اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي

دانلود تحقیق تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي

در بين اقسام هنر، هنر شعر در تمام زمينه‌هاي خود آگنده از مضامين نغز و لطيفي در تجلي انديشه‌هاي مختلف بشري است. به خصوص در تجلي انديشه‌هاي ديني و مذهبي، اسلامي و قرآني. اين انديشه‌ها در وجود شاعران متعهدي كه به مدح و منقبت اهل بيت نبوت و ولايت زبان گشوده اند، آثار ارزشمند و ماندگاري از خود به يادگار گذاشته اند كه در اين آثار لطافت‌هاي روح بشري، منزلت انسان، سير و سلوك، عشق و عرفان و ... موج مي زند.
از افتخارات ادبيات خصوصاً نظم (شعر) تجلي، انديشه، افكار، رفتار، حوادث، حماسه و انقلاب حضرت علي  است كه بدون شك و ترديد بايد گفت حضرت علي  به ادبيات نوعي روح معنوي داده است، چرا كه هر جا صحبت از ادبيات حماسي و انقلابي است، بيش و كم نام حضرت علي  هم مي باشد. شاعران براي كوبيدن فساد و ستم، ريا و توجه به عدالت، مردانگي، شجاعت و ايمان از روح و مرام و مسلك باشكوه و انقلابي حضرت علي الهام مي‌گيرند.
حضرت علي با ايمان به وفاداري، عدالت، قضاوت، شجاعت، بردباري، تواضع، علم، زهد، تقوا، فضيلت، طريقت، شهادت، كرامت و ... چنان تأثيري در ادبيات گذاشته كه ديوان كمتر شاعر متعهد شيعي را مي توان از آغاز ادب فارسي تاكنون سراغ گرفت كه غزل، قصيده، دوبيتي، رباعي و مثنوي و ... مزين به اين اوصاف نباشد. راستي رمز و راز اين عظمت را بايد در چه چيزي جست؟ در يك چيز و آن اين كه علي  حقيقت است و بس.
شرح مناقب بيان، مدايح، مصائب، مراثي و بيان سرگذشت، و تجلي اوصاف از خميرهاي اصلي شعر مذهبي و اعتقادي مي باشند. بر شمردن خصلت‌هاي نيك و هنر ائمه دين از همان ابتدا به وسيله‌ي مناقب جوانان از جايگاه گسترده‌اي در ادب فارسي برخوردار بوده است و ذبيح الله صفا در اين زمينه مي نويسد: «منقبت عمو ستايش اهل دين از ديرباز در بين شعراي شيعه مذهب و ديگران معمول بوده است، زيرا آنان براي تبليغ عقايد خويش شيوه‌هايي اختيار مي كردند كه علاوه بر نتيجه‌ي نهايي به حفظ مدايح و مناقب هم كمك شاياني مي كردند و يكي از راههايي كه اهل شيعه پس از كسب قدرت براي نشر مذهب خود انتخاب كرده بودند، استفاده از مناقب بوده است.»
نتيجه سخن اينكه جزيي‌ترين تا كلي‌ترين هنر پيشوايان ديني چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم جهت بهره‌هاي مختلف در انديشه و زبان شعرا، گذشته و بيان شده است. علت گسترش اين مسأله:
1. شناخت سرايندگان از حقيقت و جوهر دين.
2. شناخت رسالت و پيام دين.
3. شناخت شخصيتي و حقيقي پيام آوران دين
اين نوع شناخت سبب مي شد كه نور ايمان بر دل و جانان شعرا تعادل و در نتيجه‌ي آن ارادت خالصانه اي به دست آورند، يقيناً اگر چنين شناختي حاصل نمي شد، هيچ وقت امكان نداشت شعرا بتوانند به اين زيبايي و پرمحتوايي حقيقت و جوهره قلبي و اعتقادي خويش بروز دهند.
با تأمل در چنين اشعاري مي بينيم كه:
1. از نظر تركيب و بافت سخن بسيار قوي مي باشند.
2. از نظر بلاغت و ديوايي در اوج و بسيار تأثيرگزار هستند.
3. از نظر معاني، تعبيرات بسيار نغز و لطيف هستند.
بنابراين با توجه به موارد فوق نيجه سخن اين مي شود كه هدف شعرا از پرداختن به چنين انديشه‌هايي فقط مدح محض جهت تخليه‌ي احساس درون به معناي متعارف نمي باشد، بلكه هدف علاوه بر آن ها احياي حقايق دين و زنده كردن جان‌ها و جاري ساختن خون حماسي در رگهاي عاشقان، عارفان و بيدار دلان است.

فهرست مطالب
پيش درآمد
در ثناي علي نامه
علي 
«آ»
آرامش دلها آيينه‌ي جمال يزدان
آسمان آفتاب آينه‌ي خدانما
آسمان لافتي آينه‌ي ذات كردگار
آسمان عدل پرور آينه‌ي سكندر
آسمان آفتاب آينه‌ي سرّ خدا
آفتاب كبريا آينه‌ي عبرت
آفتاب شرع آينه‌ي غيب نما
آفتاب عالم آسمان آيه اكبر
آفتاب فروزان «الف»
آگاه اسراراب‌الائمه المؤمنين
آمر به معروفابوالحسن
آيت پروردگار اختر برج امامت
آيت اجلال خدا استاد طريقت
آيت ايمان اسدالله
آيت اَسماء خدا اسم اعظم
آيت فضيلت اصل شجاعت
آيت محكم افتخار عالم و آدم
آيت رازگوي قرآن اكسير اعظم
آيت وحدت امام بر حق
آينه‌ي جمال توحيد امام شعبان
امام انام امام انس و جان
امام بردباران امام هدي
امام المتقين امام العارفين
اميرالمؤمنين امير عاشقان
امير عربامير قائد و قائم
امير شوكت امير دو سرا
امير لوكشفامير عشق
امير ملك ولايتامير يثرب
امير عدو بندامير نحل
امير دريادلامير عرش
امير مردانانسان كامل
اهل بيت

«ب»
باب علم و دانش بابت شبير و شبر
باب نجات باب مجتبي
باعث ايجاد خلقباب رسالت
بت شكن بحر كرامت
بحر بي پايان بحر علوم
بحر حلم بحر امان
بحر حيا بدر الدجي
برگزيده خدا برج مه هل اتي
برادر پيامبر بسم الله مطلق
بلبل گوياي اسرار بنده‌ي بي نظير
بوتراب بهرين دلور

«پ»
پادشاه اتقيا پادشاه لوكشف
پادشاه ذوالكرم پادشاه آسمان
پادشاه باوقار پادشاه لامكان
پادشاه ذوالنعم پادشاه دين
پادشه ارض و سما پادشه دادگر
پادشه بنده نواز پدر امت
پدر عترت پدر عرفان
پدر عالم هستي پرده گشا
پرورده‌ي نور خدا پسر عم پيمبر
پيشگام مؤمنان پيش رو انبياء
پيشواي دين پير استاد
پير مردان پير مغان
پيشواي خلق دو عالم پهوان عرشه‌ي ؟

«ت»
تاج‌دار خيل اعطا تاج بخش شهرياران
تكيه‌گاه انبيا تأويل وحي
تكرار آفرينش خدا ترازوي عدل

«ج»
جام مصفا جامع قرآن
جام جهان جان يزدان
جان جاودان جان بخش
جان پيغمبر جانشين محمد
جمال بي نشان جلوه ذات خدا

«ح»
حافظ قرآن حافظ احكام دين
حاكم بر حق حاكم يوم‌الحساب
حامي يتيمان حامي قرآن
حامي ستمديدگانحامي دين
حبل المتين حجت عصر
حجت كردگار حشمت‌ال...
حقيقت حق حص حصن
حضرت مهر حلال مشكلات
حيدر حيدر صفدر
حيدر ؟؟ سوار حيدر خيبرگشا
حيدر لشرشكن حيدر كرار

«خ»
خادم دين خاصف انعل
خاضع مهربان خازن سبحان
خانه‌زاد خدا خانقاه عشق
خازن سبحان خديو ملك هستي
خديو عدل و داد خداوند نعمت
خسرو دنيا و دين خسرو ملك هدي
خسرو دلول سوارخسرو هشت و چهار
خسرو يوم‌‌الغدير خضر خسته پي
خط ايسان خواجه صبر
خورشيد حيات خواجه‌ي برجيس
خورشيد صفا خير البركه

«چ»
چراغ وحدت چراغ جان
چشمه نور ازلي چشم حق

«د»
دافع‌البلايا دائم‌الذكر
در مدينه علم دُر درياي حقيقي
دُر درياي فتوت دُر درياي سرمد
دُر بحر لافتي دُر شهامت
دستگير درماندگان دست خدا
درياي بي ساحل درياي وفا
درياي كرم دلير مردان
ديباچه‌ي مروت

«ر»
راز خدا راز خلقت
رايت دين رايح آل محمّد
رحمت مطلق رمز هستي
ركن ايمان روح ايمان
روح قرآن روح ولايت
روح سخاوت روشنايي بخش
رهبر راه حق راهنماي آوارگان
رهنماي عالم

«ز»
زاده كعبه زاهد زاهد
زبده‌ي عالم زبده‌ي حق
زوج زهراي بتول

«س»
ساقي كوثر ساقي شيرگير
سالار اهل ملت سالار دين
سحاب رحمت سرّ بي همتا
سرالله اعظم سر حلقه عارفان
سر حلقه اهل يقين سرلوحه‌ي حقايق
سرمايه‌ي ايمان سرور آزادگان
سرور روحانيون سرير آراي بزم دل
سرو بستان ولايت سرّ خدا
سردار اتقيا سرّ انبيا
سرّ غيب‌الغيب سيدالوصين
سيد عابدين سفينه الساكين
سلطان دين سلطان سرير
«ش»
شافع محشر شاه عادل
شاه شيراوژن شاه ولايت
شاه نجف شاه مردان
شاه غديريه شاه لوكشف
شاه جهان شاه سرافراز
شاه مكه شاه اولياء
شاه دين شاه انس و جان
شاهكار آفرينش شاهباز فلك
شاه عرب شاهد كل
شفابخش دل ايمان شمع ولايت
شمشير  خدا شمس حكمت
شمع هدايت شجر طور ولايت
شمع جمع شهسوار عرصه‌ي امكان
شه مشكل گشا شه اتقيا
شاه ملك لافتي شير خدا
شهيد محراب
«ص»
صاحب تقوي صاحب منبر
صاحب تيغ دوسرصاحب جود و سخا
صاحب امرصدف اسرار
صراط‌المستقيم صفدر غترفكن
صفدر مرحب شكن صورستگر امكان
صهر نبي
«ط»
طبيب حاذق طوطي نطق بلاغت
«ظ»
ظل خدا
«ع»
عارف سجاد عاشق پيمبر
عالم رباني عالم آراي دين
عالم علم لدني عارف مطلق
عروه الوثقاي دين عقل دوم
علم الله
«غ»
غايت مقصود غواص بحر دل
غايب اسرار
«ف»
فاتح جنگ جمل فاتح خيبر
فارس بدور نهروان فخر آل مصطفي
فخر انبياء فصاحت گوي
فخر زمين فخر جهان
فيض بخش عالم جهان
«ق»
قائل قول سلوفي قاسم الارزاق
قاسم فردوس قائل عنتر
قاري قرآن قاضي دين
قاسم جحيم و جهان قبله‌ي روح
قبله اهل والا قبله اهل ادب
قبله‌ي دلها قبله گاه رحمت
قبله گاه قدسيان قبله گاه زمين خروشان
قدرت اللهقدوي خاندان
قرآن ناطققطب دين
قلزم بحر كرم قهرمان خيبر
قهرمان خندق

«ك»
كاشف قرآن كاشف اسرار حق
كان جود كان علم
كتاب ناطق كدخداي دوسرا
كشتي بحر نجات كهف الانام
كعبه‌ي آمال كعبه‌ي جان
كلام الله ناطق كليد گنج سعادت
كوه حلم
«گ»
گل توحيد محمد گل بي خار
گل گلزار گل كرامت
گنج عشق گوهر بحر فضل
گوهر مخزن ولايت لوح محفوظ
«م»
ماه يثرب مالك الرقاب
ماه تابان مبدأ خلقت
مالك الملك محرم پروردگار
محبوب خدا محرم اسرار
محور هفت آسمان محبوب رب‌العالمين
محبوب پيامبر مجود ملايك
مجري عدل مخزن علوم
مخصوص نص هل اتي مدار ايمان
مرد دين مرد اخلاص
مرزبان فلك مرآت قرآن
مرشد جبرئيل مرآت خدا  
مرد عابد مرد زاهد
مشرق انوار قدسي مفخر كان كرامت
مفخر زمان مظهر كل عجايب
مظهر قدرت حق مظهر اسرار
مظهر عدل مظهر مظلوميت
مصلح دين مظهر فضيلت
معيار حكومت اسلامي مظهر اوصاف خدا
منادي حق مه هدايت
مه سپهر امامت مهبط روح‌الامين
مولاي درويشان مولي الموحدين
«ن»
ناطق قرآن ناشر احكام نبي
نايب مناب ناظم يوم الودود
نسخه‌ي اسرار وحدتنقطه‌ي عاشق
نقطه‌ي بسم الله نقطه ام‌الكتاب
نقطه اولي نفس نبي
نفس اول نفس مصطفي
نور ولايت نور امامت
نور حقيقت نشانه‌ي حق
نور خدا نور چشم پيامبر
«و»
وارث پيامبر واقف اسرار
وجه الله وحي پيمبر
وَلد كعبه ولي مطلق

«هـ»
هادي گمگشتگان هادي دين
همسر زهرا همراز پيامبر
هماي رحمت همدم چاه
«ي»
ياور غريبان ياور يتيمان
يار پيامبر يار ايمان
يعسوب دين يدالله

 

 

 

شامل 450 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ali-dar-adab-farsi-pn_399368_1125.zip407.1k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar