اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

دانلود تحقیق تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

 با در نظر گرفتن اهميت آب زيرزميني در تمدن شرق، اين انديشه ايجاد مي‌شود كه چرا مدارك اندكي در مورد نظريات مربوط به منشأ اين آبها وجود دارد. انديشيدن در اين مسايل توسط يوناني‌ها صورت گرفته است، ولي با وجود تفكر زيادي كه در مورد منشأ آب‌هاي زيرزميني نموده‌اند، پيشرفتي بسيار جزيي نصيبشان شده است. اين عدم موفقيت با پيشرفت غيرقابل تصوري كه در فلسفه و رياضيات نموده‌اند تعجب آميز است. يكي از علل ممكن عدم پيشرفت آنها در نظريه آب‌هاي زيرزميني، پافشاري «افلاطون» و ديگر فلاسفه بود در اينكه «فلسفه و علوم، كم و بيش از نظر آزمايش‌ها، مشاهدات واقعي و كاربردهاي عملي با يكديگر اختلاف دارند» بدين ترتيب شكافي عميق بين تجربه و نظريه به وجود آمد. اهميت پندار يوناني در مكتب علمي‌ي است كه ريشة 2000 ساله دارد. اعتبار نوشته‌هاي يوناني در مورد علوم زميني در مكتب «البرتوس ماگنوس» (1280ـ1206 ميلادي) و «توماس اگيناس» (1274ـ1225 ميلادي) در قرون وسطي (1450ـ1250 م) به اوج خود رسيد. اين اعتبار بر حال تا حدود 200 سال پيش نيز به قوت خود باقي ماند.
يوناني‌ها از وسعت زياد رودخانه‌ها در مقايسه با سيلابي كه از يك باران سنگين مشاهده مي‌شد در تعجب بودند. آن‌ها هم چنين از غارها، حفره‌ها و چشمه‌هاي بزرگ در سنگ‌هاي آهكي كه بيشتر شبه جزيرة بالكان را تشكيل مي‌دهد نيز تعجب مي‌كردند. معمول تربين بيان براي منشأ رودخانه اين بود كه رودخانه‌ها از «چشمه‌» هاي بزرگ سرچشمه مي‌گيرند و «چشمه»ها نيز به نوبة خود از رودها و يا درياچه‌هاي زيرزميني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اقيانوس‌ها تغذيه مي‌شوند، آب مي‌گيرند. اين طرز تفكر، فلاسفه اوليه علوم طبيعي را با دو مسأله روبرو مي‌كرد:
(1) چگونه آب اقيانوس شوري خود را از دست مي‌دهد؟
(2) چگونه آب اقيانوس از سطح دريا به چشمه‌هاي واقع در ارتفاعات كوه‌ها مي‌رسد؟
«تالس» (546 ـ 640 قبل از ميلاد) كه فيلسوفي «ايوني» (يونان قديم) و پيرو مكتب «ميلتوس» بود، به نام اوليه دانشمند واقعي ناميده شده است. تصور وي در اين بود كه آب توسط باد به داخل سنگ‌ها رانده شده و در اثر فشار سنگ‌ها، به طرف سطح آنها حركت كرده و در نتيجه به صورت چشمه خارج شده است. افلاطون (347ـ427 قبل از ميلاد) فيلسوف بزرگ آتني يك غار وسيع زيرزميني را به عنوان منشأ آب تمام رودخانه‌ها تصور مي‌نمود كه توسط راهروهاي متعدد زيرزميني از آب اقيانوس تغذيه مي‌شود. ولي مكانيسم اين گردش به طور كامل بيان نگرديد. اين تعبير بر عقايد افلاطون كه بر علوم قرون وسطي نيز اثر گذاشته است، به طوريكه «كرينين» اشاره كرده است، محتملاً برداشت صحيحي از انديشه‌هاي جدي‌تر وي دربارة اين مطلب نمي‌باشد. در واقع كتاب «كريتياس» حاوي بيان كاملاً دقيقي از دورة هيدرولوژي است. «ارسطو» (322ـ384 قبل از ميلاد) اگرچه شاگرد افلاطون بود، ليكن نظريات وي را دربارة منشأ آب زيرزميني تا حد زيادي تصحيح نمود. انديشة ارسطو اين بود كه آب زيرزميني در يك دستگاه پيچيدة اسفنجي شكل از حفره‌هاي زيرزميني تشكيل شده و آب از اين حفره‌ها به چشمه‌ها تخليه مي‌شود. بخار آبي كه در داخل زمين ايجاد مي‌شود، قسمت اعظم آب چشمه‌ها را تشكيل مي‌دهد. ارسطو به هر حال دانست كه منشأ قسمتي از آب اين حفره‌ها باراني است كه به زمين نفوذ كرده و به همان صورت مايع به حفره‌ها داخل شده است.
رومي‌ها در علوم عموماً از تعاليم يوناني پيروي مي‌كردند، لكن «ماركوس وتيرويوس» كه در حدود سال 15 قبل از ميلاد مي‌زيسته است، خود داراي چندين نوشتة بديع درباره مهندسي و علوم مي‌باشد. شهرت اصلي وي شايد در معماري و خصوصاً در اكوستيك ساختمان‌ها باشد. وي همچنين يكي از اولين افرادي است كه گردش آب را به درستي درك كرده‌اند.

فصل اول : مقدمه
1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه..   6
1-2- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین..   8
1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید.   10
1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه آبهای زیر زمینی   12
فصل دوم : شناخت آبهای زیرزمینی
2-1- کلیات..   15
2-2- پیدایش آبهای زیرزمینی..   18
2-3- اهمیت آبهای زیرزمینی   18
2-4- انواع سفره های آب زیرزمینی   19
2-5- پارامترهای فیزیکی در سازنده های آبدار..   22
2-6- معادلات تعادل در جریان آب بطرف چاه .   27
2-7- اثر چاهها بر یکدیگر.   33
فصل سوم : اکتشاف آبهای زیر زمینی
3-1- روشهای ژئولوژیک و هیدرولوژیک   37
3-2- روشهای ژئوفیزیک سطحی   38
   3-2-1- روش مقاومت الکتریکی    38
   3-2-2- روش لرزه نگاری    41
3-3- روشهای تحت الارضی.   49
  3-3-1- حفاری آزمایشی و لوگهای زمین شناسی    50
  3-3-2-روشهای ژئوفیزیک     52
فصل چهارم : حرکت آبهای زیر زمینی
4-1-جریان یک بعدی   67
  4-1-1- آبخانهای محبوس    67
  4-1-2- آبخانهای غیر محبوس    68
  4-1-3- آبخانهای تراوش کننده    69
4-2- جریان شعاعی در چاهها.    70
  4-2-1- آبخانهای محبوس    71
  4-2-2- آبخانهای آزاد.   73
  4-2-3- آبخانهای تراوش کننده.    77
4-3-آبخانه با تغذیه عمودی و یکنواخت.   79
  4-3-1- سیستم رودخانه- آبخانه..   79
  4-3-2-سیستم چاه و آبخانه..   80
4-4-چاه در نزدیکی مرزهای آبخانه.   94
  4-4-1- چاه در نزدیکی رودخانه    94
  4-4-2- چاه در نزدیکی مرز غیر قابل نفوذ   95
  4-4-3- چاه در نزدیکی مرزهای دیگر   102
4-5- جریان به چاههای ناقص    103
4-6- تداخل چاهها.   107
  4-6-1- افت پیرامون چاههای متداخل.    110
  4-6-2- دبی چاههای متداخل(مزاحم)..    113
  4-6-3- تاثیر بهره برداری از حوزه چاه در یک منطقه..    114
فصل پنجم: بهره برداری از آبهای زیر زمینی
5-1- بهره برداری بهینه از آبهای زیر زمینی.     117
5-2- پمپ ها     123
  5-2-1- ائولن ها (چرخابهای بادی).     123
  5-2-2- پمپ های الکتریکی.      123
5-3- گزینش پمپ، آزمایش دبی.     126
5-4- چاه عمیق..    129
  5-4-1- روشهای حفاری چاه عمیق     130
  5-4-2- تشکیلات چاه عمیق.    131
5-5- قنات.    137
  5-5-1- جریان آب بطرف قنات..    139
  5-5-2- محل قنات    140
  5-5-3- حریم قنات    142
  5-5-4- لایروبی قنات    143
5-6- تغذیه لایه آبدار استخراج شده   143
  5-6-1- شعاع عمل چاهها    144
  5-6-2- بالا امدن و یا برگشت آب (جبران)    144
  5-6-3- آزمایش با دبی ثابت     144
5-7- سدهای زیرزمینی.     145
فصل ششم : تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی
6-1- تعریف   146
6-2- هدفهای تغذیه مصنوعی..   146
6-3- لزوم تغذیه مصنوئی به منظور منابع زیر زمینی آب در مناطق خشک و نیمه خشک..   147
6-4- اشاره ای به اصول نظری تغذیه مصنوعی   148
 6-4-1- مروری بر کارهای انجام شده   149
 6-4-2- گزینش مکان   153
 6-4-3- منابع آبی..   154
 6-4-4- روشهای تغذیه مصنوعی   154
6-5- استخرهای تغذیه..   155
6-6- روش ساختن استخر های تغذیه.   158
6-7- نگهداری استخرهای تغذیه.   160
6-8- طراحی شبکه های گسترش سیلاب برای آبیاری وتغذیه مصنوعی.  161
 6-8-1- گزینش بده.   161
  6-8-1-1- آبیاری غلات و علوفه دست کاشت   162
  6-8-1-2- آبیاری سیلابی مراتع .    162
  6-8-1-3- آبیاری سیلابی جنگلهای دست کاشت..     162
  6-8-1-4- تغذیه مصنوعی    163
6-9- تغذیه سفره های زیرزمینی به وسیله پرکولاسیون(فرونشست)..   164
منابع.   166

 

شامل 170 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sofre-zir-zamini-pn_399851_2309.zip10.4 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar