اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

جوامع گوناگون بشری در طول تاریخ قوانین مختلفی را برای مقابله ومجازات سارقین تصویب واجرا نموده اند هرچند اجرای این قوانین در جلوگیری وکاهش سرقت بی تأثیر نبوده است اما نتوانسته کاهش چشمگیری بوجود بیاورد لذا امروزه ضمن حفظ قوانین مجازات مجرمین وحتی تشدید مجازاتها بنظر می رسد باید مسئولین به امر پیشگیری از جرم اهتمام جدی نشان دهند چون پیشگیری مقدم بر درمان است وهزینه کمتری را برجامعه تحمیل می نماید خوشبختانه در جامعه ما به این مهم توجه شایانی شده است واز آنجا که پلیس  عهده دار نظم و امنیت ومقابله با مجرمین،سارقین وهنجارشکنان است درچارت سازمانی خود پلیس پیشگیری را تعریف نموده وبا تشکیل پلیس پیشگیری با چارت سازمانی مخصوص این وظیفه را برعهده گرفته است که با این تحقیق می تواند پلیس پیشگیری را درانجام وظایف خود یاری دهد وبا بررسی میزان اثر بخشی اقدامات مختلف پلیس پیشگیری در امر مبارزه با سرقت خودرو پیشنهادات وراهکارهای لازم را دراین خصوص در اختیار پلیس پیشگیری بگذارد تا انشاءالله شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

 

1-2- طرح مسئله

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که درجوامع بشری کم وبیش شیوع داشته وبا گذشت زمان وپیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب وابزار کامل تر وفنی تری روی آورده اند (صبری1387ص 37) از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال وتعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده وبرای مجازات منظور گردید.از سویی سهولت ارتکاب جرائم علیه اموال ومحسوس بودن سود حاصله از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر می شود(دهقان1379ص46)از سرقت به عنوان یکی از جرائم مهم اجتماعی نام برده اند که  

زمینه را برای پیدایش انحرافات وخطرات دیگر فراهم می کند،سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی و اجتماعی شده ومردم را از کار وفعالیت دلسرد می کند زیرا کوشش خود را نابود شده می بیند به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می آورند(قائمی1364ص 82)

جرم سرقت تاریخچه ای بس کهن دارد و در گذشته های دور نیز وجود داشته وتقریباً در همه جوامع امری زشت ونکوهیده تلقی می شده وبه همین منظور مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته اند واندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این مشکل بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب سرقت می شوند وهنجارها وقواعد اجتماعی را نادیده می گیرند امروزه با پیشرفت تکنولوژی وصنعت خودروسازی وتولید روز افزون آن واستفاده گسترده که مردم از این وسیله دارند همه مردم به نوعی با خودرو ارتباط دارند.

امروزه یکی از مسائل پیچیده ونگران کننده وتقریباً از دغدغه های اصلی پلیس موضوع سرقت اتومبیل است که روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و از آن بعنوان مادر سرقتها نام می برند برای اینکه ازاین وسیله نقلیه در ارتکاب سایر جرائم مانند حمل مواد مخدر- حمل کالای قاچاق،حمل اموال مسروقه آدم ربائی- شرور وخرابکاری و...استفاده می کنند.

مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی    24
عناصر ضروری  سازمان عبارتند از    24
مفهوم  و تعرف اثر بخشی    25
اثر بخشی    25
تفاوت اثر بخشی  با کارآیی    25
رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی    26
اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران    26
مشارکت و اثر بخشی    28
اثر  بخشی  موثر    29
موارد موثر  بر اثر بخشی    29
اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت    31
نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت    32
اثر بخشی سازمانی    33
اثر بخشی  سازمان    34
اهمیت  اثر  بخشی  سازمان    36
معیارهای اثر بخشی    36
اثر بخشی  کلی :    37
نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی :    37
ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود    40
تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی    41
رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی :    42
مدل های اثر بخشی سازمانی:    43
الف – مدل رویکرد نیل به هدف:    43
ب – مدل رویکرد سیستمی:    45
ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک    46
د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی    47
مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی    49
تاریخچه پلیس در ایران    50
در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از :    53
تعریف پلیس    56
تعاریف لغوی پلیس    56
تعاریف مفهومی پلیس    57
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است:    58
تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون)    58
تعریف کارکردی پلیس    60
تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا )    61
پیشگیری    63
دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری    64
تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران    68
انواع پیشگیری    70
1-پیشگیری  کیفر ی    71
2- پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود .    72
1-هدف پیشگیری  وضعی    74
2-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که    74
مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی    75
پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین )    75
پیشگیری  ثانویه  ( دومین )    75
پیشگیری  ثالث  ( سومین )    76
فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه    76
جرم شناسی  پیشگیری :    76
پیشگیری  از جرائم  در قوانین    76
قانون  اساسی    76
قوانین عادی :    78
پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی    79
معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا    80
ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی    81
پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی    84
ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید    84
پیشگیری  رسمی از  جرائم  تخلفات    Error! Bookmark not defined.
پیشگیری  رسمی  سنتی  از جرائم  و تخلفات    Error! Bookmark not defined.
82    منابع
فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ

شامل 178 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
serghat-khodro-pn-polic_372187_1795.zip422.5k