اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی در بین معلمین مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیر دولتی

دانلود تحقیق بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی در بین معلمین مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیر دولتی

علم اخلاق شاخه ای از علوم انسانی است که موضوع آن ارزش رفتارهای انسانی است. اخلاق به سه شاخه ی کاملاً مجزا تقسیم می شود. شاخه اول فلسفه اخلاق نام دارد که شاخه ای از فلسفه است و وظیفه ی آن پاسخ به پرسشهایی از قبیل (ماهیت و حقیقت مفاهیم اخلاقی، معیار کلی خوبی و بدی یک صفت یا رفتار اخلاقی و...) می باشد و بعنوان پایه ی اخلاق نظری محسوب می شود. شاخه دوم اخلاق نظری است که وظیفه آن مطالعه صفات و اعمال اخلاقی و پاسخ به انتظارات آن است. و بالاخره شاخه سوم اخلاق عملی یا تربیت اخلاقی می باشد که در واقع فنی است برای رسیدن از وضعیت مطلوب ناموجود به وضعیت موجود مطلوب در اخلاق. از این نظر اخلاق اساس معنویت است و انسانی که اخلاقی تر است معنوی تر نیز هست.(پراساد و همکارانش,2011,ص145,ترجمه,شمس آفاق یاوری)

بی تردید گرایش به ارزشهای اخلاقی به طور فطری در نهاد آدمی وجود دارد. از این رو، پیام آوران الهی همواره با تکیه بر ارزشهای اخلاقی مردم را به رشد و رویش در ابعاد گوناگون زندگی دعوت می کردند. علم اخلاق می تواند درباره ی همه انواع روابط انسان بحث کند و فعل خوب و درست را در هر یک از این عرصه ها معرفی کند رویکرد دنیای امروز را می توان بازگشت به عقلانیت و اخلاق دانست.  بشریت پس از طی دوره های مختلف امروز جامعه در حال پيشرفت، نيازمند افرادي مسئول و خودكفا است و آموزش مسئوليت احتماعی به كودكان نيازمند جوي خاص در خانه و مدرسه است. بایستي شرايطي فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهاي نگرش و ارزشيابي را پيدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصميم گيري كنند. تصميماتي كه آنان را در اين دنياي پيچيده به سوي زندگي بارور و رضايت بخش رهنمون كند. انسانهاي امروز بيش از بيش نيازمند پذيرش مسئوليت براي زندگي و سرنوشت خود هستند و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه مبناي آموزش و پرورش آنها مبتني بر افزايش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعيين سرنوشت و ساخت كيفيت زندگيشان باشد و براي رسيدن به اين اهداف، سعي و كوشش و برنامه ريزي دقيق لازم است.(لطفی،1385,ص27)

 

1-2- بیان مسأله

مقوله اخلاق سازماني به مرور در طي يك ونيم قرن گذشته در جايگاه بخشي از علم مديريت نهادينه شده است. امروزه با پيشرفت هاي گسترده در علم مديريت، اصول اخلاقي و سجاياي انساني براي معلمین ، امري اجتناب ناپذير شده است. عدم رعايت اصول اخلاقي در برخورد با صاحبان منافع مشكلاتي را براي سازمان ها ايجاد مي كند و با چالشي در مشروعيت سازمان و اقدامات آن ، سودآوري ، موفقيت و اثر بخشي سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد. اخلاق سازماني ضعيف بر نگرشافراد به شغل ، سازمان و معلمین تأثير مي گذاردومي تواند عملكرد فردي و گروهي سازمان را دگرگون كند(الواني،1389,ص38).                                                                                   

سه دسته عوامل فردي ، سازماني، فراسازماني در شكل گيري اخلاق سازماني دخيل هستند. عوامل فردي شامل اخلاق شخصي، خود شناسي، خود كنترلي خميرمايه اصلي زمينه هاي شكل گيري مديريت اخلاق در سازمان مي باشد.عوامل سازماني شامل ضوابط و مقررات سازماني، فرهنگ سازماني و ساختار سازماني است كه مديريت اخلاق را نهادينه مي كند. عوامل فراسازماني يعني دولت، شرايط اقتصادي، محيط كاري و محيطهاي بين المللي كه موجب جهت گيري مديريت اخلاق شده و در نهايت مديريت اخلاق در سازمان كاربردي مي گردد.( غلامي ،1388,ص23)

كاننگو در سال 2001 اظهار داشت: رهبري كه داراي رفتارهاي اخلاق محور است، مي بايست رفتارها و عملكردهاي پرهيزكارانه در پيش گيرد تا بدين نحو بتواند به ديگران منفعت برساند و مي بايست از رفتارهاي شيطاني دوري كند تا باعث آسيب ديدن و صدمه زدن به ديگران نشود. به علاوه ؛ به جاي اينكه رفتارها و عملكردهاي خودخواهانه و مستبدانه در روابط يك رهبر ريشه بدواند مي بايست رفتارهاي نوع دوستانه را در او ريشه بگستراند. در مقابل هوول و آدوليو در سال 1992، رهبري غير اخلاقي را به عنوان رفتار هاي خودمتشكرانه اي ذكر كردند و اظهار داشتند : رهبراني كه از تحكم به زيردستان خود احساس رضايت مي كنند، رهبراني هستند كه نيازهاي زيردستان و مرئوسان خود را ناديده گرفته و توجه بسيار كمي به روش ها و شيوه هاي مفيد و سودمند عملكرد آنها دارند ( دهوگ و دان هارتوگ، 2008,ص300,ترجمه حمیرانونهالی).

مسائل اخلاق حرفه اي در دو مقوله وسيع جاي دارند اما هر دو اساساً از قدرت حرفه اي برمي خيزند. اولين مقوله مربوط است به ارتباط صاحب حرفه با مشتري و مقوله دوم با نقش حرفه ها و صاحبان حرفه در جامعه ( به عنوان يك كل) مرتبط است ( چادويك، 1998).اتخاذ تصميم در مورد انتخاب روش اجرايي مناسب براي حل مسايل اخلاقي، بايستي مبتني بر دلايل و قواعد موجه و كاربردي و در ارتباطات مورد نظر باشد و ملاك نهايي اخلاق حرفه اي هم با در نظر گرفتن چهار مورد امكان پذير است: 1) فايده گرايي همه جانبه.2) وظيفه گرايي كاركنان.3) عدالت خواهي و آزادي همه جانبه و فراگير براي ذي نفعان.4) خيرخواهي مطلق و همه جانبه( معتمدي,1391,ص81).آليس ، فرد را مركز عالم قرار مي دهد و او را مسئول اعمال و احساسات خويش مي داند و معتقد است كه فرد مي تواند بيان آنچه كه از محيط مي گيرد و بازده عاطفي خويش مداخله كند. بنابراين موجودي تلقي مي شود كه كنترل قابل ملاحظه اي بر افكار و احساسات و اعمال خود دارد .

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بیان مساله
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- فرضیات پژوهش
1-6- تعاریف نظری مفاهیم واصطلاحات
1-6-1- تعاریف نظری
1-6-2- تعاریف عملیاتی
فصل دوم:ادبیات ومبانی نظری تحقیق
2-1-  مقدمهمبانی نظری پژوهش
2-2-  اخلاق حرفه ای
2-2-1-  تعاریف وماهیت اخلاق حرفه ای
2-2-2-  جمع بندی تعاریف اخلاق حرفه ای
2-2-3- مفاهیم اخلاق
2-2-4-  سند اخلاقی
2-2-5-  مبانی اخلاق حرفه ای
2-2-6-  نظریه های اخلاقی
3-2- ضرورت طرح موضوع اخلاق حرفه ای
2-3-1 -  اخلاق کاری وابعاد آن
2-3-2-  منشور اخلاقی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
2-3-3- ویژگی مسائل اخلاق حرفه ای
2-3-4- اخلاق حرفه ای در رهبری
2-3-5-  عوامل رشد و توسعه ی اخلاق حرفه ای
2-3-6-  اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام
2-3-7-  مسولیت حرفه ای
2-3-8-  بستر های جهانی شدن اخلاق
2-3-9-  رونق اخلاق حرفه ای
2-3-10-  ویژگی رونق اخلاق
2-3-11-  رهیافت های اخلاق حرفه ای
2-4-  مسئولیت اجتماعی
1-4-2-  مفهوم مسئولیت اجتماعی
2-4-2-  تعاریف مسئولیت اجتماعی
2-4-3-  جمع بندی تعاریف مسئولیت اجتماعی
2-4-4-  اصول مسئولیت اجتماعی

2-4-5-  اهمیت وضرورت مسئولیت اجتماعی
2-4-6-  ویژگی های مسئولیت اجتماعی
2-4-7-  نظربرخی ازروانشناسان درباره  مسئولیت اجتماعی
2-5-  الگوی نظری درارتباط بااخلاق حرفه ای ومسئوولیت اجتماعی
2-6-  پیشینه پژوهش
2-6-1-  تحقیقات خارجی
2-6-2-  تحقیقات داخلی
فصل سوم:روش تحقیق
3-1-  مقدمه
3-2-  روش تحقیق
3-3-  جامعه آماری
3-4-  نمونه آماری
3-5-  شیوه نمونه گیری
3-6-  ابزار جمع آوری داده ها
3-7-  روایی و پایایی پرسشنامه
3-8-  شیوه تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1– مقدمه
4-2- توصیف داده ها
4-3- یافته های استنباطی
4-3-1 – بررسی نرمال بودن داده ها
4-3-2 – یکسانی واریانس ها
4-3-1-1- فرضیه اول
4-3-1-2- فرضیه دوم
4-3-1-3- فرضیه سوم
4-3-1-4- فرضیه چهارم
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- خلاصه
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهاد بر اساس یافته های پژوهش
5-4- پیشنهاد به سایر محققین
منابع و ماخذ
الف : منابع فارسی
ب : منابع لاتین

 

شامل 97 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rabete-akhlagh-herfei-pn_390641_2005.zip562.2k