اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

دانلود تحقیق توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

اسيد سيتريك جزء طبيعي و متابوليت مشترك گياهان و حيوانات است و به صورت خيلي  گسترده در صنايع غذايي، نوشيدني و دارويي و غيره استفاده مي‌شود. به علت دارا بودن گروههاي عاملي مختلف و قابليت زيست تخريب پذيري، اسيد سيتريك و نمكهاي آن (عمدتاً Na و K ) كاربردهاي صنعتي خيلي زياد در زمينه‌هاي مختلف دارند.


1-1) پيشينه:

اين اسيد اولين بار در سال 1784 توسط Scheel از آبليمو جداسازي و كريستاليه شد. اولين بار به طور تجاري در سال 1826 توسط John و Edmond sturge در انگلستان توليد گرديد. در سال 1869 در انگلستان از كلسيم سيتريت وارده در ايتاليا تهيه گرديد. سيترات كلسيم را يك كارتل دولتي ايتاليا به نرخ بالايي فروخته بود. اين قيمت بالا توسعة خريد سيترات كلسيم و توليد اسيد سيتريك را به تعويق انداخت. در سال 1880 اسيد سيرتيك توسط Adam و Grimux سنتز شد. از آن زمان تا حال روشهاي سنتزي متعددي ارائه شده‌اند كه هيچ كدام به توليد صنعتي نرسيده‌اند و دليل آن بازدهي كم و عدم توجيه اقتصادي اين روشها نسبت به ساير روشهاي توليد است. شروع توليد اسيد سيتريك به روش تخمير به سال 1893 بر مي گردد. زماني كه wehmer (گياه‌شناسي آلماني) تشخيص داد كه اسيد سيتريك متابوليت كپكهاي سيترومايسس ففريا نيز (citromyces pfefferionis) و سيترومايسس گلابر (glaber) است.

كوشش هاي زياد wehmer براي توليد اسيد سيتريك ناموفق بوده‌اند تا اينكه كوري در سال 1917 توليد انبوه اسيد سيتريك به روش تخمير سطحي را با آسپرژيلوس نايجر پايه‌گذاري كرد. بعداً كوري به چاس فيرز پيوست و در سال 1923 كارخانة توليد اسيد سيتريك به روش جديد را راه‌اندازي كردند. اين تخمير با رشد ميكروارگانيسم به صورت كشت سطحي همراه بود. توليد ميكروبي اسيد سيتريك با روش كشت سطحي ادامه يافت تا اينكه اولين بار در سال 1951 فرآيند تخمير غوطه‌وري پيشرفته در ايالت متحده امريكا توسعه داده شد. ابداع اين فرآيند تحول عمده اي در توليد اسيد سيتريك ايجاد كرد.

از سال 1965 به بعد پيشرفت به سمت معرفي فرآيندهايي بود كه در آن زمان از مخمرهاي خاصي براي توليد اسيد سيتريك استفاده شد. در اين فرآيندها ابتدا از كربوهيدراتها و سپس از آلكانهاي نرمال استفاده مي‌شد. البته زماني كه هيدروكربنها به عنوان مادة خام استفاده مي شدند، محصولات نفتي ارزان بودند و طبيعتاً توليد اسيد در  آن شرايط از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بود به طوري كه چاس فيرز پس از يك دوره استفاده از هيدروكربن به سمت استفاده از كربوهيدراتها تغيير جهت داد. علاوه بر اين، شركت Liquichimica در ايتالياي جنوبي كارخانة ديگري با ظرفيت توليد ساليانه 50 تن سيتر ات سديم از آلكانهاي نرمال، تأسيس كر د كه پس از دورة كوتاهي تعطيل شد. علاوه بر دو روش تخمير سطحي و غوطه‌ور، روش كشت حالت جامد نيز براي توليد اسيد سيتريك قابل استفاده است. از اين روش بيشتر در كشورهاي آسيايي جنوب شرقي استفاده مي شود. به طوري كه هم اكنون 20% اسيد سيتريك مصرفي ژاپن از اين روش توليد مي شود. در سه دهه اخير تمايل فزاينده‌اي براي استفاده از مواد خام جامد و كم ارزش صورت گرفته است.

ديباچه1
فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك 2
مقدمه3
1-1) پيشينه4
1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك6
1-3)  خواص فيزيكي اسيد سيتريك 7
1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك 11
1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك 13
1-6) كاربرد اسيد سيتريك 15
1-7) مشتقات اسيد سيتريك 20
1-7-1) نمكها20
1-7-2) استرها21
فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك 23
2-1) بيوشيمي تخمير24
2-2) بيو شيمي تخمير24
2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات27
فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك 31
3-1) M.O هاي مولد اسيد سيتريك32
3-1-1) مخمرها33
3-1-2) آسپرژيلوس نايجر33
3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك 34
3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger35
3-2) روش كشت سطحي 37
3-3) روش كشت غوطه‌ور 37
3-4) تخمير در بستر جامد38
3-4-1) روش تخمير كوجي38
3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك 39
3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger 39
3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك 41
فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF) 42
4-1) تعريف كشت حالت جامد43
4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور44
4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري 46
4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد 48
4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد48
4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد 49
4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك 50
فصل پنجم: كاه گندم 52
5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري 53
5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني 54
5-1-1-1) سلولز 54
5-1-1-2) همي سلولز55
5-1-1-2) ليگنين 55
5-2) تركيب شيميايي كاه گندم 59
5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم 59
5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم 60
5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار 60
5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم 61
5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره 63
5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم 63
فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك 64
6-1) استخراج اسيد سيتريك 65
6-1-1) فروشويي (Leaching)65
6-1-2) روش رسوبگيري 66
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال 68
6-1-4) روش استفاده از غشاء 69
6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد70
6-2) خالص سازي اسيد سيتريك 71
فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي 73
7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول 74
7-2) اهميت اقتصادي طرح 74
7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك 75
7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك 78
منابع مورد استفاده 81

 

شامل 90 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tolid-acid-pn_388789_4769.zip563.4k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar