اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات

دانلود تحقیق بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات

توجه به منابع انساني پديده اي است كه در دو دهه اخير توسعه فراوان يافته است . پارادايمها و چارچوبهاي فكري جديد و دگرگونيها ي عميقي كه در حوزه و عرصه منابع انساني پديد آمده ، راه را براي بهره گيري بيشتر از توان و تخصص كاركنان سازمانها هموار كرده است . بسياري از رخدادهاي سالهاي اخير كه در چارچوب عدم تمركز و كاهش لايه هاي سازماني ، مديريت مشاركتي  ، مديريت عملكرد و نظاير آن پديد آمده اند رمز افزايش بهره وري منابع انساني محسوب مي شوند. اين مفاهيم بدين معنا است كه نگرش سازمانها نسبت به نيروي كار دگرگون شده و از آن به عنوان ”سرمايه هاي هوشمند“ يا دارايي و منابـع پــر ارزش یاد می کنند ( ماركوس و كافمن ، 2002).
عواملی که در بقای سازمان ‏ها بسیار مؤثر است و همواره مد نظر مسئولان و مدیران ‏سازمان‏ ها می‏باشد، نیروی انسانی است. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع ‏صنعتی  نشان می‏دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش یافته در فرایند تحول جامعه ی سنتی به ‏جامعه ی صنعتی تأثیر انکار ناپذیری داشته است، به نحوی که نیروی انسانی را مهم ‏ترین و اصلی ‏ترین عامل توسعه جوامع و سازمان ‏ها قلمداد نموده‏اند. زمانی تصور می‏شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان ‏ها می‏کاهد. بر اساس این تصور برای اینکه به حداقل بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضا شود، اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. هم اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانچه ‏نیازهای واقعی کارمندان به درستی درک و به آن‏ها بها داده نشود و مدیران در صدد ارضای ‏آن‏ ها برنیایند، بهره‏وری  در سازمان کاهش می‏یابد زیرا علاقه‏مندی و نگرش مثبت به شغل‏ سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه‏ها می‏شود (الوانی، ۱۳۷۰).
از سوی دیگر با توجه به اینکه افراد در سازمان ‏ها دارای نگرش‏های شغلی متعددی ‏هستند، بررسی نگرش‏های کارمندان به دلیل نتایج قابل ملاحظه‏ای که می‏تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه ی گذشته مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران ‏بوده است. پژوهش ‏ها ی انجام شده در مورد نگرش اعضای سازمان‏ها باعث می‏شود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان نسبت به خود آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ‏ای که ‏به اجرا در می‏آورند منصفانه است یا خیر؟ بنابراین مدیران بایستی به نگرش اعضا و کارکنان ‏سازمان توجه زیادی داشته باشند. زیرا این نگرش‏ ها موجب تأثیر بر رفتار افراد در سازمان ‏می‏شود (رابینز ، به نقل از پارسائیان وهمکاران،۱۳۷۷).
به بياني ديگر، نيروي انساني مهم ترين سرماية سازمانهاست وهرچه اين سرمايه كيفيت مطلوبتري داشته باشد، احتمال موفقيت، بقا و ارتقاي سازمان بيشتر خواهد شد. لذا بايد در مورد بهبود كيفي نيروي انساني سعي فراوان كرد؛ چرا كه اين اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. نيروي انساني وفادار، خشنود، سازگاربا اهداف و ارزشهاي سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر، فعاليت كند، مي تواند عامل مهمي در اثربخشي سازمان باشد. وجود چنين نيرويي در سازمان توأم با بالا رفتن سطوح عملكرد و پايين آمدن ميزان غيبت، تأخيرو ترك خدمت كاركنان است و وجهة سازمان را در اجتماع مناسب جلوه داده، زمينه را براي رشد و توسعة سازمان فراهم مي آورد. برعكس نيروي انساني با احساس رضايت، و تعهد سازماني كم و متمايل به ترك سازمان، نه تنها خود درجهت نيل به اهدف سازماني حركت نمي كند، بلكه در ايجاد فرهنگ بي توجهي نسبت به مسائل و مشكلات سازمان در بين ديگر همكاران مؤثر مي باشد. به همين دليل در دو دهة اخير به تحقيقات در اين زمينه و درابعادمختلف مرتبط با ان توجه زیادی شده است (حسینیان وهمکاران ،1386).
در بين مباحث علوم رفتاری، یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برنگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش‌های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته، و از دگرسو در تمام سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمان‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده،رضایت شغلی است. این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به علت آن است که رضایت شغلی  علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازی‌های متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی مانند آموزش و پرورش، روان شناسی، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی سیاست بوده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از بين تمام مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت‌های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند، رضایت شغلی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی بوده است. به همین دلیل دیدگاه‌ها و مفهوم سازی‌های متعدد و گاه متناقضی در باره آن شکل گرفته و توسعه‌یافته است ( زیرک آبدار لو (1391).
تحقيقات نشان مي‌دهد عدم رضايت شغلي يكي از مهمترين مشكلات استرس زا در زندگي فرد است كه مي‌تواند جنبه‌هاي ديگر زندگي او را تحت تاثير قرار دهد. به عنوان مثال فرض كنيد فردي را كه به شغل خود علاقمند نيست يا تواناييهاي لازم براي انجام آن را بطور مفيد ندارد، خستگي او مسلماً بيشتر از فردي خواهد بود كه با رضايت و لذت كامل آن شغل را انجام مي‌دهد. فرد اول با دامنه‌اي از استرس و خستگي شديد وارد منزل مي‌شود و ميزان تحمل و مقاومت او در برابر جنبه‌هاي مختلف زندگي پايين‌تر از فرد دوم خواهد بود، كه شغل خود را كامروا بخش تلقي مي‌كند. علاوه بر تاثيرات فردي مشاوره شغلي، تاثيرات اجتماعي آن را نيز نبايد از نظر دور داشت. كارائي فرد در حرفه‌اي كه به او واگذار شده است بسيار تحت تاثير توانايي، استعداد و علاقه او به آن شغل دارد (عباس پور، 1386).
يكى ديگر از مؤلفه هاى اثرگذار در رضایت شغلی سازمان ها ميزان تعهد سازمانى  اعضاى سازمان است (كريم زاده، 1378 ). از آنجا كه تعهد سازمانى تأثير قابل ملاحظه اى بر بازدهى و بهره ورى  دارد ، در سال هاى اخير، تعهد سازمانى بخش مهمى از مطالعات سازمانى و كانون مطالعات بوده است. پژوهش هاى انجام گرفته نشان داده است كه تعهد سازمانى در نيروى كار، علاوه بر اينكه يك نيروى قوى و مؤثر در موفقيت سازمان ها به نظر مى رسد كه داراى يك اعتبار بين فرهنگى است (كالورسون، 2002).
 تعهد سازمانی، نگرش سازمانی مهمی است که در طول ده ههاي گذشته، مورد علاقه بسیاري از محققان رشته هاي مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی بوده است. مطالعات، نشان می دهد تعهد سازمانی در مقایسه با دیگر نگرش هاي شغلی و سازمانی مثل رضایت شغلی و وابستگی شغلی، سازه ثابت تر و پایدارتري است و پیش بینی کننده بهتري براي پیامدهاي رفتاري چون غیبت، ترك سازمان و تأخیر محسوب میشود ( سومر و همکاران ،1996).(1-1) مقدمه2
(1-2) بيان مسئله5
(1-3) ضرورت واهمیت تحقیق9
(1-4) هدف تحقیق11
(1-5) اهداف12
(1-6) فرضیه های تحقیق12
(1-7) تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق12
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق
(2-1) رضایت شغلی15
(2-1-1) مقدمه15
(2-1-2) تعاریف رضایت شغلی15
(2-1-3)اهميت رضايت شغلي18
(2-1-4) عوامل موثر بر رضايت شغلي19
(2-1-5)پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي25
(2-1-6)نظريه هاي رضايت شغلي25
(2-2) باورهای خودكارآمدي29
(2-2-1) مقدمه29
(2-2-2)مفهوم خودکارآمدی29
(2-2-3) ابعاد خودکارآمدی ادراک شده32
(2-2-4) منابع باورهای خودکارآمدی33
(2-2-5)خودکارآمدی وتنیدگی35
(2-2-6) ویژگیهای افراد خودکارآمد37
(2-3)تعهد سازمانی38
(2-3-1)مقدمه38
(2-3-2) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني40
(2-3-3)دلايل توجه به تعهد سازماني41
(2-3-4)عوامل مؤثر بر تعهد سازماني41
(2-3-5)اهمیت تعهد سازمانی42
(2-3-6)پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد42
(2-3-7)انواع تعهد:43
(2-3-8)مدل سه بعدی تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر45
(2-3-9)پیش شرطها یا عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی45
(2-3-10) دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی46
(2-3-11)تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی:47
(2-3-12)الگوهای چندبعدی47
(2-4) پيشينه ي مطالعاتي در داخل و خارج ایران50
(2-4-1) پيشينه تحقيق در داخل ايران50
(2-4-2) پيشينه تحقيق در خارج از ايران52
فصل سوم: روش تحقيق
(3-1)مقدمه55
(3-2 )روش تحقيق55
(3-3 )جامعه آماري :56
(3-4)روش نمونه گيري:56
(3-5) ابزار اندازه گيری وشیوه اجرای آن57
(3-5-1) پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد- روث57
(3-5-2) پايايي و روايي پرسشنامه رضايت شغلي در ايران57
(3-6) پرسشنامه خود کارآمدی شرر58
(3-6-1)پايايي و روايي پرسشنامه خودكارآمدي در ايران58
(3-7) پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن:58
(3-7-1)پايايي و روايي پرسشنامه تعهد سازمانی در ايران59
(3-8) روش اجرای تحقيق :59
(3-9) روش آماری تجزيه و تحليل داده ها :59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
(4-1)مقدمه61
(4-2)تحلیل های آماری توصیفی61
(4-2-1) تحلیل های توصیفی متغییرهای دموگرافیک62
(4-2-2) تحلیل توصیفی دادها (مرکزی و پراکندگی) متغییرهای پیش بین و ملاک66
(4-3) آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها)69
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
(5-1)مقدمه82
(5-2) یافته های پژوهش82
(5-2-1)یافته های  فرضیه اصلی82
(5-2-2)یافته های  فرضیه فرعی83
(5-3) بحث و نتیجه گیری85
(5-4) محدودیت ها87
(5-5)پیشنهادات87
منابع و مآخذ89
ضمائم94

 

شامل 116 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bavar-khod-karamad-shoghli-pn_387225_5974.zip507.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar