اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش

دانلود تحقیق بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم  و تراشه روكش راش

با افزایش رشد جمعیت و افزایش تقاضای محصولات مرکب چوبی در جهان، کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای غنی از جنگل به فکر استفاده کردن از منابع لیگنوسلولزی و غیر چوبی در تولید محصولات مرکب چوبی می باشند. در کشور ما «ایران» صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی هنوز به طور سنتی از جنگل برای تامین الیاف و مواد اولیه استفاده می کنند.
در صورتی که با توجه به عواملی نظیر افزایش رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تقاضای جامعه برای محصولات مرکب چوبی، فقیر بودن پوشش جنگلی در ایران و محدودیت بهره برداری از جنگل های شمال، ممنوعیت واردات گرده بينه با پوست، لزوم توجه به سایر منابع لینگوسلولزی نظیر پسماندهای کشاورزی و جایگزینی گیاهان غیر چوبی مثل نی، باگاس، کاه گندم و کاه برنج امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
ایران از نظر پوشش جنگلی فقیر می باشد و فقط 7% از اراضی کل کشور از جنگل پوشیده شده است. میزان چوب هیزمی مورد نیاز صنایع تخته خرده چوب و تخته فیبر1077200 مترمکعب در سال، و میزان هیزمی که هر ساله از جنگل های شمال برداشت می شود 661250 مترمکعب
می باشدكه بخشي از اين منابع به وسيله صنايع كاغذمصرف مي گردد ،  ملاحظه مي شود  که صنایع فوق الذکر برای دست یابی به ظرفیت های تولید با کمبود بيش از نیم میلیون متر مکعب مواد اولیه مواجه است که باید به طریقی تامين گردد. در حال حاضر مساله مواد اولیه یکی از چالش های بسیار بزرگ صنایع اوراق فشرده چوبی و سایر صنایع سلولزی کشور می باشد.
با توجه به محدودیت بهره برداری چوب از جنگل های شمال به نظر می رسد بیشترین خطر کمبود مواد اولیه متوجه صنایعی نظیر صنایع تخته خرده چوب که از چوبهای درجه سه و گرده بینه های کم قطر به عنوان ماده اولیه در تولید محصول استفاده می کنند، باشد. زیرا سازمان حفظ نباتات اجازه واردات چوب به همرا پوست و همچنین هیزم به دلیل آفات و امراضي که ممكن است به همراه داشته باشند،نداده است. به دلیل اینکه در گذشته این صنایع در نزدیک جنگل ها بوده اند و به طور سنتی از جنگل برای تامین مواد اولیه استفاده می کنند، جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده با مشکل جدی روبرو خواهند شد. اما از طرف دیگر بر خلاف صنایع دیگر، صنعت تخته خرده چوب قادر است طیف وسیعی از مواد لیگنوسلولزی را مورد مصرف قرار دهد. در این راستا شناسایی منابع لیگنوسلولزی جدید و بررسی امکان استفاده از این منابع به صورت خالص و یا به صورت مکمل با خرده چوبهای صنعتی به منظور تغذیه واحدهای تولید تخته خرده چوب از اهمیت حیاتی خاص برخوردار است.
در حال حاضر با توجه به موارد استفاده متعدد از چوب و محدودیت منابع تولید چوب، بازیابی ضایعات چوبی امری ضروری به نظر می رسد. بطوریکه مصرف فراورده های مرکب مهندسی شده چوبی در موارد مختلف مانند ساختمان سازی در حال جایگزین شدن بجای چوب ماسیو می باشد. فراورده های لایه ای   تخته خرده چوب  ، تخته فیبر  تخته تراشه  تخته ویفر  و مواد ساخته شده از ترکیبات آنها از جمله فراورده های مرکب چوبی هستند که توانسته اند جایگزین چوب ماسیو گردند. فرآورده های مرکب چوبی، محصولاتی هستند که از چند جزء به نسبت مشخص شامل چوب، اتصال دهنده و مواد مکمل تشکیل شده اند. تخته خرده چوب از جمله فرآورده های مرکب چوبی است که به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی مصرف آن روبه افزایش است. تخته خرده چوب یک محصول صفحه ای  چوبی متشکل از خرده چوب و چسب می باشد که از رزین های گرما سخت استفاده می شود و در تولید آن فاکتورهای متعددی از جمله فشار پرس، دما، زمان پرس، درصد رزین، درصد مواد اولیه دخالت دارند.
بنابراین با توجه به مسائل گفته شده، استفاده از مواد لیگنوسلولزی دیگر به عنوان ماده اولیه، امری لازم و ضروری به نظر می رسد، گندم يكي از محصولات عمده كشاورزي ايران مي باشد كه در سالهاي اخير توليد  آن به 12 ميليون تن در سال رسيده است . اين پتانسيل عظيم ميتواند تحولي بزرگ درصنايع خرده چوب و فيبري كشورايجاد نمايد ، دانسيته پايين كاه گندم شايد باعث كاهش خواص مكانيكي تخته هاي توليدي گردد ، به منظور پيشگيري ازاين عامل نقصان دهنده مي توان از روشهاي مختلف جهت تقويت تخته هاي توليدي استفاده كرد . در اين تحقيق استفاده از تراشه هاي روكش راش در لايه هاي سطحي به عنوان عامل تقويت كننده مورد مطالعه قرار گرفته است.   

فصل اول : مقدمه
1- كليات
1-1 تعريف تخته خرده چوب
1-2 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان
1-3 تاريخچه صنعت تخته خرده چوب در ايران
1-4 مصرف تخته خرده چوب دركشور
1-5 نحوه ساخت تخته خرده چوب
1-6 مشخصات گياه شناسي كاه گندم
1-7 ساختمان فيزيكي و خصوصيات شيميايي كاه گندم
1-8 اهداف انجام اين مطالعه
فصل دوم : سابقه تحقيق
فصل سوم : مواد و روشها  
3-1 عوامل متغير
3-2 عوامل ثابت
ارائه تجزيه و تحليل نتايج
3-3 مراحل ساخت تخته هاي آزمايشگاهي
3-3-1 تهيه ماده اوليه
3-3-2 تعيين درصد رطوبت خرده چوب و كاه گندم
3-3-3 تعيين ابعاد كاه گندم
3-3-4 نوع چسب
3-4 بررسي خصوصيات رزين
3-4-1 گرانروي رزين
3-4-2 PH محلول رزين
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-4-3 درصد مواد جامد رزين  
3-4-4 تعيين وزن مخصوص چسب
3-4-5 تعيين زمان انعقادچسب
3-5 آناليز شيميايي كاه گندم
3-5-1 تعيين مقدار ليگنين
3-5-2 تعيين مقدار سلولز
2-5-3 تعيين مقدار خاكستر
3-6 چسب زني تراشه هاي روكش راش و كاه گندم
3-7 هاردنر(كاتاليزور)
3-8 تشكيل كيك
3-9 پرس كردن
3-10 كليماتيزه كردن تخته ها
3-11 تهيه نمونه هاي آزموني
3-12 اندازه گيري خصوصيات فيزيكي و مكانيكي تخته ها
3-12-1 اندازه گيري دانسيته و رطوبت تخته ها
3-12-2 آزمايش اندازه گيري مدول گسيختگي (MOR  ) و مدول آلاستيسيته(MOE )
3-12-3 آزمايش اندازه گيري مقاومت چسبندگي داخلي ( IB  )
3-12-4 آزمايش تعيين ميزان واكشيدگي ضخامت و جذب آب ( 2و24 ساعت )
3-12-5 آزمايش مقاومت به ضربه
فصل چهارم : نتايج  
4-1 مقاومت خمشي (MOR  )
4-1-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشي (MOR )
4-1-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشي ( MOR  )
4-1-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشي ( MOR  )
4-2 مدول آلاستيته(MOE  )
4-2-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستيسيته(MOE  )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2 تاثير مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستيته(MOE  )
4-2-3 تاثير متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستيته( MOE  )
4-3 مقاومت به ضربه (IBS )
4-3-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS )
4-3-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )
4-3-3 تاثير مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت  بر مقاومت به ضربه (IBS )
4-4 چسبندگي داخلي
4-4-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر چسبندگي داخلي ( IB )
4-4-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر چسبندگي داخلي ( IB )
4-4-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگي داخلي ( IB )
4-5 جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب ( WA2  )
4-5-1 تاثير مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2  )
4-5-2 تاثير مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )
4-5-3 تاثير مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از2 ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)
4-6 جذب آب بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب (WA24  )
4-6-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  )
4-6-2 تاثير مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از 2 ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24  )
4-6-3 تاثيرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از2ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)
4-7 واكشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در آب (TS2 ‌)
4-7-1 تاثير مستقل درصد اختلاط برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 )
4-7-2 تاثير مستقل حرارت پرس برواكشيدگي ضخامت بعد از2ساعت غوطه وري در آب( TS2 )
4-7-3 تاثير متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا كشيدگي ضخامت بعد از 2 ساعت غوطه وري در
آب ( TS2 )
4-8 واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب ( TS24  )
4-8-1 تاثير مستقل درصد اختلاط بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در آب(TS24  )
4-8-2 تاثير مستقل حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعداز 24 ساعت غوطه وري در آب ( TA24 )
4-8-3 تاثير متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واكشيدگي ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وري در
 آب (TS24  )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع
ضمايم

 

شامل 130 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sakht-takhte-khorde-pn_399428_8306.zip846.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar