اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق کاربرد پرکلریک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسیدی موثر در واکنشهای حلقه گشایی اپوکسیدها توسط آمین ها

دانلود تحقیق کاربرد پرکلریک اسید به عنوان یک کاتالیزور اسیدی موثر در واکنشهای حلقه گشایی اپوکسیدها توسط آمین ها

- آمینو الکل1 ها یک دسته مهم از ترکیبات آلی هستند و کاربرد قابل توجهی در شیمی دارویی دارند و در سنتز طیف گسترده ای از محصولات طبیعی و مصنوعی، اسید آمینه های غیر طبیعی و کایرال به کار می شوند. روش کلاسیک برای سنتز این ترکیبات آمیناسیون اپوکسیدها2 می باشد. اپوکسیدها می توانند به آسانی و با گستره وسیعی از نوکلئوفیل ها، الکتروفیل ها، اسیدها، بازها، عوامل کاهش دهنده و اکسیدکننده واکنش دهند و فعالیت بالا با نوکلئوفیل های مختلف، منجر به باز شدن حلقه می شود. راههای زیادی برای باز کردن حلقه اپوکسید وجود دارد. آمیناسیون مستقیم 1و2- اپوکسیدها عملی ترین روش برای سنتز β-آمینو الکل ها می باشد. با این حال، این واکنش ها که معمولاً با مقدار زیادی از آمونیاک یا آمین ها در دماهای بالا انجام می شود و اغلب هنگامی که آمین ضعیف باشد، این واکنش بدون حضور کاتالیزور بعد از 24 ساعت محصولی با کمتر از 5 درصد بدست می دهد.
حلقه اپوکسیدها تحت شرایط مختلفی شامل استفاده از آمیدهای فلزی، فلزات آلکوکسید3، آلومینا / آلومینای فعال شده، خاک رس، فلوئورالکل ها و مایعات یونی و تحت شرایط ملایم باز می شوند. با این حال، بسیاری از این روش ها شامل عناصر گران و شناساگر و یا کاتالیزور حساس به رطوبت هوا، گزینش پذیری پایین به خصوص با آمیدهای فلزی، زمان واکنش طولانی و همچنین تشکیل محصولات جانبی مانند باز آرایی اپوکسیدها هستند.
رویکرد مناسب برای سنتز β - آمینوالکل شامل باز کردن حلقه اپوکسید با استفاده از مقادیر اضافی آمین به عنوان نوکلئوفیل در دمای بالا است. با این حال، این فرآیند مناسب نیست زیرا که اپوکسیدها به حرارت بالا حساس هستند و محصول های جانبی را تشکیل خواهند داد. برای غلبه بر این مشکلات از انواع روش ها استفاده شد که برای باز شدن اپوکسیدها با آمین ها در حضور آمیدهای فلزی، تریفلاتهای فلزی، آلکوکسیدهای فلزی، آمیدهای های فلزی ، تریفلامید، انتقال نمک های فلزی، هگزافلوئور-2- پروپانول تحت رفلاکس (HFIP)، مایعات یونی، روی سولفوفنیل فسفات، خاک رس تحت تابش مایکروویو و در شرایط بدون حلال، سیلیکا ، آلومینا و آلومینای اصلاح شده انجام شده است. با این حال، هنوز محدودیت هایی برای استفاده از روش های موجود، وجود دارند. بعنوان مثال، آمین کمتر می تواند حلقه اپوکسید را تحت شرایط محیط باز کند و نیاز به درجه حرارت بالا دارد. علاوه بر این، بسیاری از کاتالیزورهای مورد استفاده یا خورنده بودند یا گران بودند. بنابراین لازم است به منظور توسعه واکنش از کاتالیزورهایی استفاده کرد که بتوانند اپوکسیدها را فعال کرده و مستعد حمله نوکلئوفیل کنند و هم قابلیت بازیابی داشته باشند.
1-β-aminoalchol                                   2-Amination of epoxide                      3-Alkooxide                               
1-2- اپوکسیدها
اپوکسیدها یا اکسیران ها ترکیبات هتروسیکل سه عضوی هستند که هترو اتم آن ها اکسیژن می باشد. این ترکیبات در واقع، اترهای حلقوی هستند اما برخلاف اترهای آلیفاتیک که تنها در محیط اسیدی واکنش می دهند، اپوکسیدها به دلیل فشار زاویه ای بالا، فوق العاده فعال بوده و در محیط اسیدی و بازی، با الکتروفیل ها و نوکلئوفیلهای مختلف واکنش می دهند. (شکل 1-1).
شکل (1-1) ساختار عمومی اپوکسیدها
اپوکسیدها یکی از مهمترین حد واسط ها در سنتز ترکیبات آلی به خصوص در سنتز ترکیبات فعال زیستی به شمار می آیند. همچنین حلقه اپوکسید در اثر واکنش با نوکلئوفیل های مختلف باز شده و گستره وسیعی از ترکیبات آلی با گروه های عاملی مختلف را تولید می نماید.
1-2-1- سنتز اپوکسیدها
روشهای مختلفی برای سنتز اپوکسیدها گزارش شده است که در ادامه به مهم ترین و متداول ترین روش ها اشاره می شود.
1-2-1-1- هیدروهالوژن زدایی از β- هالو الکلها
در اثر افزایش باز به β- هالوالکل و پروتون زدایی، باز مزدوج آن تولید میشود که در اثر واکنش جانشینی درون مولکولی، حلقه اپوکسید سنتز می شود. این واکنش علی رغم آنتالپی اکتیواسیون بالا، به دلیل آنتروپی مطلوب، به راحتی در دمای محیط انجام می شود. (شکل 1-2).
شکل (1-2) واکنش هیدروهالوژن زدایی از β- هالو الکلها
1-2-1-2- اپوکسیداسیون آلکن ها
اکسایش آلکن ها با پر اسیدها یکی از مهمترین روشهای سنتز اپوکسیدها است. محصول جانبی این واکنش، یک اسید می باشد؛ لذا باید از پر اسیدی استفاده شود که اسید حاصل از آن قدرت اسیدی بالایی نداشته باشد، در غیر این صورت اسید سبب باز شدن حلقه اپوکسید می شود. پر اکسی بنزوئیک اسید، متا کلرو پربنزوئیک اسید و مونو پر اکسی فتالیک اسید برای انجام این واکنش مناسب هستند. این واکنش به صورت همزمان انجام می پذیرد، بنابراین فضا ویژه است. (شکل 1-3).

چکیده10
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه12
1-2- اپوکسیدها13
1-2-1- سنتز اپوکسیدها13
1-2-1-1- هیدروهالوژن زدایی از β- هالو الکلها13
شکل -1-1- ساختار عمومی اپوکسیدها13
شکل -1-2- واکنش هیدروهالوژن زدایی از β- هالو الکلها13
1-2-1-2- اپوکسیداسیون آلکن ها14
شکل -1-3- واکنش کلی اپوکسیداسیون آلکن ها14
1-2-1-3-واکنش دارزن14
شکل (1-4) واکنش دارزن14
1-2-1-4- وارد کردن یک گروه متیلن به پیوند دوگانه کربن- اکسیژن14
شکل (1-5) واکنش وارد کردن یک گروه متیلن به پیوند دوگانه کربن- اکسیژن و تولید اپوکسید15
1-2-2- واکنش اپوکسیدها 15
1-2-2-1- واکنش الکتروفیلی اپوکسیدها15
شکل (1-6) شمای کلی واکنش های الکتروفیلی اپوکسیدها16
شکل (1-7) واکنش کلی اپوکسیدها با اسیدهای لوئیس16
شکل (1-8) واکنش اپوکسیدها با اسید لوئیس LiBF4 16
12-2-2- واکنش های نوکلئوفیلی پوکسیدها16
شکل (1-9) شمای کلی واکنش های نوکلئوفیلی اپوکسیدها17
شکل (1-10) واکنش های نوکلئوفیلی اپوکسیدها در محیط اسیدی18
شکل (1-11) واکنش نوکلئوفیلی اپوکسیدها18
شکل (1-12) واکنش لیتیم آلومینیوم هیدرید با اپوکسید نامتقارن19
شکل (1-14) واکنش اپوکسیدها با معرف گرینیارد19
شکل (1-15) باز شدن اپوکسید و تشکیل اپی سولفید با نوکلئوفیل SCN20
شکل (1-16) باز شدن اپوکسید و تشکیل اپی سولفید با کمک تیو اوره20
شکل (1-17) حمله واکنشگر ویتیگ بر روی 1، 2- دی متیل اکسیران21
شکل (1-18) واکنش اپوکسیدها با تیواوره و تولید اپی سولفید21
شکل (1-19) واکنش اکسیران با یون سِلنوفنوکسید و تشکیل الیل الکل ها22
شکل (1-20) واکنش اپوکسدها با دی متیل اکسوسولفونیم متیل ایلید و تشکیل اکستان22
شکل (1-21) واکنش باز شدن حلقه اپوکسیدها با محلول آبی سدیم بور هیدرید در حضور سیکلودکسترین ها23
1-3-آمین ها23
1-3-1-سنتز آمین ها23
1-3-1-1- سنتز گابریل برای تولید آمینهای نوع اول24
شکل (1-22) سنتز گابریل برای تولید آمینهای نوع اول24
1-3-1-2- کاهش نیتروبنزن و تولید آنیلین و مشتقات آن24
شکل (1-23) کاهش نیتروبنزن و تولید آنیلین و مشتقات آن24
1-3-1-3- نو آرایی کورتیوس24
شکل (1-24) نو آرایی کورتیوس24
شکل (1-25) مثالی از نو آرایی کورتیوس25
1-3-1-4- نوآرایی هافمن25
شکل (1-26) نوآرایی هافمن25

1-4- مقایسه قدرت بازی آمینها25
1-4-1-اثر استخلاف های الکترون دهنده و الکترون کشنده بر قدرت بازی آمینهای آروماتیک26
شکل (1-27) اثر استخلافهای الکترون دهنده و الکترون کشنده بر قدرت بازی آمینهای آروماتیک26
1-5- نانو سیلیکاژل26
معادله (1-1) معادله تشکیل نانوسیلیکاژل27
1-5-1- آماده سازی سیلیکا از آلکوکسی سیلان27
1-5-2- کاربرد نانوسیلیکاژل در سنتز ترکیبات آلی28
1-5-2-1- سنتز نمک های دی آزونیوم با استفاده از رزین نانو SbCl5/SiO2در شرایط سایشی و بدون حلال در دمای اتاق و تهیه رنگ های آزو بر پایه 1- نفتول28
1-5-2-2- سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید با استفاده از کیتیمین ها در مجاورت نانو SiO228
1-6- اسیدهای جامد29
فصل دوم: مروری بر تحقيقات انجام شده
2-1- باز شدن حلقه اپوکسید با آمین های آروماتیک کاتالیز شده با (TBA)4 PFeW11O3932
شکل (2-1) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در استونیتریل32
2-2- سنتر ترانس 4-هیدروکسی پیریدین ها و ترانس 3-آمینو-4-هیدروکسی پیریدین ها بوسیله باز شدن اپوکسی با آمین BnNH_2  در حضور LiCl 32
شکل (2-2) ترانس -4- آمینو-3- هیدروکسی بی پریدین (1) و ترانس-3- آمینو -4- هیدروکسی پیپریدین ها32
شکل (2-3) بازگشایی حلقه 3و 4- اپوکسی بی پریدین ها در حضور LiCl33
2-3-Amberlist-15-  به عنوان کاتالیزور ناهمگن و قابل استفاده مجدد برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با آمین تحت شرایط ملایم33
شکل (2-4) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور Amberlist-1534
2-4- روش مؤثر برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با آمین ها در حضور کاتالیزور زئولیت NaY در شرایط بدون حلال34
شکل (2-5) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین های آروماتیک در حضور کاتالیزور زئولیت35
شکل (2-6) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین های آلیفاتیک در حضور کاتالیزور زئولیت35
2-5- استفاده از کمپلکسهای بیسموت تریفلات به عنوان یک کاتالیزور برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با آمین های آروماتیک در حلال آبی35
2-6- استفاده از کاتالیزور سه بعدی مزوپورس(نوعی آلومینوسیلیکات) برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با آمین های آروماتیک و آلیفاتیک36
2-7- استفاده از بیسموت تریفلاتBi(OTf)3 به عنوان یک کاتالیزور ملایم و کارآمد برای باز کردن اپوکسیدها توسط آمین های آروماتیک در شرایط آبی36
شکل (2-7) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور BiCl_337
شکل (2-8) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور Bi(OTf)_3 37
2-8- استفاده از کاتالیزور بیسموت تری کلرایدBiCl3 جهت باز کردن حلقه اپوکسید ها با آمین های آروماتیک37
شکل (2-9) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور BiCl_338
2-9- استفاده از کاتالیزور montmorillonite K 10 جهت باز کردن حلقه اپوکسیدها توسط آمین38
شکل (2-10) باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور montmorillonite K 1038
شکل (2-11) باز شدن حلقه اپوکسی استایرن با آمین های آروماتیک در حضور کاتالیزور montmorillonite K 1039
شکل (2-11) باز شدن حلقه اپوکسی استایرن با آمین های آلیفاتیک در حضور کاتالیزور montmorillonite K 1039
2-10- باز کردن حلقه مزواپوکسیدها توسط آمین های آروماتیک در حضور کاتالیزور ساماریم یدید40
شکل (2-13) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور ساماریم یدید40
2-11- باز شدن حلقه اپوکسید با آمین در حضور کاتالیزور مس تترا فلوئور بورات Cu(BF4)240
شکل (2-14) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Cu(BF4)2 40
2-12- استفاده از اسکاندیم تریفلات Sc(OTF)3 به عنوان کاتالیزور جهت باز کردن انتخابی حلقه اپوکسید توسط آمین جهت تهیه β-آمینوالکل در شرایط بدون حلال41
شکل (2-15) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Sc(OTF)341

2-13- باز شدن حلقه اپوکسید توسط آمین ها در حضور کاتالیزور سولفامیک اسید NH2SO3H تحت شرایط بدون حلال41
شکل (2-16) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور NH2SO3H41
2-14- باز کردن حلقه مزواپوکسید های نامتقارن با آمین های آروماتیک کاتالیست شده با کمپلکس
Ti-S-(-)-BINOL با کمک اشعه مایکروویو41
شکل (2-17) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزورTi-S-(-)-BINOL 42
2-15- باز شدن حلقه اپوکسید با آمین های هتروآروماتیک، آروماتیک، آلیفاتیک کاتالیز شده با Y(NO3)36H2O42
شکل (2-18) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Y(NO3)36H2O42
2-16- باز شدن انتخاب گزینی حلقه اپوکسید با آمین ها توسط کاتالیزور ناهمگن و قابل بازیافت Zn(ClO4)2Al2O342
2-17- زیرکونیوم کلرید  ZrCl4به عنوان یک کاتالیزور جدید و کارآمد برای باز کردن حلقه اپوکسید توسط آمین ها42
شکل (2-19) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور ZrCl443
2-18- واکنش باز شدن حلقه اپوکسیدها کاتالیز شده جهت سنتز کاربردی bioplasticizers43
شکل (2-20) واکنش باز شدن حلقه اپوکسیدها کاتالیز شده جهت سنتز کاربردی bioplasticizers44
2-19- یک روش کارآمد برای باز کردن حلقه اپوکسیدها با استفاده از ساماریم تریفلات و سنتز پروپرانولول، آتنولول و RO36344
شکل (2-21) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Sm(OTf)3  45
2-20- سنتز ایندول جایگزین شده روی موقعیت- 2 از طریق باز شدن حلقه اپوکسید توسط آنیلین، کاتالیز شده با روتینیم45
شکل (2-22) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور روتینیم با قلع (II) کلرید(SnCl_2)46
2-21- باز شدن حلقه اپوکسید توسط آمین اولیه تری متیل سیلیل آزید و آمین ثانویه تری متیل سیلیل سیانید کاتالیز شده با ساماریم یدید46
شکل (2-23) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزکر THF)_2)SmI_247
شکل (2-24) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزکر THF)_2)SmI_247

2-22- واکنش باز شدن حلقه اپوکسید توسط آنیلین کاتالیز شده با آنتیموان (III) کلراید (SbCl3)47
شکل (2-25) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزکر آنتیموان (III) کلراید (SbCl3)48
2-23-آمیناسیون اپوکسیدها با کاتالیزورC4H12N2)2[BiCl6]ClH2O در شرایط بدون حلال48
شکل (2-26) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزگر (C4H12N2)2[BiCl6]ClH2O49
شکل (2-27) مکانیسم آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزگر (C4H12N2)2[BiCl6]ClH2O 49
2-24- باز شدن اپوکسیدها با آمین¬های آروماتیک توسط ایندیم تری برمید (InBr3)49
شکل (2-28) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزگر ایندیم تری برمید (InBr3)50
2-25- کاتالیزور نوع wells-dawson از پلی اکسی متالیت جایگزین شده با آهن(III)،                         α2-[(n-(C4 H9)9N7P2W17FeO613H2O  ، یک کاتالیزور مؤثر برای باز کردن حلقه اپوکسید با آمینهای آروماتیک50
شکل (2-29) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور α2-[(n-(C_4 H_9 )_9N]_7P2W17FeO613H2O51
2-26- کاربرد کاتالیستی اسید لوئیس نیتریل Al (OC(CF3)2R)3  در واکنش باز شدن حلقه اپوکسید با آمینهای آروماتیک و آلیفاتیک50
شکل (2-30) ساختار کاتالیزور Al (OC(CF_3)2R)3 51
واکنش (2-31) مکانیسم عمل کاتالیزور  Al (OC(CF_3)2R)352
2-27- آمیناسیون اپوکسیدها در حضور کاتلیزور روی کلرید) (ZnCl252
شکل (2-32) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور روی کلرید ((ZnCl_252
شکل (2-33) ساختار حاصل از کمپلکس روی با 2- (آمینو متیل) پیریدین53
2-28- آمینولیز اپوکسیدها با کاتالیست¬های سه بعدی مزوپور تیتانو سیلیکات، Ti-SBA-12 و Ti-SBA-1653
شکل (2-34) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Ti-SBA-12 و Ti-SBA-1653

فصل سوم: مواد،روشها وابزارها
3-1) مواد شیمیایی و دستگاههای مورد استفاده55
3-2- اسیدی کردن نانوسیلیکاژل توسط پرکلریک اسید55
3-3- روش عمومی واکنش حلقه گشایی اپوکسیدها توسط آمین ها در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO255
3-3-1- تهیه1-فنوکسی-3- (فنیل آمینو)پروپان-2-اُل کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO256
3-3-2- تهیه1- ((4- متوکسی فنیل)آمینو)3-فنوکسی پروپان-2-اُل کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO256
3-3-3- تهیه 1-فنوکسی-3-(متا تولیل آمینو)پروپان-2-اُل کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO251
3-3-4- تهیه 1-((4- برومو فنیل)آمینو)-3-فنوکسی پروپان-2-اُل کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO256
3-4- روش عمومی حلقه گشایی اپوکسی استایرن توسط آمین های آروماتیک کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO256
3-4-1- تهیه 2-فنیل-2- (فنیل آمینو) اتانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده57
3-4-2- تهیه 2- ((4- متوکسی فنیل)آمینو)-2- فنیل اتانول کاتالیست شده نانوسیلیکاژل اسیدی شده57
3-4-3- تهیه 2- فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده57
3-4-4- تهیه 2-((4-برومو فنیل)آمینو)-2-فنیل اتانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده 58
3-5- روش عمومی حلقه گشایی اپوکسی سیکلوهگزان توسط آمین های آروماتیک کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO258
3-5-1- تهیه 2- (فنیل آمینو) سیکلو هگزانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده58
3-5-2- تهیه 2- ((4- متوکسی فنیل)آمینو) سیکلو هگزانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده59
3-5-3- تهیه 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده59
3-5-4) تهیه2- ((4- بروموفنیل)آمینو) سیکلو هگزانول کاتالیست شده توسط نانوسیلیکاژل اسیدی شده59
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- مقدمه61
4-2- طرز تهیه کاتالیزور 61
4-3- بررسی شرایط بهینه باز شدن اپوکسیدها توسط آمین های آروماتیک در حضور کاتالیزور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO262
4-3-1- تعیین شرایط بهینه واکنش اپوکسی پروپیل فنیل اتر با آمینهای مختلف62
4-3-1-1- تعیین مقدار کاتالیزور62
 
 4-3-2- تعیین شرایط بهینه واکنش اپوکسی استایرن با آمینهای مختلف63
 4-3-2-1- تعیین مقدار کاتالیزور63
 4-3-3- تعیین شرایط بهینه واکنش اپوکسی سیکلو هگزان با آمینهای مختلف64
 4-3-3-1- تعیین مقدار کاتالیزور65
شکل (2-34) آمینولیز اپوکسیدها به β- آمینوالکل در حضور کاتالیزور Ti-SBA-12 و Ti-SBA-1665
واکنش(4-2) : واکنش اپوکسی استایرن و آنیلین66
واکنش(4-3) : واکنش اپوکسی سیکلو هگزان و آنیلین67
 4-4-تهیه ترکیبات β-آمینو الکل ها با استفاده از شرایط بهینه65
 4-4-1- واکنش حلقه گشایی اپوکسی پروپیل فنیل اتر با آنیلین و مشتقات آن در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO265
واکنش(4-4) : واکنش اپوکسی پروپیل فنیل اتر و مشتقات آنیلین در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO268
 4-4-2- واکنش حلقه گشایی اپوکسی استایرن  با آنیلین و مشتقات آن در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO266
واکنش(4-5) : واکنش اپوکسی استایرن و مشتقات آنیلین در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO270
 4-4-3- واکنش حلقه گشایی اپوکسی سیکلو هگزان با آنیلین و مشتقات آن در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO267
واکنش(4-6) : واکنش اپوکسی سیکلو هگزان با مشتقات آنیلین در حضور نانوسیلیکاژل اسیدی شده HClO4/SiO272
 4-4-3-1- مکانیسم واکنش69
4-5- بررسی مکانیسم واکنش های انجام شده71
 4-6- بررسی داده های طیفی محصولات:71
 محصول 1-فنوکسی-3-(فنیل آمینو)پروپان-2-اُل 3a72
 محصول 2-فنیل-2(فنیل آمینو)اتانول 6a72
 محصول 2- فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول 6b72
 محصول 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول9b73
 طیف شماره (1) :طیف HNMR محصول 1 -فنوکسی-3-(فنیل آمینو)پروپان-2-اُل 3a73
 طیف شماره (1) :طیف گسترده HNMR محصول1 -فنوکسی-3-(فنیل آمینو)پروپان-2-اُل 3a74
طیف شماره (1) : :طیف گسترده HNMR محصول1 -فنوکسی-3-(فنیل آمینو)پروپان-2-اُل3a75
 طیف شماره (2) : طیف HNMR محصول  2-فنیل-2(فنیل آمینو)اتانول  6a76
 طیف شماره (2) :طیف گسترده HNMR محصول  2-فنیل-2(فنیل آمینو)اتانول  6a77
 طیف شماره (2) :طیف گسترده HNMR محصول  2-فنیل-2(فنیل آمینو)اتانول  6a78
 طیف شماره (3) :طیف HNMR محصول 2-((4-برومو فنیل)آمینو)-2-فنیل اتانول 6e79
 طیف شماره (3) :طیف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنیل)آمینو)-2-فنیل اتانول 6e80
 طیف شماره (3) :طیف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنیل)آمینو)-2-فنیل اتانول 6e81
 طیف شماره (3) :طیف گسترده HNMR محصول 2-((4-برومو فنیل)آمینو)-2-فنیل اتانول 6e82
 طیف شماره (4) :طیف HNMR محصول فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول 6b83
 طیف شماره (4) :طیف گسترده HNMR محصول فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول 6b84
 طیف شماره (4) :طیف گسترده HNMR محصول فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول 6b85
 طیف شماره (4) :طیف گسترده HNMR محصول فنیل-2(متا تولیل آمینو) اتانول6b86
 طیف شماره (5) :طیف HNMR محصول 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول9b87
 طیف شماره (5) :طیف گسترده HNMR محصول 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول 9b88
 طیف شماره (5) :طیف گسترده HNMR محصول 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول 9b89
 طیف شماره (5) :طیف گسترده HNMR محصول 2- (متا تولیل آمینو) سیکلو هگزانول 9b90
 فصل پنجم : نتیجه گیری
 5-1- بحث ونتیجه گیری:94
 منابع : 95

 

شامل 100 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
asid-por-cloric_385580_7495.zip3.5 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar