اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

دانلود تحقیق مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

تأثير توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سيستم های مختلف جوامع، كه همواره با گذشت زمان آشکارتر می شود، تحولاتی اساسی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و هم چنين آموزشی ايجاد كرده است. ظهور افق هاي تازه در عرصۀ رقابت در سطح بين المللي، تأثير فناوري هاي نوين در همۀ جنبه هاي زندگي بشري، جهاني شدن و اهميت فزايندۀ سرمايه هاي انساني در عصر دانش و تحول، حاكي از آن است كه الزامات تعليم و تربيت امروز، از نوعِ گذشته نيست. از آنجا كه ويژگی عصر حاضر، اطلاعات و اطلاعات محوری است، اقتصاد آن نيز مبتنی بر دانش و اطلاعات قرار می گيرد، لذا توسعۀ سرمايۀ انسانی از طريق سرمايه گذاری آموزش درست و متناسب با عصر دانايی، می تواند به صورت رشد اقتصادی نتيجه دهد (مصدق، 1388 ).

 امروزه هر كشوری كه خواهان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است، بايد پايه های دانش و مهارت ها را از طريق يک «سيستمِ ارائه » برای رسيدن به فرصت های مناسب بسازد. تأثيرگذاری اين تغيير و تحولات بر نظا مهای آموزشی همۀ كشورها امری انکارناپذير است، لذا جوامعی كه خواهان توسعه و ورود به جهان رقابتی كنونی هستند، بايد با شناخت صحيح نيازهای خود و توسعۀ فناوری اطلاعات به تربيت نيروی انسانی متخصص بپردازند و شرايط تأثيرگذاری بر ساير رقبای خود را فراهم كنند. پيشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر علوم ياددهی و يادگيری، فرصت هايی را برای خلق محيط های يادگيری با طراحی خوب، يادگيرنده محور، جالب توجه، تعاملی، كارا، انعطاف پذير، معنی دار و تسهيل شده فراهم آورده است (. با تحول فناوری اطلاعات، تنها دسترسی به اطلاعات و دانش و مصرف آن را نم یتوان و نبايد غايت در نظر گرفت، بلکه هدف غايی مشاركت در ساختن دانش توسط كاربران است (مشايخ، 1390).

. از آنجا كه مدارس كنونی، توانايی ايجاد بهبود يادگيری و كمک به دانش آموزان را، كه نقش مفيد تر و توليدی بيشتری در جامعه داشته باشد ندارند، برای تربيت دانش آموزان آماده تر برای زندگی شغلی، نياز به تغيير دارند. مدارس بايد شرايطی را كه بچه ها در آن زندگی می كنند و مشغول به كار می شوند، در نظر بگيرند و آموزش های خود را متناسب با نيازهای جامعه عرضه كنند (مركز هدايت آموزشی ، 1992 ).

به كارگيری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای نوينی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه نموده كه استقرار مدارس هوشمند از نتايج آن است. طرح مدارس هوشمند كمک می كند تا با تغيير سنت های قديمی با استفاده از فناوری های نوين، به اهداف عالی آموزش و پرورش در راستای پژوهش محوری دست يابيم (عبادی، 1388 ).

فصل اول    1
مقدمه :    2
بیان مساله :    5
اهمیت ضرورت اجرای پژوهش :    7
اهداف پژوهش :    9
فرضیات :    9
تعریف متغیرها :    10
فصل دوم    16
مقدمه :    17
مدارس هوشمند :    17
تعريف مدرسه هوشمند :    18
ویژگی های مدارس هوشمند    19
تاریخچه مدارس هوشمند :    22
مهمترين اهداف مدارس هوشمند    25
مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند    26
ویژگی های مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف :    29
مدل مفهومی    29
از بعد یاددهی و یادگیری    29
مدل و محیط ارتباطی    30
از بعد زیر ساخت  فناوری    31
ابزار  مدرسه هوشمند    31
اصول يادگيري در مدارس هوشمند :    32
مشکلات اجرای طرح مدارس هوشمند :    34
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی    37
موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش :    39
مراحل پیاده سازی فناوری    41
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد:    45
ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس    46
مراحل اجرای هوشمند سازی مدارس    48
حیطه ارزیابی مدارس هوشمند    51
مسیر هوشمند سازی مدارس در ایران    52
مفهوم ارزیابی عملکرد :    52
كاربردهاي ارزيابي عملكرد:    53
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    56
فرایند ارزیابی عملکرد    57
اطلاعات دقيق و داراي اعتبار از ارزيابي عملكرد    60
شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد:    63
مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد    65
مدل تعالی    73
شیوه سنتی و مشارکتی ارزیابی عملکرد    74
نظريه هاي ارزيابي:    75
نظريه اول:    75
نظريه دوم :    76
نظريه سوم :    77
روش هاي متداول ارزيابي عملكرد :    78
پیشینه پژوهشی :    86
نتیجه گیری    94
فصل سوم    98
مقدمه :    99
روش تحقیق :    99
جامعه آماری :    99
روش نمونه گیری :    99
روش گرد آوری داده ها    100
روایی و پایایی ابزار :    100
ابزارهای گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها :    101
روش تجزیه و تحلیل داده ها :    102
فصل چهارم    103
مقدمه :    104
یافته هاي توصیفی پژوهش:    105
یافته هاي استنباطی پژوهش:    131
فصل پنجم    136
مقدمه :    137
جمعبندی یافته های فصول گذشته :    137
بحث و نتیجه گیری :    139
محدودیت ها :    141
پیشنهادات کاربردی :    141
پیشنهادات پژوهش :    141
منابع :    143
ضمائم    147

شامل 163 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payan-name-madares-hoshmand_367963_1138.zip668.3k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar