اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت

دانلود تحقیق مطالعه و بررسي جريان سيال و انتقال حرارت

1-1 جدايش جريان

محدوده مقادير لزجت در سيالات مختلف بسيار وسيع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارت­های معمول، نسبتاً کوچک است. اين مقدار كوچك لزجت در بعضی شرايط، نقش مهمی در توصيف رفتار جريان ايفا می­کند. يکی از اثرات مهم لزجت سيالات در تشکيل لايه­ مرزی[1] است.

جريان سيالی که بر روی يک سطح صاف و ثابت حرکت می­کند را در نظر بگيريد. به تجربه ثابت شده است که سيال در تماس با سطح به آن می­­چسبد (شرط عدم لغزش[2]). اين پديده باعث می­شود که حرکت سيال در يک لايه نزديک به سطح کند شود و ناحیه­ای به ­نام لايه ­­­مرزی بوجود می­آید. در داخل لايه مرزی سرعت سيال از مقدار صفر در سطح به مقدار کامل خود افزايش    می­يابد، که معادل سرعت جريان در خارج از اين لايه است. بعبارت ديگر، در لايه ­مرزي سرعت افقي در امتداد عمود بر سطح تغيير مي­كند، كه اين تغييرات در نزديكي سطح بسيار شديد است. يک نمونه از توزيع سرعت در لايه مرزی تشكيل شده بر روي سطح يك جسم در شکل 1-1 نشان داده شده است.

 لايه ­مرزي نزديك يك صفحه تخت در جريان موازي با زاويه صفر نسبت به امتداد جسم، بعلت اينكه فشار استاتيكي در كل ميدان جريان ثابت باقي مي­ماند، نسبتاً ساده است. از آنجا كه خارج از لايه­ مرزي سرعت ثابت باقي مي­ماند و همچنين به خاطر اينكه در جريان بدون اصطكاك معادله برنولي معتبر است، فشار نيز ثابت باقی خواهد ماند. بنابراين فشار در امتداد لايه ­مرزي هم اندازه با فشار در خارج از لايه ­مرزي، ولي در فواصل مشابه است. بعلاوه در فاصله x مشخص از ابتدای صفحه، فرض مي­شود كه فشار در امتداد ضخامت لايه ­مرزي ثابت باقي مي­ماند. اين اتفاق بطور مشابه براي هر جسمي با شكل دلخواه، زماني كه فشار خارج لايه ­مرزي در امتداد طول جسم تغيير كند نيز رخ مي­دهد. بعبارتي مي­توان گفت فشار خارجي بر لايه­ مرزي اثر مي­گذارد. بنابراين براي حالتي كه جريان عبوري از يك صفحه تخت داريم، فشار در سرتاسر لايه ­مرزي ثابت باقي   مي­ماند.

دو اثر بسيار مهم در جريان سيال، اثرات اينرسی و لزجت است. رابطه بين اين دو اثر با يکديگر مشخص کننده نوع جريان است. اين رابطه بصورت پارامتر بدون بعد Re يا عدد رينولدز که برابر با اندازه نسبت نيروهای اينرسی به لزجتي است، تعريف می­شود. نسبت نيروی اينرسی به نيروی لزجت براي يك المان سيال با بعد سطح، به وسيله رابطه زير که همان عدد رينولدز است تعريف می­شود:

    (1-1)                                                                    

بنابراين وقتي عدد رينولدز بزرگ است، اثرات اينرسي حاکم می­شود و زماني که کوچک است، اثرات لزجت قوی­تر است. شايان ذکر است که مفهوم عدد رينولدز در رابطه با مرزها که بر جريان اثر می­گذارد، يک كميت موضعی است، بعبارتی انتخاب­­های مختلف طول مشخصه L در محاسبه عدد رينولدز، منجر به مقادير مختلفی برای اين پارامتر خواهد شد. بنابراين جريان بر روی يک جسم ممکن است که محدوده وسيعی از اعداد رينولدز را شامل شود که بستگی به محلی دارد که مطالعه بر روی آن انجام می­شود. بنابراين در بحث جريانی که از روی يک جسم عبور می­کند، معمولاً طول مشخصه L بگونه­ای انتخاب می­شود که نمايانگر يک بعد کلی از جسم باشد.

اگر حركت ذرات سيال موجود در لايه مرزی به اندازه کافی به وسيله نيروهای اصطكاكي کاهش يابد، جدايش[3] جريان بوجود می­آيد. بعبارتی ديگر می­توان گفت، جدايش جريان بدليل كاهش زياد اندازه حركت يا مومنتوم جريان نزديك ديوار اتفاق مي­افتد. مي­توان با يك بحث هندسي در خصوص مشتق دوم سرعت u روي ديوار، پديده جدايي جريان را تجزيه و تحليل كرد.[1]

معادله بقاي مومنتوم در لايه ­مرزي در امتداد محور x بصورت زير است:

     (1-2)                                                               با توجه به شرط­ مرزی عدم لغزش سيال روي صفحه تخت در، خواهيم داشت،، شرط ­مرزي در جريان­هاي آرام و متلاطم را مي­توان چنين نوشت:

     (1-3)                                                                                      

بطور كلي هر المان سيال تحت تأثير دو عامل قرار مي­گيرد، يكي نيروي لزجت كه هميشه با حركت سيال مخالفت مي­كند و سرعت المان سيال را كاهش مي­دهد، دیگری نيروي فشاري كه بسته به اينكه گراديان فشار، ، مثبت يا منفي باشد با حركت المان سيال مخالفت يا به پيشروي آن كمك مي­كند.


[1]. Boundary Layer

[2]. No-Slip Condition

[3]. Separation


فصل اول: مقدمه     1
      1-1 جدایش جریان    1
1-2 نحوه تشکیل و پخش گردابه  7
1-3 کاربرد جریان¬بندها در مهندسی  18

فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته   21
2-1 مقدمه  21
2-2  هندسه يك سيلندري در جريان آرام  21
2-3  هندسه يك سيلندري در جريان مغشوش  31
2-4  هندسه چند سيلندری در جريان آرام   39
2-5  هندسه چند سيلندری در جريان مغشوش   48

فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن        59
3-1  طرح مسأله فعلي و جايگاه آن   59
3-2  هندسه مسأله   62
3-3  معادلات حاكم در جريان آرام    63
3-3-1 ميدان جريان سيال   63
3-3-2 ميدان دما و انتقال حرارت  67
3-4 معادلات حاكم در جريان مغشوش  69
 3-4-1 ميدان جريان سيال و دما  69
3-5  جمع¬بندي معادلات   72
3-6  روش حل مسأله   74
3-7  شرايط مرزي و نحوه اعمال آنها  87
3-7-1  مقدمه   87
3-7-2  شرط مرزي ورودي  87
3-7-3  شرط مرزي خروجي   89
3-7-4  شرط مرزي ديوار   90
3-7-5  شرط مرزي تقارن    92

فصل چهارم: نتایج جریان آرام        94
4-1 مقدمه  94
4-2 مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود  95
4-3 مطالعه شبکه  99
4-4 مطالعه نسبت انسداد   105
4-5 تحليل نتايج رژيم جريان آرام   118
    4-5-1 تحليل نتايج جريان سيال براي فاصله بين سيلندري ثابت G=5   118
    4-5-2 تحليل نتايج جريان سيال براي فواصل بين سيلندري مختلف   138
    4-5-3 تحليل نتايج انتقال حرارت و ميدان دما  147

فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش   161
5-1 مقدمه  161
5-2 تحليل نتايج بدست آمده برای جريان سيال   162
         5-3 تحليل نتايج میدان دما و انتقال حرارت  178

جمع¬بندي نتايج و ارائه پيشنهادات          183

پيوستها
        پيوست الف: متن كامل مقاله ارائه شده در دهمين كنفرانس ديناميك شاره¬ها 1385  186
        پيوست ب: متن كامل مقاله پذيرفته شده جهت ارائه در كنفرانسISME2007  197
        پيوست ج: استخراج معادلات حاكم بر جريان و نحوه بي¬بعد كردن آنها  203
        پيوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم در يك نقطه در شبكه غير يكنواخت  212

فهرست منابع    215پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barassi-jaryan_339419_2212.zip11.2 MB