اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی نشت از بدنه سد خاکی شهید کاظمی بوکان با استفاده از داده های پیزومتریک

دانلود تحقیق بررسی نشت از بدنه سد خاکی شهید کاظمی بوکان با استفاده از داده های پیزومتریک

شرايط اقليمي كشور و نياز آن به احداث سازههاي ذخيره‌ی آب احداث سدهاي مخزني بزرگ و كوچك را در دستور كار برنامهريزان قرار داده است كه به عنوان سازههاي مهاركننده آبهاي سطحي و كنترل سيلاب امكان استفاده بيشتر از آب رودخانه‌ها را فراهم مي نمايند. و همچنین سدها يكي از پراهميتترين سازههاي ساخت دست بشر میباشند كه تخريب آنها به هر دليلي هزينههاي گزاف و گاه جبران ناپذيري را باعث ميشوند. آب نگهداشته شده در پشت سد بدليل داشتن پتانسيل بالا هميشه به دنبال راهي براي فرار مي باشد و لذا در توده متخلل پي و بدنة سدهاي خاكي نفوذ كرده و بطرف پايين دست نشت پيدا مي‌كند. پيش بيني از ميزان دقيق نشت آب در سدهاي خاكي يكي از مهمترين مسائلي است كه در طراحي سدهاي خاكي مورد توجه خاص متخصصين امر قرار ميگيرد. نشت از بدنة سدیکی ازعوامل مهم تخریب سدهای خاکی میباشد. نشت از بدنة سد به خودي خود پديده مخربي نيست و در بدنه تمامي سدها وجود دارد، ولي آنچه باعث مخرب شدن اين پديده مي شود، عدم كنترل و پيش بيني درست آن است. لذا باید با تشريح عوامل موثر در تخريب هيدروليكي سدهاي خاكي بدليل نشت از بدنه سد و راهكارهاي كنترل و پيشگيري از اين پديده را مورد بررسي قرار داد.]5]
سد شهید کاظمی بوکان که از نوع مخزنی بوده و در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بوکان قرار دارد. ارتفاع سد از كف حدود 50 متر و طول تاج آن حدود 720متر مي‌باشد. اين سد قادر است تا ميزان752ميليون مترمكعب از آب رودخانه را در پشت سد ذخيره نمايد. سد مذكور از نوع سدهاي مخزني است و در سال 1350ساخته شده مقدار آب قابل تنظيم سالانه آن 535 ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد. و با افزایش حجم مخزن سد در سال ۱۳۸4، حجم کل مخزن سد به 800 میلیون مترمکعب رسید. این سد علاوه بر تأمین آب شهرهای بوکان٬ میاندوآب و بخشی از شهر تبریز، و در حدود ۵۵ هزار هكتار از زمين‌های كشاورزی منطقههای عجب شیر و آذرشهر را نيز آبياری می‌كند. براي تنظيم و استفاده از آب و سيلابهاي رودخانه زرينه جهت آبياري اراضي پايين‌دست سدي در محل جنوب‌ شرقي بوكان بر روي اين رودخانه بسته شده است. لذاعوامل موثربرروش هاي كنترل نشت برای سد مورد نظراز قبيل (عمق ترانشه, عرض ترانشه, ضخامت پتوي رسي, عمق پرده آببند, ارتفاع زهكش, زاويه زهكش, ضخامت زهكش, حذف زهكش, تغيير در ساختمان سد از لحاظ مصالح, ...) وعوامل فيزيكي و هندسي سد همانند نفوذ پذيري ، شيب بالا دست و پايين دست دامنههاي سدرا می توان اشاره کرد.
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
استفاده‌ بهينه‌ از آب‌ در كشوري‌ چون‌ ايران‌ كه‌ از نظر اقليمي‌ داراي‌ وضعيت‌ خشك‌ تا نيمه‌ خشك‌ است‌ از اهميت‌ فراواني‌ بخصوص در گسترش و توسعه فعاليتهاي كشاورزي برخوردار است‌. بهره‌برداري‌ بهينه‌ از اين‌ منابع‌ آبي‌ براي اين منظور جز با توجه‌ كامل‌ به‌ معيارهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ممكن‌ نيست‌. توجه‌ به‌ هزينه‌ها و فوائد اجتماعي‌ در تخصيص‌ منابع‌ آب‌ و در بهبود عملكرد اقتصادي‌ بخش‌ آب‌ اهميت‌ دارد. از طرف‌ ديگر روشهاي‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آب‌ و بخصوص‌ منابع‌ آب‌ سطحي‌ چون‌ رودخانه‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ از اين‌ روشها داراي‌ ويژگي‌هاي‌ خاص‌ بوده‌ و در شرايط‌ متفاوت‌ رودخانه‌ و زمانهاي‌ برداشت‌، عملكردهاي‌ متفاوتي‌ را از خود نشان‌ مي‌دهد كه‌ بررسي‌ و ارزيابي‌ آنها در بهبود استحصال‌ آب‌ نقش‌ مؤثري‌ دارد. بررسي‌ عملكرد اين‌ روشها علاوه‌ بر مقايسه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ را نمايان‌ ساخته‌ و مي‌تواند در انتخاب‌ روش‌ برداشت‌ در شرايط‌ مختلف‌ منطقه‌ و رودخانه‌ مؤثر باشد و حد اقل‌ مشكلات‌ را در بهره‌ برداري‌ ايجاد نمايد. سدها سازه‌ هايي‌ هستند كه‌ در مسير رودخانه‌ و براي‌ ذخيره‌سازي‌ منابع‌ آب‌ رودخانه‌ها احداث‌ مي‌شوند. به‌ طور كلي‌ سدها به‌ منظور استفاده‌ آب‌ ذخيره‌ شده‌ در پشت‌ آنها براي‌ آبياري‌، شرب‌ انسان‌ و دام‌، توليد نيروي‌ برق‌، جلوگيري‌ از طغيانها و سيلابهاي‌ و جلوگيري‌ از صدمه‌ زدن‌ به‌ تأسيسات‌ و روستاهاي‌ پايين‌ دست‌ و فرسايش‌ و تخريب‌ آبخيز كاربرد دارند.[6]


1-کلیات وتعاریف2
1-1-مقدمه3
1-2-طرح مسئله4
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق 4
1-4-اهداف مشخص تحقیق 5
1-5-پیشینه تحقیق 6
1-6-مراحل انجام تحقیق7
1-7-سوالات تحقیق7
1-8-فرضیه های تحقیق7
1-9-واژه ها واصطلاحات فنی بکار رفته در تحقیق8
2- مفاهیم وتئوری موضوع 9
2-1-مفهوم نشت آب10
2-1-1- روشهای کاهش مقدار نشت10
2-2-استفاده از هسته با نفوذپذیری بسیار کم در بدنه سد11
2-2-1-انتخاب مصالح هسته11
2-2-2-ضخامت هسته 11
2-2-3- شکل وموقعیت استقرار هسته در مقطع سد13
2-3-استفاده از ترانشه آب بند14
2-4- استفاده از دیواره آب بند 16
2-5- استفاده از رویه آب بند در سطح بالادست 16
2-6- استفاده از پرده تزریق 16
2-7- استفاده از رویه با نفوذپذیری بسیار کم در کف مخزن 17
2-1-2- روش های کنترل وجمع آوری آب نشتی 21
2-8- کنترل آب نشتی با استفاده از زهکش ها 21
2-9- زهکش توسط پوسته پایین دست سد 22
2-10- چاه های زهکش یا فشارشکن 22
2-11- تخلیه پوسته بالادست 23
2-12- تخریب حاصل از نشت 25
2-12-1- ایجاد فرسایش داخلی 25
2-12-2- فرسایش وریزش پیش رونده 26
2-12-3- تخریب ساختمانی 27
2-13- معیارهای لازم برای حفظ ایمنی سدهای خاکی 27
2-14- هیدرولیک بدنه سدها 28
2-14-1- محاسبه عمق آزاد29
2-14-2- تعیین عرض تاج سد 30
2-14-3- محافظت از شیب 31
2-14-3-1-وزن مورد استفاده برای محافظت از شیب سدها 31
2-14-4- ضخامت لایه ریپ رپ با سنگ های درهم 33
2-14-5- پایداری ریپ رپ در پایین دست حوضچه های آرامش 34
2-14-5-1- کمیته کاری ASCEدرباره تهیه روش راهنمای رسوب گذاری34
2-14-5-2- روش USBR35
2-15- تراوش از درون بدنه سد 37
2-16- تراوش از درون هسته ناتراوا37
2-16-1- موقعیت خط تراوش 37
2-16-2- شبکه جریان 39
2-16-3- دبی جریان تراوش از درون هسته ناتراوا40
2-16-3-1- تحلیل شبکه جریان 40
2-16-3-2- محاسبه دبی تراوش با استفاده از روابط ریاضی 41
2-17- قوانین حاکم بر حرکت آب وخاک 42
2-17-1- قانون دارسی 42
2-18- تعریف خطوط جریان وهم پتانسیل 44
2-19- شیب خطوط جریان وهم پتانسیل 44
3- مواد وروش ها وداده های ابزارسنجی ورفتارنگاری 46
3-1- هدف از احداث سد بوکان  47
3-1-1- مشخصات سد وتاسیسات وابسته 48
3-2- عوامل اصلی طرح 48
3-3- مشخصات ساختمان وتاسیسات 49
3-4- موقعیت وراههای دسترسی 51
3-5- مشخصات سازه ای 52
3-6- زمین شناسی سد54
3-7- تاریخچه ساخت،آبگیری وبهره برداری55
3-7-1- پی سد 55
3-8- اقلیم شناسی منطقه 56
3-9- راههای دسترسی سد 56
3-10- سیستم ارتباطی سد 56
3-11- مشخصات بدنه سد (قبل از افزایش ارتفاع )57
3-12- تاسیسات سد 58
3-12-1- سرریز 58
3-12-2- مشخصات سد قبل از افزایش ارتفاع 63
3-12-3- برج آبگیر وتاسیسات خروجی 64
3-13- توسعه سد (طرح افزایش ارتفاع سد)67
3-13-1- مشخصات سد بعد از افزایش ارتفاع 69
3-14- مشخصات سیستم ابزاربندی ورفتارسنجی 71
3-14-1- پیزومتر الکتریکی 71
3-14-2- پیزومتر قائم  71
3-14-3- چاههای فشارشکن 71
3-14-4- کلکتور71
3-14-5- شتابنگار72
3-15- ابزار دقیق منصوبه  72
3-15-1- ابزارهای اندازه گیری هیدرولوژیک 72
3-15-2- ابزارهای هواشناسی  73
3-15-3-ابزار اندازه گیری شبکه لرزه نگاری 74
3-15-4- ابزارهای اندازه گیری فشارهای پیزومتریک ونشت  74
3-15-4-1- پیزومترهای الکتریکی  74
3-15-4-2- پیزومترهای لوله قائم 75
1-15-4-3-چاههای فشارشکن و اندازه گیری تراوش آب   76
3-5-15- ابزارهای اندازه گیری تغییرشکلهای بدنه سد 77

3-15-5-1- نقاط میکروژئودتیک وپیلارهای نقشه برداری 77
3-15-5-2- درزسنجها 77
3-15-5-3- انبساط سنج ها 77
3-15-6- ابزارهای اندازه گیری موارد خاص 77
3-15-6-1- ترازسنج های دیجیتالی 77
3-15-6-2- لیمینوگراف 78
3-15-6-3- عمقیاب الکتریکی 78
3-16- مقاطع ابزارگذاری ولیست ابزاردقیق 79
3-17- داده های رفتارنگاری 86
3-17-1- فشار منفذی پیزومترها 86
3-18- سطح آب در چاه های مشاهده ای 93
3-19- میزان دبی چشمه ها، چاههای فشارشکن 93
4- آنالیز نشت آب با نرم افزار SEEP/W وبررسی نتایج حاصله 95
4-1- آنالیز نشت آب با نرم افزار SEEP/W 96
4-2- مشخصات هندسی سد 96
4-3- ترسیم سطح آزادآب توسط نرم افزار 97
4-4- ترسیم خطوط جریان در سد بوکان توسط نرم افزار 98
4-5- ترسیم خطوط هم پتانسیل توسط نرم افزار99
4-6- محاسبه دبی عبوری جریان توسط نرم افزار برای سد بوکان99
4-7- محاسبه فشار آب زیر سد100
4-8- خروجی های نرم افزار برای نشت آب از بدنه سد بوکان101
4-9- تحلیل نتایج خروجی نرم افزار101
5- نتایج وپیشنهادات 103
5-1- تحلیل نتایج داده ها 104
5-3- پیشنهادات 112
منابع ومآخذ113
چکیده انگلیسی116

 

شامل 120 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
pn-sad-nashti_368273_8049.zip45.9 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar