اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود پروژه معرفي نرم‌افزار CYMDIST

دانلود پروژه معرفي نرم‌افزار CYMDIST

همه‌روزه، هزاران ساعت، كارگران و دهقانان در كارگاهها، كارخانه‌ها و مزارع خود توليد مي‌كنند و محصولات به دست مردم مي‌رسند و آنها را مصرف مي‌كنند. در اين بين هم ميلياردها واحد پولهاي مختلف رد و بدل مي‌شوند. اما آنچه كه اين ميان مهم است برق و جريان الكتريسيته است كه نيروي محرك چرخها و موتورهاي عظيم اقتصادي را به حركت درمي‌آورد. اما شرط توسعه و رونق اقتصادي يك ملت گرو گسترش كارخانه‌ها و كارگاههاي كار و توليد در تمام نقاط يك كشور است و توزيع برق توسط شبكه‌هاي عظيم برق و پستهاي منطقه‌اي و.‌.. شاهرگ اصلي اين قضيه مي‌باشد.
اكنون انتقال و توزيع برق به واسطة علم و تكنولوژي «قدرت» به تمام روستاها و نقاط مختلف جهان توسعه يافته است، اما اين پروژه هم مثل پروژه‌هاي مشابه، به اكمال نرسيده و خيلي از نقاط دور هنوز از اين نعمت بي‌بهره‌اند.
كارخانه‌ها و كارگاهها و.‌.. به شدت در حال توسعه و گسترش‌اند و برق‌رساني به آنها به عهدة كارشناسان و متخصصين اين امر است.
تا چندي پيش مهندسين برقي كه در اين زمينه فعال بودند، پس از طراحي و نقشه‌كشي و انجام محاسبات (كه وقت زيادي را مي‌طلبيد) اقدام به كار توزيع و انتقال و انجام كارهاي اجرايي مي‌كردند كه گاه ممكن بود مشكلات و اشتباهاتي نيز در ميانة راه رخ مي‌داد كه از همان مراحل اول كار ناشي مي‌شد، و بالطبع بسياري از هزينه‌ها نيز مي‌بايد براي ترميم و تصحيح اين خطاها به هدر مي‌رفت.
با پيشرفت علوم كامپيوتري و مشخصاً راهكارهاي نرم‌افزاري، متخصصين نرم‌افزار به همكاري مهندسين برق اقدام به تحليل نيازها و طراحي نرم‌افزاري كاربردي منوط به اين امور نمودند. در اين بين نيز نرم‌افزار قدرتمند و كاراي Cymdist طراحي شد كه مهندسين برق را جهت انجام كارهايشان ياري مي‌نمود و از همان مراحل اوليه، پروژه بدون خطاهاي انساني پيش مي‌رفت.
اين نرم‌افزار در سالهاي اخير به بازار آمده و بسيار مفيد و سودمند است.
شركت CYMEINTERNATIONAL در سال 1986 به منظور ايجاد راه حل‌هايي براي نرم‌افزارهاي قدرت در زمينة صنعت برق تأسيس شد.. CYME به سرعت به عنوان توليد كنندة نرم‌افزارهاي قدرت جهاني شد و در حال حاضر 5000 كپي از راه حل‌هاي اين شركت در پروژه‌هاي T & D در 100 كشور جهان وجود دارند.
CYME راه حل‌هاي كاربردي توليد مي‌كند.
CYME ضروري‌ترين نيازهاي مهندسي مشتريان را فراهم مي‌كند. راه حل‌هاي اين شركت براساس سه نوع سرويس است.
نرم‌افزارهاي مهندسي قدرت:
نرم‌افزارهاي آناليز الكتريكي براي استفادة مشتريان در برنامه‌ريزي و كاربردهاي مهندسي در دسترس هستند همين نرم‌افزارها قابل تنظيم و جمع‌بندي به صورت يك موتور محاسبة مخصوص براي كاربردهايي موجود مي‌باشند.
خدمات مشاوره ويژه:
CYME مشاوره‌هايي در زمينه حل مشكلات سيستم ارائه مي‌دهد. اين خدمات شامل مطالعات سامانه‌هاي قدرت براي انتقال، پخش و سامانه‌هاي صنعتي مي‌باشند. كاركنان اين شركت در همة زمينه‌هاي تحليل سامانه‌هاي قدرت اطلاعات كاملي دارند.

فصل اول: شروع
 1-1- نگاهي اجمالي به نرم‌افزار CYMDIST
 1-2- مشخصات كامپيوتر مورد نياز اين نرم‌افزار
 1-3- نصب CYMDIST بر روي ويندوزها
 1-4- اجراي CYMDIST بر روي ويندوز
 1-5- تعاريف بخشهاي مختلف
 1-6- استفاده از CYMDIST
فصل دوم:
 2-1- مزایای نرم افزار cymdist
 2-1-1- پايگاه داده (Database)
 2-1-2- تنظیمات اولیه منوی perferences
 2-1-3- تنظیمات اولیه منوی view
فصل سوم: منوي Equipment
 3-1- كابل (Cable)
 3-2- هادي (Conductor)
 3-3- ژنراتور (Generator)
 3-4- موتور:  (Motor)
 3-5- خط هوايي: (Overhead Line)
 3-6- رگولاتور (Regulator)
 3-7- خازن‌ها و راكتورهاي سري (Series Capacitor/ Reactor)
 3-8- خازن‌ها و راكتورهاي شنت (Shunt Capacitor/ Reactor)
 3-9- فاصله بين فازهاي خط هوايي (Spacing Table OH-Line)
 3-10- پست (Substation)
 3-11- ترانسفورماتور (Transformer)
  3-11-1- ترانسفورماتور ـ تك فاز دو نيم پيچه (Transformer, Single- Phase Two Wier)
  3-11-2- اتصال ترانسفورماتور ستاره باز (Open-Wye Transformer Connection)
  3-11-3- اتصال ترانسفورماتور مثلث باز (Open-Dalta Transformer Connection )
فصل چهارم: منوي Parameters
 4-1- پارامترهاي كلي (General Parameters)
 4-2- فونتهاي O.L.D (O.L.D Fonts)
 4-3- تنظيمات O.L.D (O.L.D Setting)
 4-4- O.L.D Title Block
 4-5- سفارشي كردن (Customization)
  4-5-1- ميله ابزار (Toolbars)
  4-5-2- نوار وضعيت (Status Bar)
  4-5-3- ميانبرها (ShortCuts)
  4-5-4- برچسب‌هاي گزارش (Report Tags)
  4-5-5- جعبه نمايش نتايج محاسبات ولتاژ (Results Box)
  4-5-6- جعبه نمايش نتايج محاسبات اتصال كوتاه (Short-Circuit Results Box)
  4-5-7- رسم پروفيل (Plotting Profile)
  4-5-8- كدگذاري رنگها (Color Coding)
  4-5-9- توضيحات ابزار (Tool Tips)
  4-5-10- فرمت كلمات كليدي (Keyword Format)
 4-6- پارامترهاي افت ولتاژ (Voltage Drop Parameters)
  4-6-1- محاسبات (Caculation)
  4-6-2- بار (Load)
  4-6-3- حدبحراني (Flag Level)
 4-7- پارامترهاي اتصال كوتاه (Short-Circuit Parameters)
  4-7-1- محاسبات (Calculation)
  4-7-2- Max. Starting MVA
  4-7-3- وضعيت تجهيزات (Equipment Status)
فصل پنجم: منوي Analysis
 5-1- محاسبه (Calculation)
 5-2- تخصيص بار (Load Allocation)
 5-3- رشد بار (Load Growth)
  5-3-1- ضرايب ويرايش (Edit Factors)
  5-3-2- اجراي Load Growth
 5-4- جابجايي خازن (Capacitor Placement)
 5-5- هماهنگي وسايل حفاظتي (Protective Device Coordination)
  5-5-1- ابزار اصلاح (Modify Device)
  5-5-2- شاخه يا انشعاب (Branch)
  5-5-4- معيار هماهنگي (Coordination Criteria)
  5-5-5- معيار بار و زمان عملكرد (Reach and Load Criteria)
  5-5-6- دايركتوري تنظيمات (Setting Directory)
 5-6- مدل بهينه‌سازي كليدزني (Switching optimization Module)
 5-7- تحليل فركانسي (Frequency Scan)
 5-8- ارزيابي قابليت اطمينان (Reliability Assessment)
 5-9- بازيابي سرويس (Service Restoration)
 5-10- تحليل پيشامد احتمالي (اغتشاش) (Contingency Analysis)
فصل ششم: منوي Report
 6-1- گزارش محاسبات (Report on Calculation)
 6-2- گزارش معمول (Reports) Customize
  6-2-1- افت ولتاژ (Voltag Drop)
  6-2-2- اتصال كوتاه (Short Circuit)
  6-2-3- نمايش گزارش مربوط به ورودي‌ها (Input Data Reports)
 6-3- Equipment Report
 6-4- گزارش داده‌هاي ورودي (Input Data Report)
 6-5- خلاصه مطالعات مربوط به فايلها (Study Summry)
 6-6- ذخيره كردن گزارش (Save Report)
 6-7- بستن همة پنجره‌ها (Close All Reports)
 6-8- جايگذاري گزارش انتخاب شده (Locate Report Selection)
فصل هفتم: منوي View
 7-1- ميله‌ابزارها (Toolbars)
 7-2- ميله‌ وضعيت (Status Bar)
 7-3- گزارش (Report)
 7-4- ارتقاء وضعيت نمايش (Update (Display)
 7-5- بزرگ‌نمايي (Zoom)
  7-5-1- بزرگ‌نمايي جهت تطابق (Zoom To Fit)
  7-5-2- بزرگ‌نمايي جهت تطابق فيدر با مقدار استاندارد (Zoom To Fit Feeder)
  7-5-3- بزرگ‌نمايي بيشتر (Zoom In)
  7-5-4- كوچك‌نمايي (Zoom Out)
  7-5-5- بزرگ‌نمايي مقدار قبلي (Zoom Previous)
  7-5-6- بزرگ‌نمايي بعدي (Zoom Next)
  7-5-7- بزرگ‌نمايي به اندازه مختصات (Zoom to Locate)
 7-6- حركت (Go)
  7-6-1- حركت به راست (Go Rigth)
  7-6-2- حركت به چپ (Go Left)
  7-6-3- حركت به بالا (Go Up)
  7-6-4- حركت به پايين (Go Down)
 7-7- لنز بزرگ‌نمايي (Magifying Lens)
 7-8- لايه‌هاي تصوير (Image Layers)
 7-9- (Tool Tips)
 7-10- نمايش (Show)
 7-11- نمايش فاز (Show Phas)
 7-12- نمايش تجهيزات (Show Equipment)
 7-13- نمايش متن (Show Text)
 7-14- نمايش نتايج (Show Results)
 7-15- گزينه‌هاي نمايش (Show Option)
  7-15-1- بند عمومي tab «General»The
  7-15-2- The Phasing tab
  7-15-3-  The Equipment tab
  7-15-4- بند «Results» (The Results tab)
  7-15-5- بند «تكست» (The Text tab)
فصل هشتم: منوي Window
 8-1- بستن پنجره (Close Window)
 8-2- بستن تمام پنجره‌ها (Close All Window)
 8-3- Cascade
 8-4- Tile Vertically
 8-5- Tile Horizontally
 8-6- Arrange Icons
 8-7- Attach Map
 8-8- New Window
 8-9- فهرستي از پنجره‌ها (List of Window)
فصل نهم: منوي Help
فصل دهم: محاسبات اتصال كوتاه
 10-1- شكل گزارش اتصال كوتاه (Short Circuit Report Format)
  10-1-1- گزارش براي سكشن مجزا
  10-1-2- برچسب گزارش (Report tags)
  10-1-3- گزارش كامل اتصال كوتاه  
 10-2- روش محاسبه اتصال كوتاه
  10-2-1- خطاي سه‌فاز
  10-2-2- خطاي دوفاز به زمين  
  10-2-3- خطاي فاز به فاز
  10-2-4- خطاي يك فاز به زمين
  10-2-5- ضريب عدم تقارن  
فصل يازدهم: محاسبات جايابي خازن
 11-1- محدويت‌هاي موجود در جايابي خازن
 11-2- بانك‌هاي خازني  
 11-3- Load Levels
 11-4- گزينه‌هاي هزينه (Cost Options)
 11-5- نتايج (Results)  
فصل دوازدهم: تحليل هارمونيك
فصل سيزدهم: ارزيابي قابليت اطمينان  
 13-1- تعاريف (Definitions)
 13-2- محاسبه شاخص‌هاي قابليت (اطمينان Reliability Indices Computation)
 13-3- محاسبه شاخص‌هاي بار (Load Indices Defenition)
 13-4- تعريف شاخص‌هاي سيستم (System Indices Defenition)
 13-5- تحليل قابليت اطمينان (Reliability Parameters)
  13-5-1- پارامترهاي قابليت اطمينان (Reliability Parameters)
  13-5-2- مقادير مورد نظر براي شاخص‌هاي سيستم و بار (Load Indices/ System Indices Target )
  13-5-3- كدرنگ (Color Code)
  13-5-4- گزارش‌ها (Reports)
 13-6- مثال RAM (RAM Example)
  13-6-1- واردكردن پارامترهاي تحليل RAM (Entering RAM Analysis Parameters)
  13-6-2- جمع‌آوري اطلاعات (Data Collection Process)
  13-6-3- تنظيم مقادير (Setting Target Values)
  13-6-4- تنظيم كدرنگ (Setting The Color Code)
  13-6-5- تنظيم كردن فرمت‌هاي گزارشي (Setting The Reports Format)
  13-6-6- تحليل قابليت اطمينان در شبكه اصلي (Relibility Analysis on Base Network)
فصل چهاردهم: احيا و بازيابي سيستم
فصل پانزدهم: تحليل اغتشاش
ضميمه الف: آموزش
 الف ـ 1ـ آموزش شماره 1: ايجاد تجهيزات (Creating Equipment)
  الف ـ 1ـ1ـ تعريف يك پست (Deining Substation)
  الف ـ 1ـ2ـ تعريف يك ترانسفورماتور (Defining a Transformer)
  الف ـ 1ـ3ـ تعريف يك خط (Defining a Line)
 الف ـ 2ـ آموزش شماره 2: توابع و عمليات اصلي رسم (Basic Drawing Functions)
 الف ـ 3ـ آموزش شماره 3: محاسبات
 الف ـ 4ـ آموزش شماره 4: ايجاد و چاپ گزارش‌ها

ضميمه ب: وارد و خارج كردن پايگاه داده‌ها
 ب ـ1ـ فرمت فايل ASCII براي Equipment, Database
 ب ـ2ـ فرمت فايل ASCII براي پايگاه داده‌هاي شبكه
 ب ـ3ـ فرمت فايل ASCII براي پايگاه داده بار (ASCII Format For Load Database)
ضميمه ج: ذخيره گزارشها
 ج ـ1ـ گزارش داده ورودي ـ فرمت فايل database
  ج ـ1ـ1ـ گزارش توپولوژي
  ج ـ1ـ2ـ گزارش تنظيمات
  ج ـ1ـ3ـ گزارش خازن
  ج ـ1ـ4ـ گزارش بار
 ج ـ2ـ گزارش فاز افت ولتاژ ـ فرمت فايل database
 ج ـ3ـ گزارش اتصال كوتاه ـ فرمت فايل database
ضميمه د : پيش فرض‌هاي CYMDIST.INI
ضميمه ه: قفل حفاظتي
ضميمه و: يک مثال پياده سازی شده  

 

شامل 280 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
cyd-project_403933_6859.zip84.5 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar