اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مقایسه ی میزان رضایت از زندگی متاهلان همسان همسر و غیر همسان همسر

دانلود تحقیق مقایسه ی میزان رضایت از زندگی متاهلان همسان همسر و غیر همسان همسر

احساس‌ خرسندي و رضايت‌ از جنبه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌‌ از مؤلفه‌هاي‌ نگرش‌هاي‌ مثبت‌ افراد نسبت‌ به‌ جهاني‌ است‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌نمايند. رضايت‌ از زندگي‌ با ارزشها ارتباط‌ نزديك‌ اما پيچيده‌اي‌ دارد معيارهايي‌ كه‌ افراد براساس‌ آن‌ درك‌ ذهني‌ خود را از سعادت‌ ارزيابي‌ مي‌كنند متفاوت‌ است.‌ رضايت‌ از زندگي‌ در انسان‌ نه‌ تنها بازتاب‌ تركيب‌ كوتاه‌ مدت‌، ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ فرايندهايي‌ در سطح‌ فردي‌ است ‌كه‌ علاوه‌ بر آن‌ حاصل‌ تعامل‌ عوامل‌ سطح‌ فردي‌ و فرهنگي‌ است‌.

مطالعات‌ تجربي‌ در خصوص‌ ارزشها و نگرشها در سطح‌ ملل‌ مختلف‌ اثبات‌ نموده‌ است‌ كه‌ از بين‌ متغيرهاي‌ پيش‌ زمينه‌ اجتماعي‌ همسانی زوجین احساس‌ رضايت‌ از زندگي‌ همبستگي‌ مثبتي‌ دارد و تفاوت‌ قابل‌ توجهي‌ در ميزان‌ احساس‌رضايت‌ از زندگي‌ بر حسب‌ ميزان‌ زندگی مشترک افراد قابل‌ مشاهده‌ است‌. تجربه‌ شادماني‌ و خرسندي‌ در زندگي‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ اعلي‌ وجود انساني‌ تلقي‌ شده‌ است‌ (آناس‌ 1993،كامن‌ وديگران‌ 1989 به نقل از لاگلين2001) و بالعكس‌ احساس‌ غم‌ و ناخرسندي‌ اغلب‌ به‌ عنوان‌ مانعي‌ در راه‌ انجام‌ وظايف‌ فرد كه‌ به‌ ناتواني‌ وي‌در ايفاي‌ وظايف‌ منجر مي‌شود تلقي‌ مي‌گردد. اهميت‌ احساس سعادتمندي[1] محققان‌ را به‌ اين‌ زمينه‌ هدايت‌ مي‌نمايدكه‌ چرا و چگونه‌ افراد زندگي‌ را به‌ شيوه‌ مثبت‌ تجربه‌ مي‌نمايند.در پذيرفته‌ترين‌ مدل‌ مفهومي‌ احساس سعادت در دوبعد احساسي‌ (احساسات‌ مثبت‌ و منفي‌) و شناختي‌ كه‌ رضايت‌ از زندگي‌ ناميده‌ مي‌شود مفهوم‌ سازي‌ شده‌ است‌(داينر 1984،1994،پاوت‌ و داينر 1993به نقل از لاگلين 2001) و در برخي‌ از پژوهشها تمايز اين‌ دو بعد نيز نشان‌ داده‌ شده‌ است به‌ طور مثال‌داينر(1994) گزارش‌ كرده‌ است‌ كه‌ جز احساسي‌ راحت‌تر بر شرايط‌ فيزيكي‌ (مانند درد و بيماري‌) تاثير مي‌گذارد درحاليكه‌ رضايت‌ از زندگي‌ اينگونه‌ نيست‌. رضايت‌ از زندگي‌ بازتاب‌ توازن‌ ميان‌ آروزهاي‌ شخص‌ و وضعيت‌ فعلي‌ او مي‌باشد (كمبل‌ و ديگران‌ 1976، به‌ نقل‌از اينگلهارت‌، 1373: 244). به‌ عبارتي‌ هر چه‌ شكاف‌ بين‌ سطح‌ آروزهاي‌ فرد و وضعيت‌ عيني‌ وي‌ بيشتر گردد، رضايتمندي‌ كاهش‌ مي‌يابد. اما سطوح‌ آروزهاي‌ فرد به‌ تدريج‌ با وضعيت‌ وي‌ تطبيق‌ خواهد يافت‌ (همان‌).

1-2بیان مسئله: 

رضامندي‌ از زندگي‌ زناشویی بيانگر ميزان‌ ارضاء تمايلات‌ و نيازهاي‌ اساسي‌ انسان‌ درکانون خانواده  است‌. کارلسون در تعریف ازدواج می گوید:ازدواج فرایندی است از کنش متقابل بین دو فرد"یک مرد ویک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اندومراسمی برای برگزاری زناشویی خود بر پا داشته اند وبه طور کلی عمل انان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است(ساروخانی.23:1375)

اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ وطبیعت"یا میان قواعداجتماعی وکشش جنسی. (ساروخانی.23:1375)


[1]-SUBJECTIVE  WELLBEING.

-1مقدمه  18
-2 بیان مساله 20
1-3 اهمیت موضوع22
1-4 اهداف تحقیق24
1-5 سئوالات وفرضیات تحقیق24
1-6 تعریف مفاهیم26
فصل دوم:مروری بر تحقیقات پیشین
2-1-مروری برتحقیقات داخلی28
2-2- مروری بر تحقیقات خارجی40
فصل سوم:چهارچوب نظری
3 چهارچوب نظری51
3-1نظریات مرتبط با موضوع54
   3-1-1تئوری مبادله اجتماعی54
3-1-2نظریه نیازهای مکمل58
3-1-3 تئوری نقش ،ارزش،انگیزه61
3-1-4  نظریه همسان همسری64
3-1-5 همسان همسری از نظرامورذهنی و معنوی65
3-1-6همسان همسری از دیدگاه اجتماعی-تحصیلی66
3-1-7همسان همسری برمبنای ویژگیهای جسمانی66
3-1-8همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی67
3-1-9همسان همسری برمبنای منشها67
3-1-10همسان همسری تحصیلی68
3-2دیدگاههای نظری و تعریف مفاهیم 69
3-2-1 تعریف رضایت از زندگی69
3- 2-2 مفاهیم مشابه رضایت از زندگی70
3-2-3 تعریف عملیاتی رضایت از زندگی و مفاهیم نزدیک پژوهش های پیشین76
3-3 نتیجه نهایی و مدل پژوهش79
فصل چهارم:روش تحقیق
4-نوع تحقیق81
4-2جامعه آماری81
4-3حجم نمونه81
4-4شیوه نمونه گیری82
4-5روش نمونه گیری82
4-6 روش گرداوری اطلاعات82
4-7اعتبار ابزاز سنجش83
1-4-7 اعتبار محتوایی83
2-4-7 اعتبار
ملاک83
3-4-7 پایایی
ابزار84
4-8 متغیر های
پژوهش85
 ابزاروروش تجزیه   وتحلیل                                                       
4-10  تعاریف عملیاتی86
فصل پنجم:تجزیه وتحلیل داده ها
5-1آمار توصیفی83
5-2آماراستنباطی99
فصل ششم :نتیجه گیری وپیشنهادات
6-1 نتیجه گیری105
6-1-1 نقدمطالعات و تحقیقات انجام شده106
6-2 پیشنهادات107
6-3 موانع ومحدودیت ها108
منابع ومآخذ
منابع فارسی110
منابع انگلیسی111
ضمایم
ضمیمه 114

 

شامل 136 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hamrasan-hamsan-pn_393136_3212.zip387.2k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar