اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق طرح راهبردي ساماندهي محور وكيل آباد براساس نظريه TOD و تدقيق آن درقالب دو ايستگاه

دانلود تحقیق طرح راهبردي ساماندهي محور وكيل آباد براساس نظريه TOD و تدقيق آن درقالب دو ايستگاه

 با توجه به رشد روز افزون شهر ها در چند دهه اخير و افزايش نیاز به سفر هاي درون شهري و توسعه حمل ونقل عمومی ، عدم برنامه ريزي مناسب باعث بروز مشكلات ترافيكي،زيست محيطي و... می شود.

لذا می بایست با بهره گیری از سیستم های حمل ونقل عمومی نظیر مترو و قطار سبک شهری ایجاد یک شبکه پیوسته حمل ونقل عمومی نمود.  با توجه  به تجارب سایر شهر ها و کشور ها در زمینه ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی  به این نتیجه دست می یابیم که با ایجاد این شبکه، در اطراف ایستگاههای مترو، تغییر و تحولی خودرو صورت می گیرد. بر پایه نگرش TOD (توسعه با محوريت حمل ونقل عمومي) می توان با یک برنامه ریزی صحیح کاربری های اطراف ایستگاه را سازماندهی کرد . در این نگرش سعی می شود ارتباط مناسبی بین سه عرصه کار ،زندگی،اوقات فراغت برقرار گردد.

این شیوه از توسعه از یک سو به دنبال یافتن راه حلی برای مسئله حمل ونقل و رفت و آمد فزاینده و اجتناب پذیر شهر های امروزی است و از سوی دیگر کاهش مشکلات ناشی از این سفر ها مانند آلودگی ها ،مصرف سوخت و انرژی در نظر دارد.

درصورت برنامه ريزي صحيح ، ايستگاه هاي مترو نه تنها به عنوان نقاطي جهت تبادل وجابجايي مسافرين محسوب خواهد شد ، بلكه داراي عملكردهاي چندگانه بوده وبصورت مراكزي براي انجام فعاليت هاي مختلف تجاري، اداري،خدماتي، فرهنگي، ... وارائه خدمات گوناگون درقالب مجتمع ايستگاهي به شهروندان درخواهد آمد. بدين ترتيب ازانجام بسياري ازسفرهاي زائد جلوگيري شده وميزان استفاده ازسيستم حمل ونقل ريلي – مترو نيزافرايش خواهد يافت.

 

 

2-1- بيان مسئله

 

 

در همین راستا بدلیل شکل گیری و ایجاد خط 1 قطار شهری مشهد سعی شده است تا پیش از حضور این سیستم حمل و نقل در شهر تاثیرات آن را بر روی ایستگاه های متعدد بررسی کرده و همچنین بتوان با یک برنامه ریزی مناسب مشکلات ناشی از ورود این سیستم را شناخت و آنها را به طور مناسب سازماندهی کرد.  

پروژه قطارشهري مشهد درخط1 از ابتدای نخریسی آغاز و تا انتهای بلوار وکیل آباد ادامه دارد.

این خط با 19 كيلومترطول دارای 22 ايستگاه می باشد. 10.3 كيلومتر از طول مسیر به صورت زیر زمینی و تونل كم عمق اجرا شده است  ودارای 11 ایستگاه می باشدکه حد فاصل بلوار نخریسی تا انتهای ملک آباد قرار می گیرد  و8.7 كيلومتر  باقی مسیر، به صورت  همسطح و 11 ايستگاه دیگر قطار شهری را تشکیل می دهند و حد فاصل میدان آزادی تا انتهای بلوار وکیل آباد قرار می گیرد.

با توجه به پتانسيل هايي كه ايستگاه هاي قطارشهري درمحور وكيل آباد دارند وبراي فعاليتهاي مختلف ارزش افزوده  فراوانی ايجاد مي كنند مي توان با برنامه ريزي صحيح ازايجاد فعاليتها وعملكردهاي نابسامان و خودرو دراطراف ايستگاه ها جلوگيري كرد و فعاليتهاي اطراف ايستگاه ها را ساماندهي نمود در این رابطه نیز از تجارب جهانی تمركز فعاليتهای اطراف ايستگاه ها نیز بهره گرفته شده است.

نمونه موردی:

 دراین پروژه ساماندهی کل محور به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است که پس از ارائه طرح راهبردی و شناسایی پتانسیل های موجود در اطراف هر ایستگاه و مقیاس عملکردی ایستگاه ها  طراحی و برنامه ریزی دقیق تر با تاکید بر نظریه TOD در محدوده اطراف دو ایستگاه دانشجووتربيت صورت می پذیرد.

1- فصل اول1
1-1- مقدمه1
2-1- بيان مسئله1
3-1- ضرورت واهميت تحقيق2
4-1- سابقه وپيشينه تحقيق2
5-1- مشكلات تحقيق3
6-1- روش تحقيق3
7-1- اهداف تحقيق3
2- فصل دوم4
1-2- مفهوم حمل ونقل وضرورت های آن :4
1-1-2- حمل ونقل واقتصاد:5
2-1-2 حمل ونقل ومحیط زیست :5
2-2- حمل ونقل عمومی ، ضرورت واهمیت آن :6
3-2- انواع حمل ونقل عمومی :7
4-2- طبقه بندی سیستم های حمل ونقل سریع :8
5-2- معرفی سیستم قطارشهری :9
1-5-2- تعریف قطارسبک شهری :9
2-5-2- تفاوت قطارسبک شهری باتراموا9
3-5-2- مشخصات قطارسبک شهری :9
6-2- نقش وعملکردقطارشهری :10
7-2- مزایاومعایب احداث قطارشهری :10
8-2- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری درجهان :11
9-2- سابقه پیدایش سیستم های ریلی درون شهری درایران :12
3- فصل سوم14
1-3 نقش سیستم حمل ونقل سریع برحمل ونقل عمومی :14
2-3- نقش حمل ونقل عمومی (TOD)(Transpostation Oriented Development) برتوسعه شهری :17
1-2-3- نقش شبکه قطارشهری برتوسعه شهری :17
1-1-2-3- توسعه اراضی پیرامون ایستگاه های قطارشهری :18
1-1-1-2-3- عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها :19
2-1-1-2-3- عوامل موثربرتوسعه ایستگاههاي قطارشهري :20
2-2-3 توسعه با محوريت حمل ونقل عمومي TOD))22
1-2-2-3 توسعه با گرايش حمل ونقل عمومي چيست:22
2-2-2-3 اهداف برنامه ريزي TOD موفق:23
3-2-2-3 دليل اهميت TOD24
4-2-2-3 عوامل موثربر TOD24
5-2-2-3 فوائد TOD25
6-2-2-3 اصول هدايت TOD ها26
7-2-2-3 ابتكارات TOD29
3-3- بررسي ايستگاهاي حمل و نقل عمومي30
1-3-3- مشخصات انواع ايستگاه ها31
1-1-3-3- ايستگاه محلي31
2-1-3-3- ايستگاه شهري ( مياني )31
3-1-3-3- ايستگاه پايانه اي32
4-3-  ارتباط حركت پياده وتوسعه براساس TOD33
1-4-3 - سيستم پياده34
1-1-4-3- هويت پياده درشبكه ارتباطي شهر34
2-1-4-3- اهميت وجايگاه سيستم پياده34
3-1-4-3-  برنامه ريزي سيستم پياده35
4-1-4-3-  فضا وسيماي معابر پياده35
5-1-4-3-  اصول برنامه ريزي درارتباط باپياده35
6-1-4-3-  كنترل تاثيرات راه برمحيط شهري36
7-1-4-3-  اهداف ومقاصد بهبود سيستم پياده36
8-1-4-3- طراحي مسيرهاي مناسب براي مسيرهاي پياده37
5-3 تجارب جهاني دررابطه با TOD38
نتيجه گيري:42
4- فصل چهارم43
1-4- مطالعات شهرمشهد:43
1-1-4- مطالعات جغرافيايي واقليمي شهرمشهد :43
1-1-1-4-  ويژگي هاي جغرافيايي شهرمشهد:43
2-1-1-4-  ويژگي هاي اقليمي شهر مشهد :44
1-2-1-1-4- تاثيراقليم برتوده ها:45
2-1-4- مطالعات جمعيتي شهرمشهد:45
1-2-1-4- جمعيت ساكن45
2-2-1-4- جمعيت شناور46
3-2-1-4- تركيب سني جنسي46
4-2-1-4- چشم اندازآينده جمعيت47
3-1-4- مطالعات اقتصادي شهرمشهد:48
1-3-1-4- فعاليت:48
2-3-1-4- گروه هاي شغلي درنواحي مختلف شهر48
4-1-4- مطالعات اجتماعي وفرهنگي شهرمشهد:49
5-1-4- بررسي دوره هاي تاريخي مشهد :50
1-5-1-4- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی اول :50
2-5-1-4- توسعه شهرمشهد دردوره پهلوی دوم :50
3-5-1-4- توسعه شهرمشهد تاسال 1345:50
4-5-1-4- توسعه شهرازسال 1345 به بعد:50
5-5-1-4- دوره توسعه شتابان شهر:51
6-5-1-4- عوامل موثر برجهات توسعه تاریخی شهر:51
6-1-4- بررسي  بافت شهري:52
7-1-4-مطالعات فضايي- كالبدي- عملكردي شهرمشهد54
1-7-1-4- ساختار فضايي- كالبدي- عملكردي شهرمشهد54
2-7-1-4- بررسي ساختار فضايي مناطق شهرمشهد54
3-7-1-4-پيشنهاد طرح جامع درباره كاربري شهري ومنطقه اي شهرمشهد:55
كاربري هاي مقياس منطقه55
كاربري هاي مقياس شهري55
8-1-4- محورهای عمده شهر:57
1-8-1-4- محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی ویا سیمای شهری :57
2-1-8-4-  محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد :57
3-8-1-4-  محورهای شاخص درجه یک :58
9-1-4- عناصرشاخص شهر:59
5- فصل پنجم60
1-5- شناسایی وضع موجود:60
1-1-5- معرفي محدوده مداخله وبلافصل درشهرمشهد :60
2-1-5- مطالعات سطح بلافصل:60
1-2-1-5- معرفي موقعيت ووسعت ونقش وجايگاه حوزه بلافصل درشهرمشهد60
1-1-2-1-5- تعيين مرز و موقعيت محدوده،مساحت و ...60
2-1-2-1-5-جايگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسيمات طرح جامع60
2-2-1-5- طرح هاي بالا دست درحوزه بلافصل :61
1-2-2-1-5- پيشنهادات طرح جامع شهرمشهد براي حوزه بلافصل:61
2-2-2-1-5- ضوابط طرح جامع براي حوزه بلافصل:61
ضوابط تفكيك:61
مقررات ساختمانی:64
3-2-2-1-5- پيشنهادات طرح تفصيلي شهرمشهد براي حوزه بلافصل:66
4-2-2-1-5- ضوابط طرح تفصيلي براي حوزه بلافصل:66
تفكيك قطعات68
مقررات ساختماني69
5-2-2-1-5- پيشنهادات طرح بلند مرتبه سازي شهرمشهد براي حوزه بلا فصل:74
سمت و سوی تمایلات بلندمرتبه سازی در سالهای اخیر:74
اولویت بندی محدوده ها بر اساس عوامل مختلف74
شاخص های محیطی74
شاخص هاي كالبدي:75
6-2-2-1-5- ضوابط طرح بلند مرتبه سازي براي حوزه بلافصل:76
3-2-1-5- بررسي نوع بافت شهري درحوزه بلافصل82
4-2-1-5- بررسي كاربري هاي مهم شهري در حوزه بلافصل83
5-2-1-5- بررسي نظام دسترسي درحوزه بلافصل84
1-5-2-1-5- بررسي وموقعيت خيابان هاي منتهي به محور84
2-5-2-1-5-بررسي سيستم حمل ونقل عمومي درطول مسير85
3-1-5- مطالعات سطح مداخله86
1-3-1-5- معرفي موقعيت ووسعت ونقش وجايگاه حوزه مداخله درشهرمشهد86
1-1-3-1-5- تعيين مرز و موقعيت محدوده،مساحت و ...86
2-1-3-1-5- بررسي موقعيت ايستگاهاي قطارشهري درحوزه مداخله86
2-3-1-5- طرح هاي بالا دست درحوزه مداخله86
1-2-3-1-5- پيشنهادات طرح جامع مشهد براي حوزه مداخله87
2-2-3-1-5- ضوابط طرح جامع مشهد براي حوزه مداخله87
3-2-3-1-5- بررسي مطالعات حمل ونقل درحوزه مداخله87
3-3-1-5- بررسي كاربري اراضي در حوزه مداخله:88
1-3-3-1-5- نحوه کاربری اراضی درحوزه مداخله :88
2-3-3-1-5- وضعیت فعالیت ها درمحدوده مجاورایستگاهها:89
3-3-3-1-5- بررسي كاربري پيشنهادي طرح تفصيلي درحوزه مداخله:91
4-3-3-1-5- ميزان تحقق پذيري كاربري هاي طرح تفصيلي درحوزه مداخله:91
5-3-3-1-5- ضوابط طرح تفصيلي براي حوزه مداخله91
4-3-1-5- مساحت قطعات در حوزه مداخله91
5-3-1-5- قدمت ابنيه در حوزه مداخله:92
6-3-1-5- كيفيت ابنيه در حوزه مداخله:92
7-3-1-5- وضعيت تراكم در حوزه مداخله:93
8-3-1-5- قيمت زمين در حوزه مداخله:93
9-3-1-5- وضعيت معابر ودسترسي در حوزه مداخله:94
1-9-3-1-5- نحوه دسترسي كاربري هاي مولد سفر:94
10-3-1-5- وضعيت مالكيت اراضي در حوزه مداخله:96
11-3-1-5- وضعيت اجتماعي واقتصادي ساكنين در حوزه مداخله:96
1-11-3-1-5- بررسی جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه مداخله:96
2-11-3-1-5- بررسی وضعيت اقتصادي ساكنين در حوزه مداخله:97
3-11-3-1-5- تعداد کل مسافرین و نرخ رشد آن:97
1-3-11-3-1-5- تعداد مسافر درهرنوبت حركت قطار:97
2-3-11-3-1-5- تعداد مسافر قطارسبك شهري درساعات اوج:98
3-3-11-3-1-5- تعداد مسافرروزانه قطارسبك شهري :99
4-11-3-1-5- رده بندي ايستگاه ها براساس تعداد مسافرين و مطالعات شهري:100
1-4-11-3-1-5- طبقه بندي اوليه ايستگاهها بر اساس تعداد مسافرين روزانه(مرحله اول ):100
2-4-11-2-2-5- تدقيق نتايج طبقه بندي اوليه براساس مطالعات مقياس شهري :101
3-4-11-3-1-5-تدوين معيارهاي مناسب جهت رده‌بندي:101
4-4-11-3-1-5-تكميل نتايج رده بندي ايستگاهها براساس مطالعات مقياس شهري(مرحله دوم):102
نتايج رده بندي ايستگاهها براساس تعداد مسافرين و مطالعات شهري :103
تجزيه وتحليل وبررسي پرسشنامه ها :105
عوامل موثربرتوسعه ایستگاههاي قطارشهري محوروكيل آباد با توجه به نظرات مردمي :105
6- فصل ششم109
1-6- ارائه طرح هاي راهبردي براي محوروكيل آباد :109
1-1-6- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با عملکردها:109
1-1-1-6-توزيع مناسب فعاليت ها در اطراف ايستگاهاي قطار شهري :109
2-1-1-6-توسعه فضاهاي عمومي:109
3-1-1-6-استفاده چند منظوره از فضا(عملکردی):109
4-1-1-6-افزايش تراكم ساختماني با توجه به طرح هاي بالا دست:109
2-1-6- ارائه پیشنهادات و راهبردها در رابطه با دسترسي ها:110
1-2-1-6- مسيرهاي پياده:110
2-2-1-6- وسايل نقليه شخصي:110
3-2-1-6- حمل ونقل عمومي:110
عوامل موثربرتوسعه اراضی اطراف ایستگاهها :111
قابليت توسعه:111
وضعيت عملكردي:111
وضعيت دسترسي:112
مقياس وتعداد مسافرايستگاه:112
نتيجه گيري:113
2-6- ارائه وارزيابي گزينه ها جهت انتخاب گزينه برتر :114
- موقعيت شهري ايستگاه هاي مورد مطالعه:114
- وضعيت تراكم در حوزه مداخله:114
- كيفيت ابنيه در حوزه مداخله:114
-وجوداراضي بايروقابل توسعه:114
- كاربري وضع موجود در حوزه مداخله:114
- ارائه گزينه هاي پيشنهادي:115
- ارزيابي گزينه ها:117
نتيجه گيري:118
منابع وماخذ119
پيوست121

 

شامل 130 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mehvar-vakil-abad-pn_404517_2015.zip13.9 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar