اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع مشکلات دامداری ها

دانلود تحقیق نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع مشکلات دامداری ها

تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین   می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)

رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)

امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)

شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)

درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ... آسان تر صورت می پذیرد.(19)

در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ... در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)

لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده:    1
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله تحقیق    6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق    9
1-3 اهداف تحقیق    10
1-4 فرضیات تحقیق    11
1-5 نوع روش تحقیق    13
1-6 محدودیت های تحقیق    14
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور    16
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور    19
2-3 تعاونی و گذشته آن    23
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:    23
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی    24
2-3-3 نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن    25
2-3-4 تعاون در اسلام    26
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان    26
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران    28
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین    32
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران    34
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران     37
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان     39
2-3-9-2 ارکان سازمان    39
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان    42
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان    43
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی    46
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی    46
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان    47
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14-1 مجمع عمومی    49
2-3-14-2 هیأت مدیره    50
2-3-14-3 بازرسان    51
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی    51
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران    52
3-1 روش تحقیق    55
3-2 روش گردآوری اطلاعات    56
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات    57
3-4 قلمرو تحقیق    58
3-5 جامعه آماری:    59
3-6 نحوه نمونه گیری    60
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه    61
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)    63
3-9روایی و پایایی پرسشنامه    70
3-9-1 روایی    70
3-9-2 پایایی    71
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها    73
3-10-1 روش توصیفی    74
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی    74
4-1 توصیف یافته ها    77
4-1-1 سن اعضاء:    77
4-1-2 تحصیلات نمونه ها    79
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید    81
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه    83
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»    85
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها    87
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء    89
4-2 تحلیل فرضيات    93
4-2-1 تحلیل فرضیه اول    93
4-2-2 تحلیل فرضيه دوم    97
4-2-3 تحلیل فرضيه سوم    101
4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم    105
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم    109
4-2-6 تحلیل فرضيه ششم    113
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم    116
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری    133
5-2 ارائه پیشنهادات    142

منابع و مآخذ  

شامل 164 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
taavoni-va-damdari-ha-pn_343856_9072.zip426.9k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar