اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق آنالیز كمی آب

دانلود تحقیق آنالیز كمی آب

آب نشانه حيات است.اين مايع حيات بخش كه نمي توان آن را با هيچ ماده ديگري جايگزين نمود از منابع محدودي برخوردار بوده وكمبود آن به همراه رشد روز افزون جمعيت، زندگي بشري را در آستانه يك بحران حدي قرار داده است. اين مسئله مهم باعث گرديده تا تلاشهاي گسترده اي براي استفاده بهينه از منابع موجود آب صورت گيرد. يكي از اين اقدامات، جلوگيري از تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري است تلفات آب در شبكه هاي توزيع آب شهري از دو ديدگاه مختلف حياتي و اقتصادي قابل بررسي مي باشد.

تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب آشاميدني در شبكه هاي توزيع آب شهري، مستلزم صرف هزينه هاي مختلفي است كه باعث مي گردد آب در شبكه هاي توزيع آب شهري نه تنها به عنوان يك ماده حياتي بلكه به عنوان يك كالاي اقتصادي در نظر گرفته شود. به همين دليل در چند دهه اخير، مفهوم آب به حساب نياممده كه رد برگيرنده مفاهيم مربوط به تلفات آب از دو ديدگاه اقتصادي و حياتي مي باشد مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است تا كنون تعاريف مختلفي براي آب به حساب نيامده ارائه گرديده است يكي از كاملترين تعريفها در اين زمينه به صورت زير مي باشد:

آب به حساب نيامده در يك شبكه توزيع آب شهري عبارت است از اختلاف حجم آب ورودي به شبكه و آن بخش از حجم آب مصرف شده توسط مشتركين كه به وسيله كنتورهاي آنها اندازه گيري گرديده است. مطابق اين تعريف، آب به حساب نيامده را مي توان به دو بخش كلي تلفات فيزيكي و تلفات غير فيزيكي تقسيم نمود. تلفات فيزيكي، شامل ميزان آبي است كه به دليل نشت يا شكستگي از شبكه خارج شده و به هدر مي رود. اين مقدار آب هدر رفته نه تنها به دست مصرف كننده نرسيده بلكه هزينه آن نيز براي شركتهاي آب و فاضلاب حاصل نمي گردد. از طرف ديگر، تلفات غير فيزيكي شامل مصارف اندازه گيري نشده و ميزان خطا در مصارف اندازه گيري شده است كه باعث مي شود و به ازاء اقتصادي آي مصرف شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب حصول نگردد.

نتايج مطالعاتي كه در چند ساله اخير در نقاط مختلف جهان انجام گرديده است نشان دهنده حجم بالاي آب به حساب نيامده در اكثر شبكه هاي توزيع آب شهري است به عنوان مثال نتايج بررسي هاي انجام شده در 17 كشور مختلف جهان نشان مي دهد كه درصد آب به حساب نيامده نسبت به ورودي كل شبكه از حدود 9% در آلمان تا حدود 43% در مالزي متغير بوده و در اكثر اين كشورها درصد آب به حساب نيامده در حدود 20 تا 30 درصد مي باشد. (Hoogsteem 1992)

همچنين نتايج بررسي هاي اوليه در چند پايلوت مطالعاتي در نقاط مختلف كشورمان درصد تلفات ناشي از آب به حساب نيامده در شكبه هاي توزيع آب شهري را به طور متوسط حدود 35% آب ورودي به شكبه نشان مي دهد.

 

1-1هدف از انجام اين تحقيق
1-2مروري بر مطالب فصلهاي بعدي
فصل دوم
مروري بر ادبيات فني  
2-1مقدمه
2-2- آناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري
2-3 آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري (U.F.W)
الف) تلفات فيزيكي
1-تلفات زمينه (Background Losses)
2-شكستگي ها (Bursts)
ب- تلفات غير فيزيكي
2-4 تاريخچه فعاليتهاي انجام شده جهت آناليز آب به حساب نيامده
2-5 روشهاي آناليز آب به حساب نيامده
2-6- حداقل جريان شبانه  (NFM)
2-6-2 مولفه هاي حداقل جريان شبانه
26-3 عوامل موثر بر حداقل جريان شبانه
2- شكستگي ها (Bursts)
3- مصارف شبانه
2-6-3-1 تغييرات حداقل جريان شبانه با ابعاد ايزوله
2-6-3-2 تاثير فركانس اندازه گيري حداقل جريان شبانه
2-6-3-3 تاثير تدوام اندازه گيري حداقل جريان شبانه
2-6-3-4 تاثير فشار بر حداقل جريان شبانه
2-7 استفاده از مفهوم BABE در آناليز آب به حاسب نيامده
2-8 فشار در شبكه هاي توزيع آب شهري
2-8-1 بررسي وضعيت كلي فشار در شبكه
2-8-1-1- خطوط همفشار
2-8-1-2 فشار متوسط شبانه منطقه اي (AZNP)
1-روش نقطه اندازه گيري شاخص (جايگزين)
2-روش منحني تراز وزني شده
3-روش مشتركين
2-8-2-2 رابطه تواني بين فشار (AZNP) و حداقل جريان شبانه (NFM)
2-8-2-3- رابطه فشار- شاخص نشت
2-8-2-4 رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم (FAVAD)
2-9 خلاصه و نتيجه گيري
متدولوژي
آناليز آب به حساب نيامده
3-1 مقدمه
3-2 آناليز تلفات فيزيكي در شبكه هاي توزيع آب شهري
3-2-1 آناليز تلفات زمينه
3-2-1-1 چار چوب عملكرد در آناليز تلفات زمينه
-گام اول
گام دوم
گام سوم
گام چهارم:
3-2-1-2 اندازه گيري حداقل جريان شبانه
3-2-1-2-1 شناسايي و پيمايش محدوده ايزوله
3-2-1-2-2 اندازه گيري و تصحيح حداقل جريان شبانه
ب- تصحيح ميزان جريان
1-فاكتور تصحيح فشار (PCF)
1- فاكتور تصحيح تداوم اندازه گيري (SDCF)
3-2-1- 3-برآورد آب تحويل شده شبانه
3-2-1-3-1 انحراف معيار استاندارد آب تحويل شده شبانه
3-2-1-4 ارزيابي و محاسبه تلفات زمينه شبانه و روزانه ايزوله
3-2-1-4-1 گام اول: تخمين اوليه تلفات زمينه روزانه
3-2-1-4-2گام دوم: فاكتور ساعت- روز و محاسبه تلفات زمينه شبانه اوليه
الف- استفاده از رابطه جذر فشار
 ج- استفاده از ضريب توصيه شده در Report 26
3-2-1-4-3- گام سوم: محاسبه حجم اضافي (Excess Volume) (EV)
3-2-1-4-4گام چهارم: مكان يابي و ارزيابي شكستگيهاي گزارش نشده (URB)
1-تعيين نقاط و مسيرهاي فشار سنجي با استفاده از شبيه سازي هيدروليكي
1-افزايش حساسيت گره هاي فشار سنجي نسبت به وقوع شكستگي
3-2-1-4-5گام پنجم: تعيين مقدار دقيق تلفات زمينه شبانه
2-تعيين فاكتور تصحيح فشار و فاكتور ساعت- روز
3-2-1-4-7 گام هفتم: محاسبه تلفات زمينه روزانه اصلاح شده
3-2-1-5 جدول محاسباتي (Spreadsheet) آناليز تلفات زمينه
3-2-2 ارزيابي تلفات ناشي از شكستگي ها
1-دبي شكستگي (Burst Flow Rate)
2-تداوم شكستگي (Duration)
3-فركانس شكستگي  (Frequency)

 

شامل 96 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kam-abi-pn_393112_9500.zip132.2k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar