اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود پروژه طرح هادی روستای درکش بجنورد

دانلود پروژه طرح هادی روستای درکش بجنورد

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1383، خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوي ، خراسان شمالي و خراسان جنوبي تقسيم گرديده است. طبق اين مصوبه خراسان رضوي به مركزيت مشهد مقدس بالغ بر 28/80 درصد جمعيت كل ، خراسان شمالي به مرکزیت بجنورد حدود 12 درصد جمعيت کل و خراسان جنوبي به مرکزیت بیرجند 8/7 درصد از جمعيت کل خراسان ، قبل از تقسیمات را دارند.  
1-1-2- موقعيت جغرافيايي خراسان شمالی
استان خراسان شمالي در شمال شرق کشور قرار دارد و از شمال با كشور تركمنستان ( با 270 كيلومتر مرز مشترك ) از شرق و جنوب با استان خراسان رضوي ، از جنوب غربي با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.
1-1-3- تقسيمات کشوری
استان خراسان شمالي داراي 6 شهرستان ، 15 بخش و 40 دهستان و بيش از 1000 روستاي داراي سكنه مي باشد. مساحت استان 213335 کیلو متر مربع است و 5/1% از کل مساحت ایران را اشغال کرده است.
  1- 1-4- موقعیت ریاضی
شهر بجنورد به عنوان يكي از شهرستانهاي بزرگ خراسان شمالی  محسوب مي شود. و در 56 درجه و 18 دقيقه تا 57 درجه و 44 دقيقه طول شرقی ودر37 درجه و13 دقيقه تا 38 درجه و 17 دقيقه عرض شمالی قرار دارد. اين شهرستان از شمال به جمهوري تركمنستان ، از شرق به شهرستان شيروان ، از جنوب و جنوب غرب به شهرستان هاي اسفراين و جاجرم و از غرب به شهرستان مانه و سملقان محدود مي شود و فاصله مركز اين شهرستان تا مشهد از طريق راه آسفالته 244 كيلومتر مي باشد.
1-2- ويژگي هاي اقلیمی
1-2-1-  آب و هوا
  الف- درجه حرارت
درجه حرارت از مهمترين عناصر آب و هواي هر ناحيه محسوب مي‌شود كه در ارتباط با ميزان بارش خصوصيات كلي آب و هوايي ناحيه را مشخص مي‌كند. در شهرستان بجنورد تير و مرداد گرم ترين ماه سال و دي و بهمن نيز به عنوان سردترين ماه سال مي‌باشند. درجه حرارت در نقاط مرتفع معمولاً پايين تر از دشت و نقاط پست مي‌باشد. دماي متوسط سالانه بجنورد با توجه به آمار 23 ساله موجود 2/13 مي‌باشد. حداكثر درجه حرارت ثبت شده 1/34 درجه و حداقل درجه ثبت شده 3/8-  درجه می باشد. ميانگين حداقل درجه حرارت 6/4- درجه و ميانگين حداكثر درجه حرارت 33 درجه است.

فصل اول : طرح هادی
مقدمه 8
شهرستان بجنورد 10
موقعيت جغرافيايي 10
موقعیت ریاضی 10
ويژگي هاي اقلیمی 11
آب و هوا  11
منابع آب 12
ويژگي هاي طبيعي 12
زمين شناسي وگسل ها 12
توپوگرافي و ناهمواري ها 14
خاك ها 15
لرزه خيزي 16
ويژگيهاي انساني 17
تعداد جمعيت 17
توزيع جمعيت 18
تغييرات جمعيت 18
تراكم نسبي  18
سواد 19
پوشش گياهي 19
ويژگي هاي اقتصادي 21
كشاورزي 21
دامداري 22
صنايع 23
خدمات 24
شهرستان مانه و سملقان  25  
تاريخچه و پيشينه شهرستان مانه و سملقان 25
وﻳﮋگی های جغرافيايي 26
موقعیت ریاضی 26
ويژگي هاي اقلیمی 28
آب و هوا 28
دما 28
بارندگي 29
باد  30
مطالعات زمين شناسي و توپوگرافي 31
زمين شناسي 31
تكتونيك 31
چينه شناسي 31
هيدرولوژي 33
ويژگي هاي طبيعي 34
زلزله 34
سيـل 34
سرمازدگي 35
خاك 35
پوشش گياهي 35  
حيات جانوري 36
منابع آب 36
كيفيت آب زير زميني 37
دشت سملقان 37
ويژگيهاي انساني 39
وجه تسميه شهرستان 39
اقوام ساكن شهرستان 40
ويژگي‌هاي جمعيتي 42
سواد 43
شاغلين 44
وضعيت اقتصادي شهرستان 45
مراكز صنعتي توليدي ، معادن و سدها 49
روستاي دركش 52
موقعيت جغرافيايي 52
تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستاي دركش 52
آب و هوا 53
بارندگي 53
دما 55
رطوبت نسبي 57
يخبندان 58
باد 59
طبقه بندي اقليمي 61
وضعيت خاك 61
بررسي منطقه از نظر زلزله 62
منابع آب روستاي دركش 62
رودخانه دركش 62
ويژگي هاي جمعيت 63
تعداد جمعيت و بعد خانوار 64
تركيب سني جمعيت 65
تركيب جنسي جمعيت 66
تراكم جمعيت 69
سواد و آموزش جمعيت 70
فعاليت و اشتغال جمعيت 71    
نسبت بار تكفل واقعي  72
نرخ رشد طبيعي جمعيت 72   
ويژگي هاي اقتصادی 73  
كشاورزي 73
دامداري 75
صنعت 76
خدمات77
جمع بندي وضعيت اقتصادي روستا 77
بررسی ويژگي هاي اجتماعی و فرهنگی 78
معماري و نحوه تركيب فضاهاي مسكوني روستا 78
وضعيت واحدهاي همسايگي 80
ويژگي ها و الگوهاي فرهنگي 81
ویژگی های کالبدی 81
شناخت، علل پيدايش روستا 81
مراحل توسعه روستا 83
بررسي شبكه‌هاي ارتباطي و درجه‌بندي معابر 84
دسترسي ها 85
بررسي تأسيسات آب آشاميدني ، برق ، فاضلاب 86
كاربري‌ اراضي  86
كاربري اراضي اطراف روستا88
مالكيت اراضي 90
شناخت كيفيت ابنيه روستا 91
مسیر دسترسی روستا 92   
نتیجه گیری و ارائه پيشنهادها 92  
تجزيه و تحليل و پيش‌بيني جمعيت آينده 92
پيش بيني اقتصاد روستا 93
زراعت و باغداري 93
دامداري 94
صنايع 95
خدمات 95
بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي 96
تجزيه و تحليل شبكه‌هاي ارتباطي 96
سرانه پيشنهادي روستا 97
تعيين محدوديت‌ها و امكانات توسعة فيزيكي 101
بررسي كمبودهاي حوزه نفوذ 101
ارائه طرح هادي 101
پيشنهاد معيارها و ضوابط كلي طراحي كالبدي روستا 101
مقررات اجرايي مربوط به نحوه استفاده از اراضي 103
ضوابط تفكيك 105
ضوابط متفرقه 105
برنامه زمان بندي اجراي طرح هادي 105  
اولويت كوتاه مدت 105
اولويت ميان مدت 106
برآورد هزينه اجراي طرح 107  
شناسايي حوزه نفوذ روستاي دركش 108
حوزه نفوذ خدماتي روستاي دركش 109
حوزه خدمات بهداشتي – درماني 110  
حوزه نفوذ خدمات تجاري و بازرگاني 110
حوزه نفوذ خدمات اداري 110
حوزه نفوذ خدمات معين 110
فصل دوم : طرح گردشگري
مقدمه گردشگري روستاي دركش 112
مطالعات گردشگري روستاي دركش 113
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي تاريخي- معماري 113
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي فرهنگي- مذهبي 114
مطالعه پتانسيل ها و جاذبه هاي طبيعي 114
بررسي نحوه اداره و مديريت جاذبه ها 114
بررسي وضعيت تسهيلات و خدمات در جاذبه ها 115
بررسي محدوديت هاي گردشگري 117
بررسي قابليت هاي گردشگري 118
بررسي تنگناهاي گردشگري 119
بررسي تأسيسات حمل ونقل گردشگران 120
بررسي وضعيت اطلاع رساني 120
صنايع دستي منطقه و اطراف 121
امكان خريد در جاذبه ها 121
بررسي وضعيت امنيت 121
امنيت در تسهيلات و خدمات گردشگري 122
نيروي انساني شاغل در اقامتگاه ها و مراكز پذيرايي 122
نيروي انساني شاغل در جاذبه ها 123
بررسي حوزه نفوذ جذب گردشگران 123
تحلیل و نتیجه گیری 126
تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها 126
پيش بيني طرح ها و پروژه هاي عملياتي توسعه گردشگري 131
پروژه هاي بهسازي و تجهيز 133
پروژه هاي تربيتي و آموزشي 134

 

شامل 142 صفحه فایل word

به همراه تصاویر و مستندات و نقشه ها به صورت کامل


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rkesh-bojnord-tarh-hadi_410517_5492.zip44.8 MB

دانلود پروژه طرح هادي روستاي چاه مزارسفلی شهرستان تربت جام

دانلود پروژه طرح هادي روستاي چاه مزارسفلی شهرستان تربت جام برقراري عدالت اجتماعي ، رفع فقر و محروميت ، رشد و توسعه يكپارچه نواحي مختلف و بخصوص روستاهاي كشورمان ، از مهمترين اولويتهاي اساسي كارشناسان و برنامه ريزان توسعه در سالهاي اخير در ايران بشمار مي رود . اين وضعيت بخصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اهميتي كه از آن برخوردار بوده و تاكيدي كه از سوي رهبران كشورمان نسبت به اين مهم بعمل آمده ، از اهميت و ارزش زيادي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت روانشناسی كار

دانلود پاورپوینت روانشناسی كار روانشناسي بهره وري شاخه اي از روانشناسي است كهچگونگي به كارگيري اصول و يافته هاي روانشناسي را به منظور شناخت عوامل انساني موثر بر دستيابي به بهره وري بهينه شغلي و سازماني ارائه مي دهد.در جريان رشد روانشناسي چندين مكتب و نظام روانشناسي شكل گرفتند:روانكاويساخت گراييكنش گراييرفتارگراييگشتالتانسانيكوشش اصلي روانشناس كار در شش بند خلاصه مي شود:۱- هر سازماني توليدي  يا خدماتي به توليد آن دسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پروژه طرح هادی روستاي پيوه ژن

دانلود پروژه طرح هادی روستاي پيوه ژن تحول و دگرگوني در هريك از جنبه هاي خاص زندگي در عرصه هاي روستايي كه تنوع ارتباط تنگاتنگ با روندهاي عمومي توسعه سكونتگاهي روستايي دارد، بلكه جدا از سمت گيرهاي عام در سطح ملي نيست. بنابراين هر گونه اقدامي در راستاي دگرگوني جنبه هاي زندگي روستايي مي تواند و بايد جزيي از سازماندهي فضايي به شمار آيد.در اين راستا تاكيد بر برنامه ريزي مراكز روستايي، حاصل توجه مجدد به توسع روستايي به عنوان بخشي از يك راهب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar