اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)

دانلود تحقیق بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)

وجود نيروي انساني سالم يك دارايي بزرگ براي هرسازمان به حساب مي آيد. ازاين ميان اهميت رواني كاركنان كمتر ازسلامت جسماني آنان نخواهد بود.
يك محيط كاري پرفشار مي تواند براي سلامتي كاركنان به ويژه سلامت رواني آنان بسيارخطرناك باشد. عملكرد مطلوب كاركنان نيازمند اين است كه آنان ازكارخود رضايت كافي داشته وداراي انگيزه و روحيه مناسب باشند. بديهي است كه پاداش مؤثر دربهره وري نيروي كاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مديريت مقبول افتاده اعتقاد براين است كه انگيزه هاي كاركنان پايه هاي كارآيي واثربخش سازمان را تشكيل مي دهند ومديراني كه به موفقيت و اعتلاي سازمان خود علاقمند هستند براي شناخت عواملي كه بيشترين انگيزه را دركاركنان ايجاد مي نمايند تلاش وكوشش مي كنند.
اما اين چيزي نيست كه صرفا مربوط به حال باشد، بلكه درزمينه رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي كاركنان تاكنون پژوهشهاي زيادي توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظريه هاي مختلفي توسط روانشناسان وعلماي مديريت دراين زمينه ها صورت گرفته است. نظريه هاي مختلفي توسط روانشناسان وعلماي مديريت دراين زمينه ها ارائه شده است وشايد بتوان تيلوررا جزء اولين نظريه پردازان دراين زمينه دانست. به عقيده تيلور براي اينكه مديريت سازمان به نوآفريني كاركنان اميدوارباشد لازم است براي كاركنان انگيزش وپاداش ويژه اي فراهم آوردكه ازآنچه به يك كارگرمتوسط درهرپيشه‌اي  داده مي شود افزونترباشد.
اما رضايت شغلي خود تعيين كننده بسياري ازمتغيرهاي سازماني است. مطالعات متعدد نشان داده است رضايت شغلي ازعوامل مهم افزايش بهره وري، دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگي آنان به محيط كار وافزايش كميت وكيفيت كار، برقراري روابط خوب و انساني درمحل كار، ايجاد ارتباطات صحيح، بالا بردن روحيه عشق وعلاقه به كاراست. ترديد نيست كه هرسازمان خود يك ارگانيسم منحصربه فرداست ونخستين عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است.
منابع انساني وبهره گيري بجا وشايسته ازآن، ازكارآمدترين راههاي رهايي ازتنگناها و دشواري هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وآموزشي است. زيرا منابع انساني و نيروي كارآمد، بنيادي ترين عامل توليدوسازندگي ورشد وتكامل است. همين نگرش منجر به ايجاد تحولات جديد درمديريت، سبك هاي رهبري، مديريت منابع وگسترش فكر مديريت مشاركتي و توجه به رفتار، شخصيت و ويژگي هاي رواني كاركنان شده است. ازجمله تلاشهاي مديريت درجهت منابع انساني، ايجاد رضايت دركاركنان وجلوگيري ازعدم رضايت آنها است.

فصل اول: طرح تحقيق
1-1 مقدمه 2
2-1 اهميت و ضرورت تحقيق5
3-1 بيان مسأله6
4-1 اهداف تحقيق 8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 11
2-2 پيشينه تحقيق 11
بخش اول: مباحث نظري 39
قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني 39
الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني 39
ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن 41
ج: ماهيت فشارهاي عصبي  - رواني 43
د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني 45
قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني 46
الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل 49
ب: سنگيني و سبك كار 50
ج: عدم امنيت شغلي 50
د: ارزيابي عملكرد 51
قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني 57
الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني 57
ب: علائم رواني 57
ج: علائم رفتاري 57
- پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني 58
قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني 59
الف: مديريت بر استرس در سطح فردي 59
ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني 60
قسمت پنجم: رضايت شغلي 64
الف: تعريف رضايت شغلي 64
ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي 65
ج: نظريه هاي رضايت شغلي 66
د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي 67
هـ : پيامدهاي رضايت شغلي 68
بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره) 70
1- تاريخچه: 70
2- اركان كميته امداد امام خميني (ره) 72
3- اهداف وظايف 73
4- فعاليت هاي عمده 75
فصل سوم: روش تحقيق
1-3 روش تحقيق78
2-3 جامعه آماري 78
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري 78
4-3 ابزار سنجش متغيرها 78
5-3 روايي پرسشنامه ها 79
6-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات79
7-3 روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق 79
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات80
فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش
1-5 نتايج مربوط به جداول توصيفي (تك بعدي) 113
2-5 نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدي) 117
3-5 مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي 119
4-5 پيشنهادات 120
- فهرست منابع 122
- فهرست مجلات و پايان نامه ها 124
- پيوست ها 125

 

شامل 130 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rezayat-mandi-shoghli-komite-emdad-pn_402943_1616.zip343.9k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar