اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بافت قدیمی شهرستان سبزوار

دانلود تحقیق بافت قدیمی شهرستان سبزوار

بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي‌دهد اين بافتها از يك سو از طيف گسترده مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز خدماتي و نيز بهبود زيست محيطي محسوب مي‌شوند. ضمناً مشكلات كالبدي كه بافت‌هاي قديمي با آن روبرو هستند فرسودگي شديد بناها، مشكلات مربوط به شبكه معابر نامنظم و ناكافي در بافت، تراكم و پيوستگي اجزاء بافت، مسائل و مشكلات مربوط به تيپ و نوع بناهاي مسكوني، مسائل ناشي از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها و كمبود خدمات و تأسيسات و تسهيلات شهري و زيربنايي و ... هستند كه بافت قديمي شهرها را در پاسخگويي به نيازهاي امروزي زندگي دچار نارسايي‌هاي كرده است (شماعي و پوراحمد، 1384، ص 123).

در اينكه شهر پديده‌اي تاريخي است ترديدي وجود ندارد. چنين پديده‌اي نمي تواند از پيشينه خود بگسلد از اين رو در رشد و توسعه فضايي، كالبدي توجه به ويژگيهاي بومي ضروري است. بخش چشمگيري از تاريخ و فرهنگ شهر در كالبد آن تجلي مي‌يابد كه نشان دهنده
ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فني و ساختار اجتماعي – اقتصادي و سياسي و ... نسل‌هاي گذشته است (همان منبع : ص 37).

بافتهاي تاريخي علاوه بر اينكه واجد ارزشهاي زيبايي شناختي و هويت بخشي شهرهاي ما هستند هنوز در بسياري از شهرها محل سكونت و معيشت ميليونها نفر از شهروندان به شمار
 مي‌روند (كلانتري و حاتمي نژاد، 1385 : ص 139).

از اين رو، چنانچه در جهت بهبود مشكلات در بافت قديمي شهرها برنامه ريزي اصولي و صحيحي صورت نگيرد روند فرسودگي و تخريب بافت‌هاي قديمي تسريع گشته تا جائي كه حتي حيات شهري به خطر خواهد افتاد.

شهر سبزوار يكي از شهر‌هاي كهن در استان خراسان رضوي مي‌باشد كه به لحاظ تاريخي داراي قدمت طولاني مي‌باشد و بافت قديمي آن داراي ارزش و اعتبار تاريخي مي‌باشد. اقداماتي كه جهت بهبود مشكلات و بافت قديم شهر سبزوار صورت مي‌گيرد نبايد تنها در قالب اقدامات كالبدي، اصطلاحاً بازسازي از نوع تخريب و دوباره ساختن باشد زيرا در بسياري از هسته‌هاي قديمي، آنچه داراي ارزش است نه تنها كالبد موجود و بناها و ساخت شهرهاي آن، بلكه گذرها، مراكز محله اي، روابط اجتماعي بين ساكنين، يادمان‌ها و نشان‌هاي بافت است كه داراي ارزش اجتماعي و فرهنگي است لذا در بسياري از عرصه‌ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشاركتي با مردم ساكن در آن شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند در طول دوره كوتاه مدت صورت پذيرد و رفاه شهروندي را در بافت فراهم سازد.

از آنجا كه بافت قديم شهر سبزوار به مانند بافت قديمي بسياري از شهرها داراي ارزشهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد و از سوي ديگر، اين بافت نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها از مشكلات كالبدي، عملكردي، زيست محيطي و اجتماعي رنج مي‌برد لذا جهت جلوگيري از روند فرسودگي و تخريب بافت، برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم لازم و ضروري است.


پيشگفتار
فصل اول : طرح تحقيق1
1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن2
1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق4
1-4- اهداف تحقيق5
1-5- سابقه و پيشينة تحقيق6
1-6- سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق13
1-7- روش تحقيق13
1-8- واژه‌ها و مفاهيم كليدي تحقيق15
1-9- مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق20

فصل دوم : مباني نظري تحقيق21
2-1- مكاتب و ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با بافت قديم شهري22
2-1- 1- مكاتب بهسازي و نوسازي بافت قديم22
2-1-2- ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم27
جمع بندي35
2-2- منشورها و قطعنامه‌هاي جهاني37
2-2-1- كنگرة آتن (1931)37
2-2-2- معاهدة لاهه (1954)38
عنوان       صفحه

2-2-3- كنگرة رم (1972)38
2-2-4- كنفرانس ونيز (1964 )39
2-2-5- بيانية مكزيكوسيتي (2000 ميلادي)40
2-2-6- بيانية استكهلم (1998)41
2-2-7- كنگرة آمستردام (1975)42
2-3- تجارب بهسازي و بازسازي بافت‌هاي قديم شهري در كشورهاي مختلف جهان43
2-3-1- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در فرانسه43
2-3-2- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در انگلستان46
2-3-4- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در ايتاليا50
2-3-5- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در استكهلم54
2-3-6- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در چكسلواكي سابق55
2-4- تجارب كشورهاي جهان سوم (آسيا – آفريقا)57
2-4-1- تجارب كشور مصر؛ شهر قاهره57
2-4-2- تجارب كشور سوريه ؛ شهر دمشق57
2-4-3- تجارب كشور لبنان ؛ شهر بيروت58
2-4-4- تجارب كشور ژاپن61
2-5- تجربيات بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديم شهري در ايران62
2-5-1- كرمان62
2-5-2- شهر شوشتر63
2-5-3- قزوين64
2-5-4- شهركرد66
جمع بندي و نتيجه گيري69

عنوان       صفحه

فصل سوم : روند تحولات سياستها و برنامه‌هاي بهسازي  و نوسازي شهري در ايران71
3-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در ايران72
3-1-1- سياستها و برنامه‌هاي اجرايي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در قبل از انقلاب اسلامي (قبل از سال 1300 خورشيدي)72
3-1-1-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي اول (1320-1300)73
3-1-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي دوم (1357 – 1320)74
3-1-1-2-1- برنامه اول عمراني (1334 -1327)74
3-1-1-2-2- برنامه دوم عمراني (1341-1334)75
3-1-1-2-3- برنامه سوم عمراني (1346-1341)75
3-1-1-2-4- برنامة چهارم عمراني (1351-1347)76
3-1-1-2-5- برنامة پنجم عمراني (1356 -1352)76
3-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در دورة پس از انقلاب اسلامي (1357)77
3-1-2-1- برنامة اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(1366-1362)78
3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(77-73)79
3-1-2-3- برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(1383-1379)83
3-2- طرح‌هاي بهسازي بافت قديم84

عنوان       صفحه

فصل چهارم : مطالعات طبيعي، اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي شهر سبزوار با تاكيد بر
بافت قديم آن88
مقدمه89
4-1- موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهرستان سبزوار90
4-2- موقع سياسي شهرسبزوار درتقسيمات سياسي شهرستان سبزوار90
4-3- خلاصه‌اي بر شرايط طبيعي شهر سبزوار95
4-3- 1- تقسيم بندي منطقه به بخش‌هاي طبيعي95
4-3-2- زمين شناسي و خصوصيات تكتونيكي منطقه96
4-3-3- منابع آب98
4-3-4- خاك شناسي100
4-3-5- آب و هوا و مشخصات آن101
4-3-5-1- شاخص‌هاي اقليمي منطقه103
4-3-5-1-1- درجه حرارت103
4-3-5-1-2- ميزان بارندگي104
4-3-5-1-3- رطوبت نسبي104
4-3-5-1-4- وزش باد105
4-3-5-1-5- موقعيت خورشيد105
4-3-5-2- نمودارهاي اقليمي106
4-4- وضعيت اقليمي سبزوار و آسايش انسان (روش اولگي)108
4-5- تأثير اقليم در ساخت و بافت شهر109
جمع بندي و نتيجه گيري110
مقدمه112
عنوان       صفحه

4-6- ميزان جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان سبزوار113
4-6-1- پيش بيني جمعيت شهر سبزوار براي سال‌هاي 1390 و 1395 با استفاده از مدل رشد نهايي114
4-6-2- جمعيت، تراكم و  نحوه توزيع آن در شهر سبزوار115
4-6-3- ساختار سني و  جنسي جمعيت سبزوار119
4-6-4- ويژگي مهاجرت در شهر سبزوار123
4-6-5- وضعيت سواد و آموزش در شهر سبزوار125
4-7- مشخصات جمعيتي بافت قديم127
4-7-1- سهم جمعيتي بافت قديم از جمعيت كل شهر127
4-7-2- چگونگي پراكنش جمعيت در بافت قديم سبزوار127
4-7-3- ساختار سني و جنسي جمعيت بافت قديم سبزوار128
4-7-4- وضعيت مهاجرت در بافت قديم131
4-7-5- تحولات جمعيتي بافت قديم132
4-7-6- توزيع و تراكم جمعيت در بافت قديم133
4-7-7- تراكم خالص و ناخالص شهري در بافت قديم135
4-7-8- وضعيت سواد و آموزش در بافت قديم138
4-7-8-1- بررسي درصد باسوادي در محلات بافت قديم139
4-8- سابقه سكونت140
جمع بندي140
4-9- ساختار اقتصادي و كاركردهاي شهر سبزوار142
4-9-1- تعيين پايه اقتصادي شهر سبزوار142
4-10- ويژگي‌هاي اقتصادي جمعيت بافت قديم145
عنوان       صفحه

4-10-1- وضعيت اشتغال در سطح محله‌هاي بافت145
4-10-2- جمعيت فعال و غير فعال بافت قديم147
فصل پنجم : خلاصه‌اي بر جغرافياي شهري و شهرشناسي سبزوار149
مقدمه150
5-1- تاريخ مختصر سبزوار151
5-2- وجه تسميه153
5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهري خراسان و كشور154
5-4- روند رشد فيزيكي شهر سبزوار155
5-4-1- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي در دورة اول (1345 – 1300)156
5-4-2- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة دوم (1365 – 1345)158
5-4-3- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة سوم  (1375 – 1365)159
5-5- اثرات توسعه فيزيكي بر بافت قديم شهر سبزوار162
5-6- نقش عمومي شهر سبزوار164
جمع بندي و نتيجه گيري166

فصل ششم : مشخصات، ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي كالبدي بافت قديم سبزوار168
مقدمه169
6-1- مشخصات جغرافيايي بافت قديم سبزوار170
6-2- بررسي بافت قديم، ويژگيها و مشخصات آن175
6-2-1- تراكم و دانه بندي بافت قديم181
6-2-2- جمع بندي ويژگي‌هاي بافت قديمي شهر سبزوار182
6-3- آثار و بناهاي باارزش تاريخي در بافت قديم سبزوار186
عنوان       صفحه

6-4- كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار193
6-5- شبكه‌هاي ارتباطي201
6-5-1- راه‌هاي درون منطقه‌اي201
6-5-2- راه‌هاي درون شهري201
6-5-3- بررسي وضعيت خيابانهاي محصور كنندة بافت قديم به لحاظ ساختار ارتباطي و شرياني آن204
6-5-4- طبقه بندي معابر بافت قديم از نظر سلسله مراتبي بر حسب نقش و عملكرد205
6-5-5- گذرهاي قديمي بافت قديم سبزوار206
6-6- مسائل و مشكلات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار210
6-6-1-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت210
6-6-2-كمبود عناصر خدماتي، تأسيساتي و تسهيلات شهري و زير بنايي212
6-6-3- فرسودگي و فشرده بودن بناهاي موجود در بافت قديمي215
6-6-3-1- خصوصيات كالبدي مساكن بافت قديم سبزوار217
6-6-3-1-1- كيفيت ابنيه217
6-6-3-1-2- عمر ساختمان218
6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختماني218
6-6-3-1-4- تعداد طبقات218
6-6-3-1-5- نحوة تصرف مسكن219
6-6-3-1-6- مساحت زير بنا و تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم220
6-6-4- تعارض بخشهاي بافت قديم با ساختار كلي شهر220
6-6-5- تراكم و تمركز فعاليت‌ها220
6-6-6- كاهش ارزشهاي محله‌اي و سكونتي221
عنوان       صفحه

6-6-7- انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري221
6-7- امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار222
6-7-1- فرسودگي و وجود سطوح مخروبه در بافت222
6-7-2- امكانات شبكة حمل و نقل222
6-7-3- امكانات، تاسيسات و تجهيزات زيرساختي223
6-8- اهداف بهسازي بافت قديم ناشي از مسائل، مشكلات و پتانسيل‌هاي موجود223

فصل هفتم : آزمون فرضيات و نتايج229
7-1- بررسي فرضيه‌ها230
7-1-1- فرضيه اول230
7-1-2- فرضيه دوم235
7-1-3- فرضيه سوم241
7-1-4- فرضيه چهارم248
1-3-5-بافت قديم، عامل تبادل فرهنگ252
2-3-5-طراحي شهري : تجلي و تبلور فرهنگي253

فصل هشتم : ارائه راهكارها و پيشنهادات258
ارائه راهكارها و پيشنهادات259
منابع و مأخذ264
منابع انگليسي :272
منابع الكترونيكي :273

شامل 323 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sabzevar-pn_380620_5693.zip1.9 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar