اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

دانلود تحقیق طراحی سفارت ایران در ژاپن با رویکرد معماری ایرانی

زمان زيادى از آغاز عصر ديپلماسى مدرن نمى گذرد. اما ساختمان هاى طراحى شده براى فعاليت هاى ديپلماتيك، به لحاظ مفهومى تحولات زيادى را پشت سر گذاشته اند. با مطالعه و بررسى اوليه نمونه ها، مشاهده مى شود كه نگاه غالب، اين ساختمان ها را به مثابه فرصتى براى معرفى يك جانبه كشور مهمان تلقى مى كرده است و اين ساختمان ها صرفاً با بيان خصوصيات فرهنگى كشور خود _ بى هيچ توجهى نسبت به فرهنگ كشور ميزبان_ مى پرداخته اند. حسين شيخ زين الدين معمار سفارتخانه ايران در ژاپن در اين باره مى گويد: «اگر شما اولين نمونه هاى سفارتخانه هاى آمريكا در كشورهاى مختلف را ببينيد، متوجه خواهيد شد كه اين ساختمان ها به گونه اى هستند كه حس تسلط و برترى جويى را به كشور ميزبان عرضه مى كنند. اما به تدريج ساختمان هايى ديپلماتيك به لحاظ مفهومى متحول مى شوند؛ چرا كه مردم كشورهاى ميزبان، اين غول هايى را كه در آنها نشانه اى از احترام به فرهنگشان نيست نمى پذيرند». براساس آنچه كه امروزه در بسيارى از ساختمان هاى سفارتخانه ها ديده مى شود اين ساختمان ها به عامل بالقوه اى براى بيان ارزش هاى انسانى و تمايل يك قوم براى شريك شدن در فرايند توسعه جهانى در دنياى ارتباطات تبديل شده اند.در واقع محدوده اين تغييرات حركت از ساختمان هايى است كه صرفاً فرهنگ و كشور خود را مطرح مى كنند تا ساختمان هايى كه به گونه اى متواضعانه به فرهنگ كشور ميزبان احترام مى گذارند. در طول يك دوره طبيعى اين ساختمان ها به سمتى سوق پيدا كرده اند كه بيشتر مايلند از شاخصه ها و عناصر معمارى كشور ميزبان استفاده كنند.

سفارت خانه ساختمانی است سرشار از بار نمادین که منحصرا توسط سیاست متی، امور خارجه و مجموعه ای پیچیده از ضرورت های نمودی (تصویری) تعریف می شود. سفارت خانه ها، مانند ساختمان های اداری، نه تنها به لحاظ برنامه ها و موقعیت نا متعارفشان، بلکه از نظر ارباب رجوع شان نیز با پروژه های معمول تفاوت دارند. یعنی آن چنان که معمول است یک نوع ارباب رجوع ندارند، بلکه ارباب رجوع آنها بسیار متنوع است. وزارت امور خارجه، خدمات خارجی، کمیته های نظارت کنگره، دولت های میزبان و سفیران، همه این ساختمان ها را از آن خود می دانند. کسانی که عملا در محیط این ساختمان ها کار می کنند نقش و مشارکت چندانی در فرآیند شکل گیری سفارت خانه های جدید ندارند. به همین خاطر تعجبی نداردکه تاریخچه برنامه ساخت وساز سفارت خانه ها بیانگر نوعی رقابت ومصالحه است. تصمیم سیاسی مبنی بر تعیین مکان سفارت خانه؛ برآورد هزینه آن وحتی شکل و شمایل آن، نتیجه تعامل میان وزارت خانه های اجرائی و کنگره است و سر در آوردن از برنامه ی ساخت وساز سفارت خانه ها نا ممکن است.(لویفلر،1388،15).

پرسش اصلي تحقیق این است که: سفارت چيست؟ يا به عباراتي ديگر، سفارت چه مي خواهد باشد؟ چه چيزي را نشان مي دهد؟ شخصيتش چيست؟ چگونه مكاني است؟ و بدون شك، اين مكاني كه سفارت مي خواهد باشد، ارتباط مستقيمي با زمين ساري دارد كه بر روي آن بنا مي شود. روشن ترين پاسخ اين است كه سفارت مي خواهد دو ملت را به هم پيوند بزند، مي خواهد گفت و گوي ميان دو كشور را نشان دهد. اگر سفارت محصور ديوار هايي بلند است و هم چون دژي رخنه ناپذير مي نمايد، گفت و گو سرشار از بي اعتمادي است.اگر شفاف و در گشوده است،آن گاه حاكي از رابطه اي بااعتماد است.

فصل اول: کلیات پژوهش    1
مقدمه    2
1-1اهمیت انجام پژوهش    4
1-2 فرضیه تحقیق    6
1-3اهداف تحقیق    7
1-4 روش انجام تحقیق    8
1-5 مشکلات و موانع تحقیق    8
1-6 نتیجه گیری    9
فصل دوم: مطالعات نظری    11
مقدمه    12
2-1 تعاریف و مفاهیم    13
2-1-1 معنی لغوی سفارت    13
2-1-2  معنی لغوی سفارتخانه    13
2-1-3  معنی لغوی کنسول    13
2-1-4 معنی لغوی کنسولگری    13
2-1-5 سفارت    14
2-1-6  تفاوت سفارتخانه و کنسولگری    15
2-2 پیشینه تحقیق    17
2-2-1 نگاهی به تاریخچه دیپلماسی و شکل گیری سفارتخانه ها    17
2-2-2 پیشینه روابط ایران و ژاپن    18
2-2-3 پیشینه روابط سیاسی ایران و ژاپن    20
2-3 پایه های نظری تحقیق    21
2-3-1 معماری دیپلماتیک    21
2-3-2 مبانی طراحی بناهای دیپلماتیک    23
2-3-4 معماری سفارتخانه:« حسن نیت »یا« امنیت »؟    24
2-3-5انواع سفارتخانه ها    31
2-3-5-1 موزه ای    31
2-3-5-2 اداری    31
2-3-5-3 سفارتخانه های با طرح خاص    31
2-3-5-4  قلعه ای    32
2-3-5-5 کمپ    32
2-4 بررسی روابط ایران و ژاپن    32
2-4-1 اهميت ژاپن در نظام بين المللي    32
2-4-2 معماري و روابط فرهنگي ايران و ژاپن    35
2-5 بررسی اصول معماری ایرانی    36
2-5-1 اصول معماری ایرانی    36
2-5-1-1 درونگرایی    37
2-5-1-2 پرهیز از بیهودگی    38
2-5-1-3 مردم واری    39
2-5-1-4  خودبسندگی    39
2-5-1-5 نیارش    40
2-5-2 بررسی باغ ایرانی    41
2-5-2-1 هندسه باغ ایرانی    42
2-5-3 بررسی آب در معماری ایرانی    50
2-5-3-1 جنبه نمادین آب    51
2-5-3-2 جلوه های آب در معماری و باغسازی ایرانی    53
2-5-3-3   نقش روان درمان آب    54
2-5-3-4 برجسته کردن حضور آب    55
2-5-3-5 آب داخل فضای معماری    55
2-5-3-6 حوضخانه ها    56
2-5-4 بررسی باغ ژاپنی    58
2-5-5 بررسی مشترک باغ ایرانی و ژاپنی    61
2-5-6 بررسي تطبيقي باغ ايرانی و باغ ژاپنی    61
2-5-6-1 فرم هاي غالب درطرح    63
2-5-6-2 بافت و رنگ    64
2-5-6-3 نظم هندسي    65
2-5-6-4 ساختار و ساماندهي فضايي در باغ هاي ايران و ژاپن    67
2-5-6-5 مفاهيم سمبليك    71
2-5-6-6 مقايسه تطبيقي كالبدي و مفهومي باغ هاي ايران و ژاپن    74
2-5-6-7 جمع بندی بررسی باغ ها    76
فصل سوم: روش تحقیق    79
مقدمه    80
3-1 روش تحقیق چندگانه    81
3-2 پژوهش موردی    82
3-2-1 تمرکز بر موردی خاص در متن زندگی واقعی    83
3-3 تحقیق تفسیری - تاریخی    83
فصل چهارم: مطالعات زمینه ای    84
4–۱  موقعيت و اقليم سرزمين ژاپن    85
4-1-1  جغرافياي طبيعي    87
4-1-2  جغرافياي انساني    88
4-1-3 پيشينه تاريخي ژاپن    89
4-1-4 آيين هاي ژاپن    90
4-1-5   كنفوسيوسي    90
4-1-6   بودايي    91
4-2  شهر توکیو    91
4-2-1  واژه شناسی    92
4-2-2  پیشینه توکیو    92
4-2-3  جغرافیا    93
4-2-4 آب و هوا    94
4-3  تحلیل و بررسی موقعیت سایت    95
4-3-1 منطقه میناتوکو    95
4-3-2 موقعیت زمین    95
4-3-2-1 سایت مجموعه    95
4-3-2-۲ همجواری ها    97
4-3-2-٣ دسترسی به سایت    97
4-3-2-4 تردد و تراکم در منطقه    98
4-3-2-۵   جهت کشیدگی زمین    99
4-3-2-6 جهت قرارگیری سایت نسبت به محورهای شمال- جنوب    99
4-3-2-٧   چشم اندازهای سایت    100
4-3-2-8 دید از سایت به معبر عمومی    101
4-3-2-9 جهت وزش باد    102
4-3-2-۱۰ آلودگی صوتی    102
4-3-2-11 جهت نور مناسب    103
4-3-3 ابعاد سایت    104
4-4 مطالعه نمونه های مشابه    104
4-4-2-1   سفارت ایران در استکهلم- سوئد    107
4–4-2-2  ساختمان سفارت ایران در توکیو    115
4–4-2–٣  طرح ساختمان سفارت ایران در آفریقای جنوبی    129
4–4-2–4 طرح ساختمان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت    141
فصل پنجم: استاندارد های طراحی    147
5-1  گونه شناسی بناهای دیپلماتیک    148
5-1-1 اقامتگاه سفیران    151
5–2 استاندارد های بین المللی    152
5–2–۱  سالن چند منظوره    153
5–2–۲ کتابخانه    154
5–2–۳ کلاس ها و کارگاه های آموزشی    155
5–2–۴ رستوران    155
5–2–۵ فضاهای ورودی    156
5–2–۵–۱ سرسرای اصلی    156
5–2–۵–۲ ورودی    156
5–2–۵–٣   تلفن های عمومی    157
5–2–۵–۴ پارکینگ    157
5-2-6 استاندارد های جدید ایالات متحده آمریکا برای طراحی سفارتخانه ها:    157
فصل ششم: برنامه فیزیکی    159
6-1 ضوابط و استاندارد به کار گیری فضاهای اداری    160
6–2 برنامه فیزیکی سفارتخانه    165
6-2-1 بخش سفارتخانه    166
6-2-2 بخش کنسولگری    167
6-2-3 بخش خدماتی    168
6-2-4 بخش پشتیبانی    169
فصل هفتم: توصیف روند طراحی    170
7– 1 روند فکری شکل گیری طراح    171
7-1-1   برنامه طرح    171
7-1-2 اندیشه های حاكم بر شكل گیری طرح    173
7-1-3  تكوین و تحول طرح    174
7-1-4 ویژگی عناصر مفهومی طرح    177
آلبوم طرح پیشنهادی    179
PRINCIPLES OF DESIGNING DIPLOMATIC BUILDINGS    192
منابع و مأخذ:    193

شامل 200 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
memari-sefarat-memari-iran_367738_4240.zip12.6 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar