اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود 70 ـ 65 درصد از كربوهيدراتها ، پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم غذايي مردم ايران از طريق غلات و فرآورده هاي آن تأمين مي شود .
گندم ، چاودار ، جو ، يولاف ( جودوسر ) ، برنج ، ارزن و ذرت در گروه غلات قرار مي‌‌گيرند كه در اين ميان چهار غله اول ، جزء غلات اصلي طبقه بندي مي گردند .
تريتيكاله   نيز گياه نسبتاً جديدي است كه از تلقيح گندم و چاودار به وجود آمده است . گرچه دانة باك ويت  با نام علمي FAGOPYRUM از خانوادة POLYGONACEAE  مي‌باشد‌، ليكن چون پوشينه اين گياه به دانه چسبيده و از نظر تركيبات ، نحوة آماده سازي ، فرآيندهاي تكنولوژي ، مراحل پوست گيري ، ساير خواص و فرآيندهاي عمل آوري و نگهداري مشابهت با دانة غلات دارد ، آن را در گروه غلات قرار مي دهند .
1-2- منشأ غلات
تمام غلات جزء خانواده Poaceae و زير خانواده غلات اصلي Pooideae قرار دارند در حالي كه زير خانواده برنج Oryzoideae، ارزن Panicoideae و بالاخره ذرت Andropogonoideae  مي باشد .

ويژگي ، ساختار
و تركيبات دانة‌ غلات
1-1-ويژگيهاي غلات
1-2- منشأ غلات
غلات اصلي به همراه ساير غلات در شكل 1-1 آمده است.
1-3 گندم  
طبقه بندي گندم از نظر مصارف
1-3-1- تاريخچه گندم
جو را از نظر گياه شناسي به صورت ذيل طبقه بندي مي كنند:
1-6-
1-4- يولاف  
2- مشخصات ظاهري :
3- افت و ناخالصيها :
2 ـ خواص بتانيكي گندم :
3 ـ ساختمان دانه گندم و تركيبات آن :
1- پروتئين هاي گندم :
2 ـ ليپيدهاي گندم و آنزيمهاي آنها :
3 ـ كربوهيدراتهاي گندم  
1-آميلوز  
2-آميلوپكتين  
4 ـ املاح گندم :
5 ـ ويتامين هاي گندم :
1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهاي جهاني
2 ـ واريته هاي گندم كه در حال حاضر در ايران كشت مي شوند :
3 ـ استفاده از الكترو فوررز   در تشخيص واريته هاي گندم :
1-5 ـ مصرف جهاني گندم :
1-6 ـ كيفيت محصول گندم :
1 ـ 7 ـ گندمهاي قوي و ضعيف :
1-8 ـ موارد استفاده گندم  
2-3)ناخالصي‌ها( افت)
حركت الك:
فركانس الك :
شيب الك :
1- الك متحرك
2- الك ثابت
3-1-3-1- انواع چرخ دنده ها
3-1-3-1-1- دنده هاي شانه اي
3-1-3-1-2- چرخ دنده هاي  ساده
3-1-3-1- چرخ دنده هاي ساده داخلي
3-1-3-1-4- چرخ دنده هاي مار پيچي
3-1-3-5- چرخ دنده هاي مخروطي
3-1-3-1-6- چرخ دنده هاي حلزوني
3-1-3-1-7- چرخ دنده هاي جناقي
3-1-3-3- جنس چرخ دنده ها
معايب و محاسن چرخ دنده ها
3-1-3-5-2- محاسن چرخ دنده ها
معايب چرخ زنجير نسبت  به چرخ دنده
4-2-2- بالابر كاسه اي (قاشقي1 )
4-2-2-1- تجهيزات ايمني در بالابرها
4-2-2-2- مشخصات يك كاسه مناسب براي بالابر
4-2-2-3- نحوه اتصال يك كاسه به تسمه بالابر
4-2-2-4- نحوه وصل كردن نوارهاي تسمه پلاستيكي به هم
4-2-2-5- نحوه وصل كردن كاسه ها روي تسمه پلاستيكي
4-2-2-6- محاسبات مربوط به الواتور
4-2-4-  نقالـه زنجيري
4-2-5- لوله هاي خودريز
4-2-6- آئروديناميك
4-2-7- پنوماتيك
5-1- دستگاه بوجاري يا تفكيك كننده مدل K523
2- طرز كار دستگاه بوجاري تفكيك كنده مدل K525 :
5-3- آسپيراتور
5-4- سپاراتور
5- 5- آهنربا يا مغناطيس
5-5-1- آهنرباي پايدار ( پرماننت)
5-5-2- آهنرباي الكترومغناطيسي
5-- كلاسيفاير
5-6-2- كلاسيفايرهاي 2 طبقه
5-8- دستگاه  كانسنتريتور  
5-9  دستگاه تارار  
5-10- دستگاه گراويتي تيبل  
5-11- دستگاه كامبيناتور
5-12- دستگاه كامبي كلينر  
5-14- دستگاه  جدا كنندة استوانه‌اي  
5-15- دستگاه تريور
5-15-2- تريور كارتر ( تريور ديسكي )
5-15-3- تريور آسپيرال
مزاياي دستگاه تريور اسپيرال عبارتند از:
5-16- دستگاه تفكيك و جداسازي دانه‌هاي كپك زده ، فاسد و ناخنك براساس چشم الكترونيكي و رنگ
5-17-1- دستگاه برس  
5-17-2- دستگاه پوستگير  
1- مصرف آب زياد
3- آلودگي‌هاي چاه
5- افزايش آلودگي‌هاي ميكروارگانيسمي
6- افزايش هزينه‌هاي نگهداري و سرويس دستگاه شستشو
7-4-3- حالت دادن با استفاده از خلا
7-4-5- حالت دادن سريع به روش تاروتين
7-4-7- روش نم زدن و حالت دادن با استفاده از فركانس بالا
7-4-8- روش فعال سازي آب با اكسيژن
7-1-2- آسياب صفحه اي  
7-1-2-1- آسياب تك صفحه اي
7-1-2-2-  آسياب دو صفحه اي
7-1-2-3- آسياب صفحه اي سوزن دار
7-1-3- آسياب چكشي  
7-1-4- آسياب غلتكي
7-2 تاريخچة آسياباني گندم
7-3 اهداف آسياباني                         
7-4 فرآيند آسياب گندم هاي معمولي             
7-4-1- فرآيند آسياب كردن خشك
1 ـ خرد كردن و شكافتن دانه
7-4-1-2- پاك كردن و تصفيه نمودن
7-4-1-3- ريز و نرم كردن دانه شكري و سموليناي پاك و تميز شده
7-4-1-4- نرم و ريز كردن سمولينا و دانه شكري ريز به آرد
7-5- والس  :
7-5-2- انواع والس ها
7-5-3-  قسمت هاي اصلي دستگاه والس
7-5-3-1-  بدنه و شاسي دستگاه
7-5-3-2- غلتك ها
7-5-3-2-3- عناصر موجود در چدن سخت
7-5-3-2-4- سختي هاي مورد نظر غلتك ها
7-5-3-2-5- طول و قطر غلتك ها
7-5-3-2-6- انواع غلتك‌ها
7-5-3-2-8- تعداد شيار در محيط ( R )
7-5-3-2-9- تعيين پشت به پشت يا تيز به تيز بودن غلتك ها
مقدار تحدب غلتك به عوامل ذيل  بستگي دارد :
7-5-3-2-11- شيار زني غلتك ها
7-5-3-2-12- اصول شيار زني
7-5-3-3- تميز كردن غلتك‌هاي شياردار و صاف
7-5-3-5- سيستم محركه والس در درون والس
7-5-3-6- سيستم دور و نزديك كردن غلتك متحرك نسبت به غلتك ثابت  
7-5-3-7- اتوماتيك والس
7-5-3-7-1- روش مكانيكي
7-5-3-7-2- روش الكترونيكي
7-5-3-8- سيستم تغذيه   والس
7-5-3-9- سيستم هوادهي  
7-5-3-10-سيستم خنك كردن والس ها به وسيلة آب
7-5-4- ميزان باردهي والس ها ( ضريب باردهي )
7-5-5- ضريب طول مخصوص كل غلتك ها
محاسبه طول درگيري يا مسافت آسياباني
7-5-6- معرفي والس‌ها:
7-5-6-2- والس روسي با سيستم بلبرينگ
8-1- سيستم الك‌ها و الك كردن
(8-8) براي سوراخ هاي مربعي  
8-6-نيروي محركة الك
8-3-انواع الك‌ها:
1ـ الك بادي :
8-3-2- الك‌هاي چوبي
معايب اين نوع الك عبارتند از:
8-3-3- الك بارامكاهاي كشويي
معايب الك بارامكاهاي كشويي عبارتند از:
8-3-4- الك هاي مربعي ( چهارگوش يا هشت خانه)
فوايد الك مربعي عبارتست از:
8-3-5- الك‌هاي كوچك
8-3-6- دستگاه تصفيه كننده
8-3-6-1- نحوة توري بندي دستگاه تصفيه كننده:
8-3-6-2- پاك‌ كن توريها
8-3-7- الك‌هاي استوانه‌اي (سبوس كوب يا تايفون ):
8-3-7-1- سبوس كوب ثابت
نكات مهم دربارة سبوس كوب عبارتست از:
8-3-7-2- الك ويبره‌اي (تايفون)
8-3-8- الك گريز از مركز
8-3-9- دستگاه‌هاي متلاشي كننده (دتاشور )
8-3-10- جدا سازي ذرات ريز
9-2-انبارهاي ساده
9-3-طرز چيدن كيسه‌ها در انبار (صفافي)
9-4-نگهداري غله در انبارهاي ساده به صورت فله:
9-5-انبارهاي مكانيزه
محاسن انبارهاي مكانيزه عبارتند از:
معايب انبارهاي مكانيزه عبارتند از:
9-6-انبارهاي بتوني كروي مكانيزه
9-7-نگهداري و ذخيره‌سازي غله در كيسه‌هاي پلي‌اتيلن
9-8-نگهداري غله در فضاي باز
9-9-سيلوهاي بتوني غلات
محاسن سيلوهاي بتوني عبارتند از:
معايب سيلوهاي بتوني عبارتند از:
9-10-سيلوهاي فلزي
محاسن سيلوهاي فلزي عبارتند از:
معايب سيلوهاي فلزي عبارتند از:
9-11-سازه، تأسيسات و تجهيزات سيلو
9-12ـ توزين غلات
9-14-1- كيسه‌گيري آرد توليدي:
9-14-2- به صورت فله
11-2- رطوبت
10-3-اندازه‌گيري پروتئين
11-3-1- هضم مادة غذايي
11-3-2-تقطير مادة هضم شده
11-4- اندازه‌گيري فيبر
11-4-1- روش آزمايش
مقدار فيبر را در 100 گرم نمونه اصلي با درنظر گرفتن درصد روطبت و درصد چربي بااستفاده از فرمول ذيل بدست مي آورند.
[ درصد رطوبت + درصد چربي ] * فيبر بدست آمده
= فيبر 1گرم در صد گرم نمونه اصلي
گرم وزن نمونه
11-5- تعيين درصد اختلاف ارقام گندم ( تست فنل )
11-5-1- روش كار
11-6- اندازه‌گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش مور )
11-6-1- مواد شيميايي مورد نياز
روش آزمايش
10-7- اندازه‌‌‌گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش و لهارد )
مواد شيميايي مورد نياز
روش آزمايش
10-8- تعيين PH آرد گندم
شرايط محلول‌هاي بافر
10-9- اندازه‌گيري اسيديته آرد
روش آزمايش
10-10- اندازه‌گيري چربي آرد
روش آزمايش
10-11- استخراج چربي به روش سرد (استخراج سرد كلروفرمي) و تعيين پراكسيد آن:
10-12-تعيين خاكستر كل
روش آزمايش
10-13- خاكستر نامحلول در اسيد
روش آزمايش
10-14-تهيه محلول حاوي املاح معدني از خاكستر
روش آزمايش
10-15- اندازه گيري مقدار آهن آرد از طريق رنگ سنجي
10-16-اندازه‌گيري مقدار فسفرآرد از طريق رنگ سنجي
محلولهاي مورد نياز
16-8-اندازه‌گيري كلسيم در آرد:
محلولهاي مورد نياز:
روش آزمايش:
10-18-تعين مقدار نشاسته به روش هيدروليز اسيدي
روش آزمون
10-19- اشكال نشاسته
10-20- روش اندازه‌گيري كل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماكاروني
10-21-عدد زلني يا سديمانتاسيون
10-22- وزن هكتوليتر
10-23- وزن هزاردانه
10-24-آزمايش تعيين كميت و كيفيت گلوتن
طبقه بندي آردها از نظر كميت و كيفيت گلوتن عبارتند از:
10-25-اندازه گيري ذرات آرد
روش آزمايش
10-26-تعيين رنگ آرد
10-26- آزمون جسم خارجي در آرد:
10-27- آزمون بو آرد:
روش آزمايش تعيين رنگ آرد با دستگاه kent Jones
10-27- افت گندم و جداسازي ناحالصيهاي گندم
روش كار
10-27-عدد فالينگ  
10-28-آزمايش فارنيوگراف
10-30--دستگاه فرمنتوگراف
10-31-دستگاه آلوئوگراف
10-33-دستگاه آميلوگراف
10-33-آزمايش تعيين مقدار گاز ايجاد شده در اثر تخمير
10-34-آزمايش تعيين قابليت فشردگي
10-35-روش اندازه گيري سياهك گندم
محاسبه
10-36-روش جستجو و شمارش با سيلوس سرئوس در مواد غذايي
10-36-1- بررسي نتايج
10-36-2- ويژگيهاي باكتري با سيلوس سرئوس:
10-36-3-1-محيط پايه
طرز تهيه:
10-36-3-2--طرز تهيه محلول سولفات پلي ميكسين B
10-36-3-3-سوسپانسيون زرده‌ تخم مرغ
طرز تهيه :
10-36-4-طرز تهيه  سرم فيزيولوژي:
10-36-5-محيط كشت نونزنيت آگار (آگار مغذي )
10-36-6-محيط نيترات
10-36-7-گلوكز آگار
10-36-8-محيط متيل رد و ژپرسكوئر (MR - VP)
10-36-9-محيط نشاسته
10-36-10-طرز تهيه محلول رقيق كننده :
10-36-11-آزمايشهاي تائيدي
10-36-12-آزمايش نشاسته
10-36-13-آزمايش احياي نيترات به نيتريت
10-36-14-آزمايش و ژيرسكوئر( VP )
10-36-15-طرز تهيه  انواع معرف ها
10-36-16-معرف هاي لازم براي آزمايش VP
10-37--كلستريديوم پرفرانژانس: كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت در مواد غذايي
54-8-مايع تيوگليكولات  بدون دكستروز
10-37-3-طرز تهيه محلول با فرفسفات :
10-37-4-محيط كشت آگار خون دار با نئوماسين  
10-37-5- محيط گوشت پخته  
10-38- روش جستجو و شمارش قارچها (كپك ها و مخمرها) به روش شمارش پرگنه در 25 درجه سلسيوس
10-39-روش جستجو و شمارش كلي فرم ها در مواد غذايي

 

شامل 408 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tecnology-asiabani-pn_391518_2419.zip19.5 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar