اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

دانلود تحقیق بررسي شخصيت انوشيروان از باستان تا دوره اسلامي

اردشير بابكان موسس سلسلة‌ ساساني حكومتي را در ايران بنا نهاد كه وجود تمركز در حكومت، وحدت تمامي سرزمينهاي ايران و برقراري دين زرتشتي به عنوان كيش رسمي ايرانيان‌ از ويژگيهاي عمدة آن بود.

برآمدن و ظهور ساسانيان سرچشمة يك سلسله دگرگونيهاي سياسي، اجتماعي،‌ ديني و اقتصادي در حيات مردم ايران گرديد. بديهي است كه اين تغييرات بدون سابقه و پيشينة اجتماعي عملي نشد و روي كار آمدن اردشير بابكان و تاسيس سلسلة ساساني، نمود ظاهري آمادگي جامعة‌ ايراني براي قرار گرفتن در جريان اين تغييرات و تحولات بود.

با استقرار خاندان ساساني بر تخت سلطنت ايران، ساختار تازه اي از قدرت و حاكميت در ايران شكل گرفت.

اين ساختار از ابتدا مبتني بر اتحاد دين و دولت بود، اما در مدت بيش از چهار قرن حكمراني اين سلسله همواره روند يكنواختي نداشت و ساختار قدرت و حاكميت ساسانيان به علت بروز رويدادهاي داخلي و خارجي در تحول و تطور بود. قدرت سلطنت وقتي به اوج مي رسيد كه قدرت روحانيون زرتشتي كاستي مي گرفت و زماني در نقطة ‌ضعف بود كه قدرت و حاكميت در دست اشراف و موبدان قرار داشت. اين كشش و كوشش پيوسته بين دو طرف در جريان بود.

در روزگار فرمانروايي ساسانيان، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران دستخوش تغيير و تحول بود و اين مسئله در شكل سازمان و تشكيلات حكومتي نيز تأثير مي گذاشت. دهقانان از عهد خسرو انوشيروان به بعد نقش مهمتري در مسايل كشوري يافتند و قدرت اين طبقه تاپايان عهد ساساني رو به فزوني گذاشت. انوشيروان شاه خوش فرجامي است، كه برخي از كارهاي سودمند و متناسب با زمان موجب خوشنامي وي گرديده كه معروفترين آنها عبارتند از: اصلاح آيين ماليات، توجه به آبادي و شهرسازي، سركوبي دشمنان، دلبستگي به فرهنگ و دانش و بزرگداشت دانشمندان، اهميت اقدامات وي و آرامشي كه در حكومت وي بوجود آمد باعث شد تا وي را شاهي عادل بنامند. در اين پايان نامه به تفضيل دربارة ‌هر يك از اقدامات فوق به نقد و بررسي پرداخته مي شود

چكيده      يك
پيشگفتار      سه
فصل اول: ‌ساسانيان
1-1- دودمان ساساني      1
1-2- پادشاهي ساسانيان تا قباد     3
1-3- مزدك و جنبش مزدكيان      25
1-4- خسروانوشيروان در تاريخ       27
 1-4-1- جنگ اول با بيزانس     28
 1-4-2- جنگ دوم با بيزانس     29
 1-4-3- جنگ با هياطله     30
 1-4-4- دست نشاندگي يمن     30
 1-4-5- جنگ با تركها     31
 1-4-6- جنگ سوم با بيزانس     31
1-5- اصلاحات خسرو انوشيروان      33
 1-5-1- برقراري نظم و آرامش     33
 1-5-2- ماليات     34
 1-5-3- اصلاحات ارضي     36
 1-5-4- اصلاحات در تقسيمات كشوري و نظامي      38
1-6- شخصيت و خصال انوشيروان     40
1-7- سكه هاي انوشيروان و جام خسرو     43
 1-7-1- سكه هاي انوشيروان      43
 1-7-1-1- كليات     43
 1-7-1-2- سكه‌هاي دوره انوشيروان      46
 1-7-2- جام خسرو     54
1-8- دانش در دوره خسرو انوشيروان      55
1-9- ايوان مداين يا طاق كسري     61
فصل دوم : خسرو انوشيروان در ادبيات باستاني ايران
2-1- بررسي نام خسروانوشيروان       64
2-2- خسرو انوشيروان در آثار فارسي ميانه زرتشتي      66
  2-2-1- بندهش      66
  2-2-2- زند وهمن يسن     67
  2-2-3- كارنامه انوشيروان      70
  2-2-4- اندرز خسرو قبادان      73
  2-2-5- گزارش شطرنج و وضع نرد     75
  2-2-6- توقيعات انوشيروان     77
فصل سوم: خسرو انوشيروان در كتابها و آثار دوران اسلامي
3-1- شاهنامه فردوسي      80
3-2- پادشاهي خسرو انوشيروان به روايت مورخان دوران اسلامي      120
  3-2-1- مسعودي      120
3-2-2- دينوري      122
  3-2-3- حمزه اصفهاني      123
  3-2-4- گرديزي      125
  3-2-5- ابن اثير     126
  3-2-6- ابن خلدون      127
نتيجه‌گيري     129
فهرست منابع فارسي      131
فهرست منابع تصاوير      136
فهرست منابع لاتين      137
چكيدة انگليسي      138


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
anoshiravan-tarikh_340034_5278.zip250k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar