اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي رابطه سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد

دانلود تحقیق بررسي رابطه سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه "Anova" و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه2
بيان مسأله 3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق 3
اهداف تحقيق 5
اهداف كلي تحقيق 5
اهداف ويژه تحقيق 6
فرضيه‌هاي تحقيق 6
فرضهاي تحقيق يا جانشين 6
متغيرهاي اساسي تحقيق 6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات 7
تعريف رهبري 7
تعريف سبك رهبري ليكرت 8
تعريف رضايت شغلي 9
دبيران 10
مدارس شاهد 11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري) 14
مقدمه14
تعريف رهبري 15
تمایز مدیریت و رهبری16
تعريف سبک رهبری17
تئوري‌هاي رهبري 18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري 19
نظريه سنتي رهبري 19
نظرية صفات شخصي رهبر20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري 20
مطالعت دانشگاه آيووا 21
مطالعات دانشگاه اُهايو 22
مطالعات دانشگاه ميشيگان 22
شبكه مديريت 23
تحقيقات اسكانديناوي 25
تئوري‌هاي اقتضايي 26
الگوي فيدلر 26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء 31
تئوري مسير ـ هدف 32
الگوي رهبري مشاركتي 34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي 35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي 36
سيستمهاي مديريت 37
سبك رهبري ليكرت 37
تئوري‌هاي جديد رهبري 41
جايگزيني رهبري 41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول 42
رهبر عملگرا 43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند 43
بخش دوم (رضايت شغلي)45
ارزشها 45
انواع ارزش 45
نگرشها 46
انگيزش 47
نظريه‌هاي انگيزش 49
تئوري‌هاي محتوايي 50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان 53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش 53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند 54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد 55
تئوري‌هاي فرآيندي 56
1ـ تئوري انتظار و احتمال 56
2ـ تئوري برابري 58
3ـ تئوري اسناد 59
انواع نگرش 60
رضايت شغلي 62
رابطه انگيزش با رضايت شغلي 62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي 62
2 تعريف رضايت شغلي 63
(1-2) تعيين رضايت شغلي 66
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي 67
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» 70
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 71
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي 72
- نظريه «بروفي»72
- نظريه «كورمن» 73
- نظريه «پارسون» 74
اندازه‌گيري رضايت شغلي 75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) 77
تحقيقات خارجي 77
تحقيقات داخلي 80
خلاصه فصل 84
فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق 87
جامعه و نمونه آماري 88
تعداد و روش نمونه‌گيري 89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات 90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها 93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها 97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها 120
آزمون فرضيه‌ها 121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی 125
یافته های دیگر پژوهش 128
محدودیتهای تحقیق 130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق 130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق 131
پیشنهادها 131
فهرست منابع فارسی 133
فهرست منابع خارجی137
ضمائم138

 

شامل 150 صفحه فایل word

به همراه اسلاید powerpoint


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sabk-rahbari-modiriat-rezayat-pn_402923_3301.zip280.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar