اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

دانلود تحقیق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

چكيده
مقدمه
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.
الف: شركت سهامي
 يعني:
ب: شركت با مسئوليت محدود:
پ: شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
ج: شركت تعاوني
بند سوم: انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت
ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
هـ : انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد.)
الف- شركت سهامي
ب- شركت با مسئوليت محدود
همانطور كه ملاحظه مي شود در شركتهاي با مسئوليت محدود به دو صورت مي توان اختيارات مديران را محدود نمود:
بحث دوم: مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران)
ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد:
1- انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.
2- انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات
1-2- رعايت موضوع شركت
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
شركت تعاوني
3- انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
4- انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها
5- انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد
 
فصل دوم: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني
بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
بند اول: انجام معامله با فرض اهليت مدير
2- انجام معامله با رعايت حدود اختيارات
3- انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء:
در اين فرض، يكي از دو راه حل متصور است:
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل:
1- انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير
بنابراين در خصوص مسئوليت مدير يا شريك مأذون بايستي دو فرض را از هم جدا كنيم:
2- انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات
3- انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء
مبحث اول: كليات
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام
2- شركتهاي قانوني
3- شركتهاي ثبت شده
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن
1- مفهوم قاعده
2- سابقه تاريخي به قاعده
گفتار سوم: بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي
اما مديران شركتها در حقوق انگليس دو نوع اختيار دارند:
گفتار چهارم: بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران
مبحث دوم: تحقق مسئوليت براي انواع شركتها (شركتهاي قانوني، ثبت شده، شركتهاي تأسيس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
1- شركتهاي قانوني و ثبت شده
2- شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت
مبحث سوم: تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات (به عنوان يك استثنا)
گفتار اول: تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)
گفتار دوم: تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران)
گفتار سوم: روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران
نتيجه گيري
اما بديهي است اگر شركت در معاملات انجام يافته مسئول نباشد مدير مسئول است اما مديران دو گونه مسئوليت دارند:
اما ترتيب مسئوليت مستقيم براي مديران شركتهاي سهامي و تعاوني در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل است:
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط
شركت مدني
اما در خصوص شركت مدني تحقق مسئوليت براي شركاي شركت در معاملاتي كه از سوي مديران انجام مي شود در صورت جمع بودن شرايط ذيل است:
بديهي است در صورتي كه در خصوص معاملات انجام شده شركت مسئول نباشد مديران مسئول هستند كه مسئوليت مديران شركتهاي مدني در انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل است:
حقوق انگليسي
پيشنهادات

 

شامل 140 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
motalee-masooliat-madani-sherkat-tejari-va-madani-_404198_1511.zip97k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar