اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق فرسایش خاک ها

دانلود تحقیق فرسایش خاک ها

خاك يكي از مهمترين اركان منابع طبيعي هر كشور است. امروزه فرسايش خاك به عنوان خطري براي رفاه انسان و حتي براي حيات او به شمار مي‌آيد. انسان در ابتدا به فرسايش خاك و مسائل ناشي از آن توجهي نداشته است ولي افزايش سريع جمعيت و همچنين عدم توجه به بهره‌برداري صحيح از زمين، سبب شده كه روي دامنه‌هاي پرشيب و ارتفاعات زياد نيز كشت و زرع كند و براي سير كردن احشام خود، مراتع را بيش از حد و بي‌موقع مورد چرا قرار دهد.
جمعيت جهان از 6 بيليون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزايش است و انتظار مي رود در سال 2025 به 8 بيليون و در سال 2050 به 4/9 بيليون برسد. بيشترين رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. ميزان نياز جهاني به غذا در طول سال هاي 2030-1990 دو برابر شده و انتظار مي رود در کشورهاي جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزايش يابد (Dailey et al., 1998). با وجود اين چالش ها جامعه بشري به منظور تامين غذا، چرخه هاي زائدات، تامين آب و... به خاک نيازمند است که بستر حيات شمرده شده و تعادلي پويا با هيدروسفر، اتمسفر و ليتوسفر دارد. فعاليت هاي ناپايدار انساني بر اثر ناآگاهي يا آگاهي نادرست مي تواند به تخريب شديد خاک و هدررفت اين منبع ملي منتهي شود. بدين منظور ارزيابي دقيق منابع خاک با توجه به قابليت آن و تهديد فشارهاي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت است که در اثر عدم توجه، کاهش کيفيت آب، توليد و خروج گازهاي گلخانه اي به اتمسفر و گرم شدن جهاني هوا، فقر، سوء تغذيه، گرسنگي و مشکلات اقتصادي از پيامدهاي آن است. عليرغم آن، مديريت پايدار منابع خاک به عنوان سرمايه ملي اغلب با محدوديت هاي بسياري روبروست و ساختارهاي مديريتي  مورد نياز بدين منظور به مقدار کم توسعه يافته اند.
با اين وجود افزايش فعاليت هاي کشاورزي به منظور توليد محصول، فشارهاي شديدي را بر منابع خاک وارد نموده است  که در اينجا برخي از عوامل تهديد ناشي از فعاليت ناپايدار کشاورزي اشاره مي گردد.
سيستم هاي نامناسب شخم زمين هاي زراعي (در  شيب هاي  تند و خاک هاي کم عمق) و شخم زمين هاي حاشيه اي بدليل کمبود زمين اوليه کشاورزي در برخي مناطق با تراکـــم جمعيتـــــي زياد يکي از عوامل تهديد شمرده مي شود که از پيامدهاي آن، فرسايش خاک است. مناطق جنگلي در حفظ خاک به عنوان بستر حيات نقش بسيار مفيدي داشته و پيشگيري کننده فرسايش آبي و بادي اند که در اثر استفاده ناپايدار و تبديل آن ها به زمين هاي کشاورزي، روند هدررفت خاک افزايش مي يابد که خود پيامدهاي فيزيکي و شيميائي بيشتري نيز به دنبال دارد.       
طبق تخمين سازمان خواربار جهاني هرسال بيش از 75 ميليارد تن خاك از سطح كره زمين فرسايش مي يابد كه برابر 134 تن در كيلومتر مربع مي باشد.اين 75 ميليارد تن خاك فرسوده شده معادل از بين رفتن خاكي به عمق 25 سانتيمتر از 20ميليون هكتار مي باشد.البته بايد در نظر داشت كه همه اين خاك فرسايش يافته ،خاك زراعي خوب نيست بلكه مخلوطي از خاك زراعي و غير زراعي مي باشد.  
در ايران طبق برآورد فائو در سال 1980بيش از 56 ميليون هكتار يعني يك سوم كشور فرسايش آبي بالاتر از10تن درهكتار داشته است كه معادل 5/1 ميليارد تن خاك فرسايش يافته در سال مي باشد. از اين مقدار سالانه بيش از 100 ميليون تن در مخازن سدهاي كشور رسوب كرده و از ظرفيت ذخيره آب و توليد برق مي كاهد.

مقدمه
هدف
-1- موقعیت و وسعت حوزه
9-2- جمع آوري اطلاعات وبررسي نقشه هاي مورد نياز اعم از نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، شيب، جهت و
9-13-ارائه راهكارها وپيشنهادات مديريتي واجرايي مناسب براي كنترل فرسايش ورسوب حوزه وزير حوزه ها
9-3-بررسي سوابق مطالعاتي انجام شده درمنطقه وارائه خلاصه اي از آن
9-4-روش كار (متدولوژي)
9-8-بررسي عوامل موثر درفرسايش خاك وتوليد رسوب در حوزه وزير حوزه ها
9-12-اولويت بندي انجام عمليات كنترل فرسايش و رسوب در هر زير حوزه
9-5-توصيف اشكال فرسايش (سطحي,شياري,خندقي و....) موجود درحوزه ورتبه بندي آنها با توجه به شدت بروز وعلائم فرسايش
9-6-تهيه نقشه تيپهاي فرسايشي
9-7- تشريح تيپ هاي فرسايشي حوزه
9-11-بررسي مناطق واجد فرسايش توده اي وتعيين علل وقوع آن درحوزه وزيرحوزه ها
9-8-1-نقش شيب حوزه وآبراهه هادر فرسايش خاك و توليد رسوب:
9-8-2- نقش ريزشهاي جوي در فرسايش خاك و توليد رسوب
9-8-3-نقش هرز آبهاي سطحي در فرسايش خاك و توليد رسوب:
9-8-5-نقش خصوصيات خاك در فرسايش خاك و توليد رسوب
9-8-6-نقش پوشش زمين (پوشش گياهي، لاشبرگ، پوشش سنگي)در فرسايش خاك و توليد رسوب:
9-8-8- نقش فرسايش رودخانه‌اي درفرسايش خاك و توليد رسوب:
9-13-1- مديريت كنترل سيلاب و فرسايش با توجه به تيپ‌هاي فرسايشي
9-10-تجزيه و تحليل مقادير فرسايش و رسوب حوزه وزير حوزه ها و مقايسه آنها با هم
9-14- منابع و ماخذ

 

شامل 65 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
farsayesh-khak_397871_9597.zip28.1 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar