اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی و تحلیل تاثیر مبلمان شهری بر سیما و منظر در فضاهای شهری

دانلود تحقیق بررسی و تحلیل تاثیر مبلمان شهری بر سیما و منظر در فضاهای شهری

ان چه در مورد یک بافت اجتماعی یا معماری و حتی فرهنگ اهالی یک شهر در ذهن مردم به یاذ می ماند ، حفظ سیما ی شهری است.هویت های اخلاقی ،فرهنگی ،تاریخی ،علمی،مذهبی،تکنولوژیکی و طبیعی متبلور در سیما و عناصر شهری می تواند به تشخیص فضای شهری کمک نماید.القای حس تعلق به فضای یک شهر یا استان خاص از طریق مبلمان شهری از خصوصیات بارزی است که می تواند در بازسازی یا نوسازی محلات شهری در نظر گرفته شود.

مبلمان شهری بخش مهمی از محیط زیست ما را تشکیل می دهد که در تعامل مستقیم یا غیر مستقیم یا سایر امکانات شهری (یا کاربرد های متفاوت)است.

بر همین اساس ،ایجاد سازگاری و هماهنگی بصری بین اجزا ی مبلمان شهری یا سایر المان های شهری ،جهت تشدید و تکمیل زیبایی فضای شهری امری اجتناب ناپذیر است.چنانچه این امر از چشم مسئولان و طراحان مخفی بماند ،یا اشفتگی بصری شدیدی در سیمای شهر مواجه خواهیم شد.

مفهوم خلق جذابیت تنها به رعایت هماهنگی ظاهری بین تجهیزات شهری خلاصه نمی شود،بلکه محصولات مبلمان شهری نیز باید خود به ویژگی هایی که ایجاد کننده ی لذت بصری باشد،نیز مزین شوند.می توان با استفاده از اصول علمی زیبایی شناختی و رعایت معیارهای بومب و فرهنگی((مانند مباحث روانشناسی رنگ ها)) به این زیبایی دست یافت.

مکانیابی مناسب مبلمان شهری باعث می شوند مبلمان شهری بهتر مورد استفاده قرار گیرند و موجبات الودگی محیطی را در بر نداشته باشند.بسیاری اوقات عناصر مبلمان شهری در ارتباط با هم قرار می گیرند.ان ها یکدیگر را تکمیل می کنند و بر کارایی یکدیگر تاثیر میگذارند.انچه باید بدان توجه داشت ،ادغام مبلمان های شهری از لحاظ همخوانی عملکرد است.ترکیب عناصر مبلمان شهری محاسن زیادی از جمله دستیابی به یک ساختار واحد یا تسهیلات مختلف رفاهی ،صرفه جویی در فضا ،صرفه جویی در هزینه ی ساخت و مونتاژ،پرهیز از ازدحام بصری در محیط ،ایجاد یکپارچگی در فرم و غیره را به همراه دارد.

واژه‌هاي كليدي:فضای شهری،سیما و منظر شهری ،مبلمان شهری

مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها  را در شهر سامان می دهد و باعث بالا رفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت ان ها در فضاهای شهری می شود.مبلمان شهری ،مجموعه ای از تجهیزات تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در محیط شهری ،مجموعه ای از تجهیزات و تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در محیط شهری ارتقا می بخشد.

بنابر این انتخاب و استقرار مناسب و سنجیده مبلمان در فضای شهری،محیطی دلنشین و متعادل را پدید می اورد.جا نمایی و نصب مناسب ،نگهداری و نظافت مبلمان شهری،حس تعلق و خاطره انگیزی را در بین شهروندان افزایش می دهد و اشفتگی بصری در سیماسی شهری را سامان می بخشد.کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان شهری یکی از راهکار های مطلوب در مناسب سازی سیما و منظر شهر است.هماهنگ سازی در طراحی مبلمان شهری یا به عبارتی یکپارچه سازی مبلمان شهری از دیگر مواردی است که می تواند در نظم و انسجام ساختار فیزیکی و اجتماعی محیط اثر گذار باشد و موجب هماهنگی بصری می شود.از اصلی ترین عواملی که می تواند نقش بسزایی در طراحی بهینه ی مبلمان شهری و نحوه نصب و استقرار انها داشته باشد ،توجه به مسئله یتخریب است که سبب اسیب پذیری تجهیزات عمومی شهر می شود.رشد روز افزون جمعیت ،ارتقا سطح اگاهی عمومی ،تغییر ساختار زندگی ،توقعات و الگوهای نیاز در بین شهروندان و همچنین لزوم استاندارد سازی  زندگی شهری در شهر های مختلف به ویژه کلانشهر ها ،باعث شده است که سازمان ها و نهاد های متعددی دست اندرکار شهر سازی ،طراحی شهری ،ساخت و ساز ،طراحی تجهیزات و مبلمان شهری شوند.بدیهی است گروه استفاده کننده یا به تعبیری مشتریان مجموعه ی یاد شده را شهروندان با منش ها ،رفتارها و ویژگی های مختلف و متفاوت تشکیل می دهند و بالطبع موفقیت ساز مان های مذکور در گروی پاسخ گویی به این دسته از نیاز ها می باشد.اما علیرغم تفاوت های شدید ،در بین نیازهای یاد شده ،انچه برای هر شهروندی مهم می باشد ،راحتی،ایمنی و امنیت زیستی خواهد بود.از این رو توجه به مهندسی انسانی (ارگونومی)و ایمنی در ساخت و ساز شهری چه از نظر دستیابی به استاندارد های شهر سالم و چه از دیدگاه موفقیت سازمان های مرتبط با طراحی شهری ،بسیار مهم خواهد بود.مبلمان شهری از جمله عنصر های اساسی هر شهر است که می تواند بیش ترین ارتباط را با شهروندان برقرار نماید.از این رو راحتی،ایمنی و امنیت مربوط به ان نیز حایز اهمیت خواهد بود.کاربرد اصول علمی در ظراحی و نصب این اجزا از طریق علم ارگونومی حصول خواهد بود.بدیهی است چنانچه در ساخت و ساز مبلمان شهری به نیاز کاربران توجه نشود ،پیامد های نا مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

1-1- طرح مسئله : (تشریح ابعاد؛ حدود مسئله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسشهای طرح، منظور طرح، معرفی محدوده مورد مطالعه) :

 

"منظر شهری" هنر یک پارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهری را می سازد. (گوردون کالن)

منظر یک شهر مجموعه اي از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی هاي خاص طبیعی ،فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي آن شهر خاص شکل گرفته و محل به عینیت درآمدن مشخصات خاص آن شهر است .موضوع منظر شهري مقوله اي دو بعدي که از یک سو به مولفه هاي محسوس (و عمدتاٌ بصري سازنده فضا می پردازد و از سوي دیگر به شرایط ذهنی فضا، شامل ابعاد تاریخی، خاطره اي،هویتی و امثال آنها نظر می کند. (حسینی،رزاقی اصل، 1387: 85)

سیما شهر، برآیند مجموعه ادراکات محسوس و ذهنیت انسان از محیط است. اهدافی که در تبیین سیما و منظر شهري دنبال می شود، شامل زیباشناختی ،عملکردي و هویتی می باشد.نگرش مبتنی بر سیما به کیفیت توزیع مطلوب کمی فضاها یا کاربري هاي شهري کمک می نماید و خلا ناشی از دید برنامه اي را تا حدود زیادي جبران می نماید. شهر متشکل از شبکه ای از فضاهای متوالی با کیفیات بصری متفاوت است. این توالی فضایی در صورتی بوجود می آید که انسان در طول یک مسیر، فضاهای قابل تمایز از یکدیگر را ادراک کند و آنها را به عنوان فضاهای مرتبط به هم تلقی نماید.

یکی از عناصر مهم کیفیت ساز در منظر شهری مبلمان شهری است، مبلمان شهري از جمله عناصر سازنده فضاي شهري محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهري زیبا و سالم دارد.

مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصري گفته مي شود كه چون در شهر و خيابان و در كل در فضاي باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده اند.

چکیده18
فصل اول:کلیات تحقیق19
مقدمه20
1-1-طرح مسئله21
1-2-سوالات تحقیق22
1-2-1-سوالات اصلی تحقیق22
1-2-2-سوالات فرعی تحقیق22
1-3-ضرورت تحقیق22
1-4-نتایج مورد انتظار23
1-5-روش انجام کار23
فصل دوم :مبانی نظری24
2-1- تعریف فضا25
2-2-تعریف فضا از دیدگاه نظریه پردازان مختلف25
2-3-مفهوم فضای شهری26
2-4- مفهوم فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف27
2-5- خلاصه و نتیجه گیری 28
2-6-ویژگی های فضای شهری30
2-7-انواع فضاهای شهری32
2-7-1- ورودی ها32
2-7-2- میدان ها و فلکه ها32
2-7-3- مسیر ها32
2-7-4- لبه آب33
2-7-5- پله33
2-7-6-فضای شهری – تعاملات اجتماعی34
2-7-7-فضای شهری عرصه عمومی تظاهرات اجتماعی – فرهنگی34
2-8-سیما و منظر34
2-9-سیر تحول مفهوم محیط بصري شهر34
2-9-1-رویکرد آرایشی / تزئینی به محیط بصري شهر36
2-9-2-رویکرد عملکردگرا / برنامه محور به محیط بصري شهر38
2-9-2-1-ویژگی هاي رویکرد عملکردگرا/ برنامه محور39
2-9-3-رویکرد ادراکی/ زمینه گرا به محیط بصري شهر40
2-9-3-1-ویژگی هاي رویکرد ادراکی/ زمینه گرا41
2-9-4-رویکرد پایدار به محیط بصري شهر42
2-9-4-1-ویژگی هاي رویکرد پایدار43
2-10-زیبایی شناسی در منظر شهری46
2-11-تعاریف و نظریه های مبلمان شهری46
2-12-نقش مبلمان در سیما و منظر47
2-13-سابقه تاریخی مبلمان شهر48
2-13-1-پیش از انقلاب صنعتی49
2-13-2-انقلاب صنعتی و پس از آن49
2-13-3-پیشینه مبلمان شهری در ایران51
2-14-دسته بندی مبلمان شهری52
2-15-اصول طراحی و جانمایی مبلمان شهری به تفکیک نوع مبلمان57
2-15-1– نیمکت ها و صندلی57
2-15-1-1- تعریف57
2-15-1-2- شیوه های استقرار نیمکت59
2-15-1-3- معیار ارزیابی و انتخاب نیمکت60
2-15-1-4- جنس و مصالح ساخت61
2-15-1-5- ارگونومی62
2-15-1-6 طراحی و مکان یابی63
2-15-1-7- جمع بندی و تحلیل نیمکت ها64
2-15-2- زباله دان67
2-15-2-1- تعریف67
2-15-2-2- شیوه های استقرار زباله دان68
2-15-2-3- معیارهای ارزیابی و انتخاب زباله دان68
2-15-2-4-  جنس و مصالح ساخت69
2-15-2-5- طراحی و مکان یابی70
2-15-2-6- جمع بندی و تحلیل زباله دان70
2-15-3- گلدان و گلجای72
2-15-3-1- تعریف72
2-15-3-2-  شیوه های استقرا گلجای72
2-15-3-3- ملاحظات ظاهری73
2-15-3-4-جنس و مصالح ساخت74
2-15-3-5- جمع بندی و تحلیل گلجای75
2-15-4- سرپناه76
2-15-4-1 تعریف76
2-15-4-2- شیوه های استقرار سرپناه77
2-15-4-3-  معیار های ارزیابی و انتخاب سرپناه78
2-15-4-4-  انواع سرپناه78
2-15-4-4-1- کیوسک79
2-15-4-4-2- سایبان79
2-15-4-4-3- سازه79
2-15-4-4-4- باجه های تلفن80
2-15-4-4—5-ایستگاه های اتوبوس81
2-15-5- علایم و تابلو ، پلاکارد و پرچم82
2-15-5-1-  تعریف82
2-15-5-2- نقش و عملکرد تابلوها83
2-15-5-3- گونه شناسی تابلوها ( انواع تابلوها و علایم )83
2-15-5-4- نوع مصالح و ایمنی در علایم و تابلوها85
2-15-5-5- ارگونومی85
2-15-5-6- تعادل و هماهنگی86
2-15-5-7-  محدودیت رنگ و نور87
2-15-5-8-  مکان یابی تابلوها88
2-15-5-9-  پلاکارد و پرچم89
2-15-5-9-1-  کاربرد89
2-15-5-9-2-  شکل89
2-15-5-9-3-  اتصالات89
2-15-6-  روشنایی89
2-15-6-1 تعریف89
2-15-6-2- روشنایی در فضاهای شهری90
2-15-6-3- انواع نیاز به روشنایی در شهر93
2-15-6-4- پیکره و ظاهر94
2-15-6-5- نور پردازی95
2-15-7- تیرک خیابانی96
2-15-7-1- تعریف96
2-15-7-2- جنس و مصالح ساخت96
2-15-7-3- ارگونومی97
2-15-7-4- طراحی و مکان یابی98
2-15-8- نرده99
2-15-8-1- تعریف99
2-15-8-2- جنس و مصالح ساخت99
2-15-8-3- ارگونومی100
2-15-8-4- ملاحظات ظاهری100
2-15-8-4-1- فرم100
2-15-8-4-2- هماهنگی با محیط100
2-15-9-تارمی و حصار100
2-15-9-1- تعریف100
2-15-9-2- جنس و مصالح ساخت101
2-15-9-3- ارگونومی101
2-15-9-4- ملاحظات ظاهری102
2-15-9-4-1- رنگ102
2-15-9-4-2- فرم102
2-15-9-5- طراحی و مکانیابی102
2-15-10- جایگاه دوچرخه103
2-15-10-1- شیوه های استقرار جایگاه دوچرخه103
2-15-10-2- جنس و مصالح ساخت104
2-15-11- شبکه پای درخت و حفاظ تنه درخت104
2-15-11-1- شبکه پای درخت104
2-15-11-1-1- تعریف104
2-15-11-1-2- فرم105
2-15-11-1-3- جنس و مصالح ساخت105
2-15-11-1-4- ارگونومی105
2-15-11-1-5- طراحی و مکان یابی106
2-15-11-2- حفاظ تنه درخت106
2-15-11-2-1- تعریف106
2-15-11-2-2- جنس و مصالح ساخت106
2-15-11-2-3- ارگونومی106
2-15-12- کفپوش ها107
2-15-12-1- تعریف107
2-15-12-2- جنس و مصالح107
2-15-12-3- بافت کف سازی108
2-15-12-4- رنگ108
2-15-12-5- الگوی سنگ فرش109
2-15-13- آبخوری109
2-15-14- ادوات آتشنشانی110
2-15-15- صندوق های پستی110
2-15-16-رنگ112
2-15-16-1-رنگ در مبلمان شهری113
2-15-17-تخریبگرایی115
2-15-18-حفاظت از مبلمان شهری116
2-15-19-نتیجه گیری117
2-16-اصول کلی طراحی مبلمان شهری117
2-16-1- همخوانی (تناسب)118
2-16-2- انطباق با نیازهای محیطی فضا119
2-16-3- استقرار صحیح مبلمان119
2-16-4- یکپارچگی مبلمان (اصل وحدت)120
2-16-5- دسترسی121
2-16-6- انطباق مبلمان با عوامل فرهنگی و اجتماعی121
2-16-7- مشخصه های مدیریتی122
2-16-8- انطباق با عوامل جغرافیایی – زیست – محیطی123
2-16-8-1- جغرافیای طبیعی123
2-16-8-2- اقلیم124
2-16-8-3- عوامل زیست محیطی124
2-16-8-3-1- گرما124
2-16-8-3-2- سرما125
2-16-8-3-3- باران125
2-16-8-3-4- برف125
2-16-8-4-5- باد126
2-16-8-3-6- نور126
2-16-8-3-7- سر و صدا126
2-16-9- ابعاد انسانی (مقیاس انسانی) و ارگونومی127
2-16-10- ملاحضات تجسمی و کالبدی127
2-16-10-1- شکل127
2-16-10-2- رنگ129
2-16-10-3- بافت130
2-16-10-4- پوشش130
2-16-10-5- اتصالات130
2-16-10-6- مواد مصرفی131
2-16-10-7- کم بودن قطعات132
2-16-10-8- سهولت تعمیر، ساخت و نگهداری132
2-16-10-9- دوام132
2-16-10-10- مقاومت در برابر تخریب132
2-16-11- قابلیت استفاده برای گروه های مختلف133
2-17-نتیجه گیری و ارایه چهارچوب نظری133
2-17-1-جمع بندی133
2-17-2-چهارچوب نظری135
فصل 3: روش تحقیق137
3-1-مقدمه138
3-2-روش تحقیق138
3-3-روش های گردآوری اطلاعات138
3-3-1-روش های کتابخانه ای138
3-3-1-1-ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای139
3-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها139
3-5-جمع بندی و نتیجه گیری140
فصل 4 :شناخت وضع موجود144
4-1-مقدمه144
4-2-معرفی شهر مشهد144
4-3-تعیین حوزه های مطالعاتی145
4-3-1-دلایل انتخاب حوزه فراگیر خیابان راهنمایی145
4-3-1-1-نظام کاربری145
4-3-1-2-نظام دسترسی145
4-3-2-دلایل انتخاب حوزه بلافصل خیابان راهنمایی146
4-3-2-1-نظام کاربری146
4-3-2-2-نظام منظر146
4-3-2-3-نظام دسترسی146
4-3-3-انتخاب حوزه مداخله146
4-4-معرفی حوزه فراگیر149
4-4-1-ناحیه بندی و محله بندی حوزه فراگیر149
4-4-2-نظام کاربری زمین و فعالیت149
4-4-2-1-کاربری های مهم و تاثیر گذار151
4-4-3-نظام حرکت و دسترسی153
4-5-معرفی حوزه بلافصل157
4-5-1-نظام کاربری زمین و فعالیت157
4-5-1-1-شناسایی کاربری های مهم و تأثیر گذار حوزه بلافصل158
4-5-1-2-مقیاس عملکرد کاربری ها159
4-6-2-نظام دسترسی در حوزه بلافصل161
4-6-بررسی حوزه ی مداخله ی مستقیم163
4-6-1-معرفی خیابان راهنمایی163
4-6-2-نقش خیابان راهنمایی در شهر مشهد163
4-6-3-کاربری های بدنه و مقیاس عملکردی ان ها165
4-6-4-شبکه ی دسترسی167
4-7-بررسی اهداف طرح های بالادست169
4-7-1-طرح جامع اول (خازنی)169
4-7-2-طرح تفصیلی خازنی169
4-7-3-طرح جامع دوم (طرح مهرازان)169
4-7-4-طرح جامع سوم (طرح الگوی عمومی توسعه و عمران کلانشهر مشهد)170
4-7-5-طرح تفصیلی حوزه میانی غربی (پارسوماش)1714-8-چیدمان مبلمان شهری در خیابان راهنمایی171
4-9-انواع مبلمان درخیابان راهنمایی و بررسی ان ازلحاظ سیماومنظر173
4-9-1-نیمکت173
4-9-2سطل زباله174
4-9-3-روشنایی174
4-9-4-علایم و تابلو175
4-9-5-باجه تلفن177
4-9-6ابنما178
4-9-7-کیوسک فروش روزنامه179
4-9-8-گل جای180
4-9-9-کف سازی181
4-10-پرسشنامه181
4-10-1-علت استفاده از پرسشنامه181
4-10-2-مشخصات استفاده کنندگات از فضا181
4-10-3-بررسی مبلمان شهری و تاثیر ان در سیما و منظر در محدوده184
4-11-نتیجه گیری190
فصل 5 : نجزیه تحلیل نتیجه گیری و بررسی ایده ها و کانسپت پیشنهادی191
5-1-مقدمه192
5-2-بررسی محدوده به وسیله ی جداول سوات192
5-3-پاسخ به سوالات تحقیق195
5-3-1-سوال اساسي تحقيق195
5-3-2-سوال فرعی تحقيق195
5-4-چشم انداز مبلمان شهری در خیابان راهنمایی با تاکید بر سیما و منظر196
5-4-1-مقدمه بیانیه چشم انداز196
5-4-2-بیانیه چشم انداز196
5-5-تعیین اهداف راهبردها و راهکارها196
5-6-ایده های پیشنهادی طراحی مبلمان شهری198
5-6-1-طراحی مبلمان ویژه یک فضای شهری198
5-6-2-طراحی و مکانیابی201
5-6-2-1-پیاده رو201
5-6-2-2-ورودی بوستان202
5-6-2-3-تنوع در طول مسیر203
5-6-2-4-استفاده از مبلمان ترکیبی204
5-6-2-4-1-ترکیب نیمکت و گلجای204
5-6-2-4-2-ترکیب بیلبورد های تبلیغاتی و گلجای205
5-6-2-5-تابلوها و علایم تبلیغاتی205
5-6-2-6-استفاده از انواع سرپناه205
5-6-2-7روشنایی  و نورپردازی205
5-6-2-8-ساماندهی دیوارهای طولانی207
5-6-2-9-پای درختان207
5-6-2-10-کف سازی208
5-6-2-11-پوشش گیاهی209
5-6-2-12-ملاحظات فنی210
5-6-2-13-مدیریت شهری210
فهرست تصاویر
2-1- نمونه ای از فضای شهری سرزنده  (دارای تعاملات اجتماعی)26
2-2-میدان حرفه ها و فنون در قرن 1950
2-3-کیوسک قارچی شکل50
2-4-ستون های موریس51
2-5-اختصاص قسمتی از فضای شهری برای استقرارنیمکت58
2-6- نیمکت با پشتی برای نشستن طولانی59
2-7- استقرار نیمکت ها روبروی هم59
2-8- نیمکت پشت به پشت59
2-9- صندلی در فضای شهری جهت نشستن کوتاه مدت59
2-10- استفاده از چوب در ساخت نیمکت61
2-11-استفاده از فلز در ساخت نیمکت62
2-12- مکانیایی صحیح نیمکت با توجه به عوامل جوی و دیدومنظر63
2-13- تلفیق نیمکت و گلجای64
2-14- هماهنگی نیمکت و فضای شهری کنار آب65
2-15-  اختصاص فضای کافی به مبلمان مخصوصا نیمکت65
2-16- استفاده از مجسمه برای ایجاد حس مکث و توقف65
2-17- ایجاد خط بصری نامریی به وسیله ترکیب نیمکت و دیگر مبلمان شهری65
2-18- مکان یابی با توجه به جذب مشتری برای واحد های تجاری67
2-19- استفاده تبلیغاتی از نیمکت67
2-20- انواع استقرار زباله دان68
2-21- زباله دان چوبی69
2-22- طراحی مناسب زباله دان71
2-23- استفاده از سطل زباله برای تبلیغات71
2-24-استفاده از گلجای و تقویت حس سرزندگی در فضای شهری72
2-25- استفاده از گلدانهای متحرک در یک فضای تجاری73
2-26 ترکیب هماهنگی از رنگ ها در گلجای و دیگر مبلمان شهری74
2-27 ترکیب نیمکت و گلجای هماهنگ با دیگر مبلمان شهری و فضای شهری74
2-28 استفاده از بتن در ساخت گلجای75
2-29 استفاده از چوب در ساخت گلجای75
2-30 جانمایی صحیح گلجای ها و هماهنگ با کف و فضای شهری76
2-31- تنوع طراحی سرپناه77
2-32- سرپناهی زیبا مقاوم و هماهنگ با دیگر اجزا فضای شهری77
2-33- سرپناه موقتی برای ارایه خدمات رفاهی78
2-34- طراحی سرپناه با توجه به اصول زیبایی شناسی78
2-35- انواع کیوسک در فضای شهری79
2-36- خلاقیت در طراحی باجه تلفن80
2-37-  نمونه ای از یک ایستگاه اتوبوس81
2-38-نمونه ای از یک ایستگاه اتوبوس82
2-39-تنوع در طراحی در کنار رعایت اصول و استانداردها82
2-40- طراحی ویژه برای تابلوها به عنوان یکی از اجزا مبلمان شهری83
2-41- تابلوی ایستاده و قابل استفاده از تمامی سطوح آن برای تبلیغات84
2-42- تابلوهایی مقاوم در برابر تخریب85
2-43-هماهنگی بین تابلوها بوسیله مکان یابی صحیح 86
2-44-استفاده از پایه مشترک برای جلوگیری از پراکندگی تابلوها87
2-45-نورپردازی مناسب تابلوهای تبلیغاتی و استفاده مناسب از رنگ ها87
2-46- انواع روشنایی در شهر90
2-47-روشناییی کافی در فضاهای شهری90
2-48-استفاده تزیینی از روشنایی91
2-49-روشنایی با بسیار بلند92
2-50-روشنایی با پایه متوسط92
2-51-روشنایی با پایه کوتاه93
2-52-هماهنگی رنگ، فرم، بافت و جزئیات المان نوری95
2-53-جانمایی صحیح و رعایت اصول زیبایی شناسی در طراحی95
2-54-انواع تیرک های خیابانی96
2-55-نمونه هایی ازتیرک های فلزی97
2-56-نمونه از تیرک چدنی97
2-57-ضرورت وجود نرده در پله ها و سطوح شیب دار99
2-58-تناسبات دست انسان و قطر نرده100
2-59-استفاده از حصار برای محافظت از فضای سبز101
2-60-نمونه ای از حصار فلزی101
2-61-طراحی صحیح و هماهنگ با فضای شهری102
2-62-نمونه هایی از جایگاه دوچرخه از نوع اتصال به بدنه103
2-63-نمونه هایی از جایگاه دوچرخه از نوع اتصال به چرخ جلو103
2-64-ساخت جایگاه دوچرخه از مصالح مقاوم و جانمایی صحیح104
2-65-نمونه ای از شبکه پای درخت105
2-66-حفاظ تنه درخت106
2-67-تنوع در رنگ، بافت و طراحی109
2-68-تفاوت در کفسازی برای مشخص تر شدن تقسیمات فضایی109
2-69-نمونه ای از مکان یابی و طراحی مناسب آبخوری110
2-70-نمونه ای از مبلمان یکپارچه111
2-71-نمونه هایی از تلفیق نیمکت و گلجای111
2-72-تلفیق نیمکت و زباله دان112
2-73-تلفیق نیمکت و روشنایی112
2-74-تلفیق تیرک و روشنایی112
2-75-مبلمان و اثاثیه پرداخت نشده با ساختار محیط118
2-76-مبلمان و اثاثیه پرداخت شده با ساختار محیط118
2-77-مبلمان و اثاثیه پرداخت شده با ساختار محیط118
2-78-طراحی و چیدمان خاص مبلمان شهری و ایجاد هویت مکانی119
2-79-ایجاد خط بصری نامریی 119
2-80-فضاسازی مناسب توسط مبلمان (ورودی پارک ملت مشهد)120
2-81-قرار گیری نیمکت، گلجای، تابلو و سطل زباله در یک واحد یکپارجه با کف سازی120
2-82-قرارگیری نیمکت، گلجای، روشنایی در یک واحد یکپارچه و هماهنگ با کف سازی121
2-83-قرارگیری مبلمان بدون توجه به اصل یکپارچگی مبلمان121
2-84-مقایسه دو نمونه از فضاهای شهری توریستی122
2-85-ایستگاه اتوبوس123
2-86-تناسب مبلمان و فضای شهری ساحل (سرپناه، چراغ و کف سازی ها)124
2-87-مکان یابی غلط نیمکت به دلیل عدم توجه به جهت تابش آفتاب124
2-88-نیمکت با فرم و مصالح مناسب مناطق پر باران125
2-89-وجود فضای کافی جهت رفت آمد 126
2-90-استفاده از صدای خوشایند آب در جهت مقابله با صدای ترافیک عبوری126
2-91-شکل مناسب زباله دان127
2-92-شکل تکراری و بد منظره زباله دان در اکثر فضاهای شهری مشهد129
2-93-نمونه ای از رنگ آمیزی مناسب و ایجاد فضای گرم و دلنشین129
2-94- نمونه ای از رنگ آمیزی نا مناسب129
2-95-نمونه هایی از پوشش مقام گلجای130
2-96-نمونه ای از اتصالات مقاوم و مطلوب131
2-97-نمونه ای از اتصالات خطرناک و نامطلوب131
2-98-استفاده درست از چوب و بتن در ساخت مبلمان131
2-99-استفاده غلط از بتن در ساخت مبلمان و ایجاد اغتشاش بصری132
2-100-هماهنگ سازی کف برای استفاده معلولین133
2-101-استفاده از مبلمان یکپارچه و هماهنگ134
2-102-تقسیمات فضایی به وسیله تغییر در بافت سنگفرش134
2-103-تنوع در بافت کف سازی و ترکیب آن با روشنایی، گیاهان و تیرک134
2-104-تنوع در بافت کف سازی و ترکیب آن با روشنایی135
4-1-کف سازی در محدوده181
5-1-رعایت فواصل ،جهت قرارگیری مبلمان ،سایه اندازی ها و در طرح201

5-2-جهت گیری مناسب نیمکت ها202
5-3-طراحی ورودی بوستان خیابان راهنمایی203
5-4-فضاهایی برای نشستن ،مکث و تماشا در اطراف بوستان203
5-5-طراحی نیمکت و گلجای باهدف هماهنگی بیش تر مبلمان شهری204
5-6-ترکیب تابلوهای تبلیغاتی و گلجای جهت ایجاد وحدت ،هماهنگی و204
5-7-نمونه ای از بیلبوردهای تبلیغاتی در ورودی بوستان205
5-8-روشنایی کامل در شب و از بین بردن تمام نقاط تاریک206
5-9- نورپردازی کاربری های شاخص206
5-10-توجه به محل قرارگیری درختان و نیمکت ها207
5-11-استفاده از چمن و گل در پای درختان208
5-12-کف سازی209
5-13- پوشش گیاهی209
فهرست جداول
2-1- بررسي مفهوم فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف29
2-2-مبلمان شهری از دیدگاه موره
2-3-مزایا و معایب انواع کف سازی108
2-4-مشخصات مبلمان شهری با توجه به مقیاس انسانی128
2-5- چهارچوب نظری تحقیق136
3-1-پایان نامه های مورد استفاده و روش تحقیق ان140
4-1-بررسی کاربری های وضع موجود حوزه ی فراگیر150
4-2-تعداد و مساحت کاربری های حوزه بلافصل157
4-3-ویژگی های نیمکت های موجود در محدوده173
4-4-ویژگی های سطل های زباله در محدوده174
4-5- ویژگی های چراغ های روشنایی در خیابان175
4-6-ویژگی های تابلو های تبلیغاتی در خیابان176
4-7-ویژگی های باجه ی تلفن در خیابان177
4-8-ویژگی های اب نما در محدوده178
4-9-ویژگی کیوسک فروش روزنامه در خیابان179
4-10-ویژگی های گل جای در خیابان180
5-1-سوات عملکردی192
5-2-سوات کالبدی193
5-3-سوات اجتماعی193
5-4-بررسی اهداف ،راهبرد و راهکارها197
فهرست نمودار ها
3-2-فرایند انجام تحقیق و پژوهش141
3-3-فرایند روش های گرد اوری و تجزیه تحلیل اطلاعات142
4-1-کاربری های وضع موجود در حوزه ی فراگیر151
4-2-مساحت کاربری های وضع موجود در حوزه ی بلافصل158
4-3-جنسیت پرسش شوندگان182
4-4-وضعیت بومی یا غیر بومی بودن پرسش شوندگان182
4-5-میزان تحصیلات پرسش شوندگان183
4-6-علت مراجعه پرس شوندگان به فضا183
4-7-یررسی رنگ بندی مبلمان شهری از دید پرسش شوندگان184
4-8-بررسی نیاز استفاده کنندگان از فضا185
4-9-بررسی سیما و منظر مبلمان شهری از دید پرسش شوندگان185
4-10-بررسی مصالح استفاده شده در مبلمان از دید پرسش شوندگان186
4-11-بررسی میزان تناسب مبلمان شهری از دید پرسش شوندگان187
4-12-بررسی طراحی مبلمان شهری در فضای سبز از دید پرسش شوندگان187
4-13-بررسی مبلمان اطراف کاربری های شاخص از دید پرسش شوندگان188
4-14-بررسی تناسب و همخوانی تابلوهای تبلیغاتی از دید پرسش شوندگان189
4-15-بررسی خلاقیت و نواوری در مبلمان از دید پرسش شوندگان189
4-16-بررسی نشانه های مبلمان شهری در خیابان از دید پرسش شوندگان190

فهرست  نقشه ها
4-1-حوزه های مطالعاتی محدوده148
4-2-کاربری وضع موجود حوزه ی فراگیر152
4-3-شبکه ی دسترسی حوزه ی فراگیر156
4-4-کاربری های وضع موجود در حوزه ی بلافصل160
4-5-شبکه ی دسترسی حوزه ی بلافصل162
4-6-موقعیت خیابان راهنمایی164
4-7-کاربری وضع موجود خیابان راهنمایی166
4-8-شبکه ی دسترسی خیابان راهنمایی168
4-9-جایگاه و چیدمان مبلمان شهری در خیابان راهنمایی172
5-1-سوات پلان194
5-2- ارایه ایده و کانسپ199
6-منابع و ماخذ211

 

شامل 212 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payan-name-mobleman_367689_4396.zip65.6 MB