اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با استفاده از روش FDTD

دانلود تحقیق تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW  باند X با استفاده از روش FDTD

موجبرهاي مستطيلي فلزي داراي مزايايي همچون ضريب کيفيت بالا، قابليت انتقال توان بالا و تلفات کم هستند از اين رو براي ساخت ادوات غير فعال در مدارهاي مايکروويو مناسب هستند اما همان طور که مي دانيم، اين موجبرها و ادوات غير فعال ساخته شده بر پايه آنها، قابليت مجتمع شدن با عناصر فعال را که بر روي عايق زيرلايه ساخته مي شوند، ندارند خطوط مايکرواستريپ و ساير موجبرهاي مسطح مشابه نيز به علت تلفات تشعشعي بالا به خصوص در محل خمش ها و ديگر ناپيوستگي ها بخصوص در فرکانس هاي بالا، مناسب نيستند موجبرهاي دي الکتريک نيز زياد مورد توجه قرار نگرفته اند، زيرا افت تشعشعي بالا و لزوم ارتباط پيچيده با مدارهاي مسطح از عيب هاي اساسي اين نوع موجبرهاست از اين رو نياز به ساخت موجبرهايي با ساختار جديد احساس مي شد PCB و LTCC دو مورد از اساسي ترين بلوک هاي ساخته شده در مدارهاي مجتمع معمول و با هزينه ساخت کم هستند که در RF مورد استفاده قرار مي گيرند نسل جديدي از مدارهاي مجتمع فرکانس بالا که در مايکروويو و اپتو الکترونيک مطرح شده اند، خانواده SIC ها هستند اساس طراحي اين مدارها ترکيب ساختارهاي غير مسطح با عايق زيرلايه و پياده سازي آن ها بصورت مسطح است SIW و SISW و SINRD و SIIDG از ساختارهاي پر کاربرد و مطرح خانواده SIC ها هستند که در پيوست ۳ چند نمونه از ساختارهاي پرکاربرد اين خانواده نشان داده شده است در اين مدارات، ساختارهاي شبيه موجبر قابل پياده سازي است

در اين پايان نامه يک فيلتر SIW دو پستی باند X با استفاده از روش FDTD بررسي شده که شرط مرزی PML به عنوان مرز جاذب به کار رفته است همچنين براي اطمينان از صحت جواب هاي بدست آمده، اين جواب ها با جواب هاي حاصل از شبيه سازي به کمک نرم افزار HFSS مقایسه شده و تطابق خوبي بين نتايج مشاهده شده است

مقدمه:

SIW نوع جديدي از موجبر است که در طي چند سال اخير پيشنهاد و محقق شده و پاسخگوي بسياري از نيازهاي طراحي در مدارات مايکروويو است اين موجبر شامل دو رديف استوانه فلزي است که به صورت متناوب در عايق زيرلايه قرار گرفته اند ديواره هاي فلزي بالا و پايين زيرلايه به همراه ديواره هاي متناوب در دو طرف آن، که نقش مشابهي با ديواره هاي موجبر مستطيلي را ايفا مي کنند، ساختاري شبيه به موجبر مستطيلي ارائه مي دهند به اين ترتيب، SIW از مزاياي مو جبر مستطيلي از جمله ضريب کيفيت بالا، انتقال توان بالا و تلفات تشعشعي کم برخوردار است، ضمن اينکه همانند خطوط مايکرواستريپ قابليت مجتمع شدن در عايق مدار چاپي را دارد و هزينه ساخت آن نيز به همين دليل کم است

همچنين امپدانس آن نسبت به موجبر مستطيلي معمولي بسيار کم شده و مشکل تطبيق امپدانس با مدارهاي مسطح را برطرف نموده است

در اين پروژه فيلتر SIW مورد مطالعه قرار گرفته است ساختار SIW شرح داده شده و مودهاي قابل انتشار در آن مورد بررسي قرار گرفته است در فصل دوم روش FDTD به عنوان يک روش حل عددي معادلات الکترومغناطيس معرفي مي شود در فصل سوم تئوري مختصري از فيلترها بيان شده، سپس يک فيلتر طرح دو پستي با استفاده از SIW در X-band طراحي و با استفاده از روش FDTD شبیه سازی می شود که مراحل شبيه سازي با FDTD و نتايج اين شبيه سازي و مقايسه نتايج با نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار HFSS در فصل چهارم مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت در فصل پنجم مروري کلي بر نتايج بدست آمده از اين پايان نامه خواهيم داشت و پيشنهاداتي براي ادامه کار خواهيم داد

تعداد صفحه : 85


چکيده ۱
مقدمه  ۳
SIW فصل اول – معرفي ساختار موجبر
۵  SIW ۱ مودهاي قابل انتشار در ساختار -۱
به عنوان يک ترکيب پريوديک  ۸ SIW ۱-۲
۱۱  SIW ۱ تأثير فاصله بين استوانه هاي مجاور بر مشخصه افت موجبر -۲-۱
۱۳  SIW ۱ توجيه مشخصه افت در ساختار -۲-۲
۱۴  SIW ۱ مراحل طراحي موجبر -۳
۱۵ SIW ۱ فرکانس قطع -۴
۱ مبدل ها  ۱۵ -۵
۱۶  SIW ۱ مبدل خط کوپلنر به موجبر -۵-۱
به خط مايکرواستريپ  ۱۶ SIW ۱ مبدل موجبر -۵-۲
SIW فصل دوم – فيلتر
۲ مختصري از تئوري فيلتر ۲۰ -۱
۲ مشخصه افت فيلتر باترورث  ۲۰ -۱-۱
۲ مشخصه افت فيلتر چبي چف  ۲۱ -۱-۲
۲ محاسبه المان هاي فيلتر پايين گذر باترورث و چبي چف  ۲۲ -۱-۳
۲ معکوس کننده امپدانس و ادميتانس  ۲۴ -۲
۲ ترکيب هاي يک پستي و دو پستي در داخل موجبر مستطيلي  ۲۶ -۳
۲ محاسبه مدار معادل پست  ۲۷ -۳-۱
ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل سوم - روش تفاضل محدود حوزه زمان در تحليل فيلتر
٣ مقدمه  ٢٩ -١
در فضاي سه بعدي  ٣٠ FDTD ٣ فرمول بندي -۲
۳- شرايط مرزي جذب  ٣٨ -۳
۳۸  MUR ۳- روش -۳-۱
۳- شرط مرزي جذب و استفاده از روش تطبيق امپدانس يا لايه هاي تطبيق شده ۳۹ -۳-۲
۳- منابع تحريک  ۴۲ -۴
فصل چهارم - طراحي و شبيه سازي فيلتر
۴ مقدمه ۴۵ -۱
۴ طراحي فيلتر  ۴۵ -۲
۴ مرحله اول: محاسبه معکوس کننده ها و تشديد کننده ها ۴۵ -۲-۱
۴ مرحله دوم: محاسبه مکان پست ها در موجبر  ۴۶ -۲-۲
۴ مرحله سوم: محاسبه مکان پست ها در موجبر حاوي دي الکتريک ۴۶ -۲-۳
۴ مرحله چهارم ۴۷ -۲-۴
۴ نتايج طراحي فيلتر دو پستي ۴۷ -۳
۵۰  SIW ۴ تطبيق و تغذيه فيلتر -۴
۴ تغذيه فيلتر ۵۰ -۴-۱
۴ مبدل ربع طول موج  ۵۱ -۴-۲
۵۲ FDTD ۴ مدل فيلتر در فضاي -۵
۴ مدل سازي منبع ۵۳ -۶
۴- استخراج پارامترهاي اسکترينگ فيلتر در حوزه فرکانس  ۵۵ -۷
۴- بررسي نتايج  ۵۷ -۸
ح
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات
۵- نتيجه گيري  ۶۱ -۱
۵- پيشنهادات  ۶۲ -۲
پيوست ۱ - قانون براگ ۶۴
۶۶ FDTD پيوست ۲ - معيار پايداري در
۶۸ SIC پيوست ۳ - خانواده
منابع و مآخذ  ۶۹
فهرست منابع لاتين  ۷۰
فهرست منابع فارسی  ۷۲
چکيده انگليسي 

شامل 85 صفحه فایل Pdf


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fdtd-pn-_371105_3843.zip946.5k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar