرايط استخراج    28
2ـ1ـ2ـ2ـ آزمايشات پخت    32
3ـ1ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك1)    37
2ـ2ـ2ـ بلوك2    40
1ـ2ـ2ـ2ـ كيفيت    41
2ـ2ـ2ـ2ـ ذخيره قابل بهره‌برداري (بلوك2)    41
 بخش 2ـ طرح استخراج و بهره‌برداري بلوكهاي شماره 1 و 2
مقدمه    45
1ـ بلوك1    48
1ـ1ـ محدوده بلوك قابل استخراج    48
2ـ1ـ روش استخراج    49
الف ـ مرحله آماده‌سازي و استخراج توأم سنگ    49
1ـ2ـ1ـ تناژ سنگ استخراج شده در مرحله آماده‌سازي و استخراج    53
ب ـ مرحله اصلي استخراج سنگ از پله‌هاي آماده    53
3ـ1ـ راه دستيابي    54
2ـ بلوك2    55
1ـ2ـ محدوده بلوك قابل استخراج    55
2ـ2ـ روش استخراج    55
الف ـ مرحله آماده‌سازي    57
ب ـ مرحله اصلي استخراج از بلوك2 معدني    61
بخش3ـ شرح عمليات حفاري، آتشباري، بارگيري و حمل
5ـ عمليات حفاري و آتشباري    64
5ـ1ـ آرايش چالهاي انفجاري    64
5ـ2ـ فاصله مركز چالها تا سطح آزاد B    65
5ـ3ـ پرامتر Spacing(S)ـ فاصله رديفي چالها    67
5ـ4ـ پرامتر T يا Stemming (گل‌گذاري)    68
5ـ5ـ پرامتر J يا Subdrilling (اضافه حفاري)    69
5ـ6ـ هندسه الگوي حفاري    74
5ـ7ـ طول چال    75
5ـ8ـ پرامتر تأخير زمان انفجار بين رديف چالهاي حفاري = =Tr 60                                           75
6ـ جداول مشخصات حفاري و آتشباري    77
7ـ طراحي آتشباري در پله‌هاي كم ارتفاع    87
8ـ1ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 63 ميلي‌متري    92
8ـ2ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 76 ميلي‌متري    93
8ـ3ـ الگوي مشخصات خرج‌گذاري جهت چالهاي 102 ميلي‌متري    94
9ـ آتشباري ثانويه    95
10ـ مراحل مختلف استخراجي    98
الف ـ مرحله آماده‌سازي    98
ب ـ مرحله استخراج برشهاي آماده    101
11ـ مشخصات پله‌هاي استخراجي و شكل معدن پس از استخراج    102
12ـ حداقل عرض پله استخراجي    104
13ـ حداقل طول جبهه كارهاي آماده    109
14ـ شرح عمليات چال‌زني در مرحله استخراج اصلي    111
15ـ بارگيري    113
16ـ باربري    115
بخش4ـ محاسبات اقتصادي طرح
1ـ1ـ مقدمه    117
2ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات    118
3ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تأسيسات    119
4ـ1ـ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت    120
1ـ2ـ محاسبه هزينه‌هاي جاري    121
2ـ2ـ محاسبه هزينه سوخت    121
3ـ2ـ محاسبه هزينه قطعات يدكي و لوازم مصرفي ماشين
آلات و تعميرات و نگهداري    122
4ـ1ـ محاسبه هزينه ابزار و لوازم و مواد مصرفي    123
5ـ2ـ هزينه مواد ناريه    123
6ـ2ـ هزينه‌هاي پرسنلي    125
7ـ2ـ جمع هزينه‌هاي جاري ساليانه    126
3ـ سرمايه در گردش    127
4ـ هزينه پرداخت قيمت پايه ساليانه    127
5ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه    127
6ـ هزينه استهلاك متوسط ساليانه    127
7ـ قيمت تمام شده هر تن سنگ تحويلي به سنگ شكن كارخانه    127
ـ جدول استهلاك    129
ـ جدولD.c.F    130
منابع و ماخذ                                                                                                                           132


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ahak-chambodak_334305_7825.zip11.6 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar