اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق آنزيم در صنعت لبنيات

دانلود تحقیق آنزيم در صنعت لبنيات

اهميت آنزيم ها در صنايع غذايي با در نظرگرفتن دامنه وسيع كاربرد تجاري آنها در اين پروژه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
آنزيم ها قادرند به طور اختصاصي در تغيير همه ماكرومولكولهاي بيولوژيكي اصلي، پروتئين ها، هيدراتهاي كربن، چربيها و اسيدهاي نوكلئيك و نيز مولكولهاي كوچكتر نظير اسيدهاي آمينه، قندهاا و ويتامين ها دخالت نمايند. اين دليل اصلي اهميت آنزيم ها در صنايع غذايي است. مواد خام در ابتداي هر خط فرآيند غذايي حاوي دامنه ي گسترده اي از آنزيم هاي با منشا دروني است. برخي از آنزيم ها در طي فرآيند و پس از آن فعال باقي مي مانند كه مي توانند نقش مفيد يا مضر در فرآوري داشته باشند. بسياري از توليد كنندگان محصولات غذايي براي بهبود كيفيت محصول نهايي از آنزيم هاي با منشا خارجي نيز استفاده مي كنند.
به منظور به كارگيري و كنترل موثر آنزيم هاي داخلي و خارجي، داشتن يك سري اطلاعات پايه در مورد اين كه آنزيم ها چه هستند، چه كاري انجام مي دهند و چگونه مي توان آنها را به كار گرفت ضروري است. در ادامه به بررسي مفاهيم كلي فعاليت آنزيم و كم كيف آن مي پردازيم.
1-2 آنزيم چيست؟
بهترين تعريف موجود عبارتي است كه  در مقدمه كتاب ديكسون و وب(1979) ارائه شده كه در آن آنزيم به عنوان يك پروتئين با خواص كاتاليزوري ناشي از قدرت فعاليت ويژه آن تعريف گرديده است. اين عبارت يك تعريف مفيد كاربردي است كه منجربه بررسي در خصوص مباني فعاليت آنزيم به ويژه اين كه چگونه آنزيم ها در صنعت غذا در حال و آينده مورد استفاده قرار مي گيرند شده است. امروزه مشخص شده كه همه ماكروملكولهاي بيولوژيكي كه قادر به انجام واكنش هاي كاتاليتيكي مي باشند، الزاماً پروتئين نيستند. در واقع ثابت شده است كه مولكولهاي كوچك اسيد نوكلئيك ، هر چند در گسترده بسيار محدودي از واكنش ها، قادرند به عنوان كاتاليزورهاي بيولوژيكي عمل نمايند. در هر صورت اين كه اصطلاحاً « آنزيم ها» در كاربرد كلي به خصوص براي توصيف كاتاليزورهاي بيولوژيكي با منشا پروتئين همچنان مورد استفاده قرار گيرد، مورد قبول مي باشد. به ويژه همه آنزيم هايي كه تاكنون شناخته شده اند و در صنايع غذايي كاربرد دارند پروتئين هستند.

فصل اول : اصول فعاليت آنزيم ها
1-1 مقدمه:2
1-2 آنزيم چيست؟2
1-2-1 اصول كلي واكنش هاي آنزيمي:4
1-3 نامگذاري آنزيم ها6
1-4 خالص سازي و سنجش آنزيم7
1-5 كنتيك آنزيم ها9
1-5-1 غلظت آنزيم10
1-5-2 غلظت سوبسترا11
1-5-3 شرايط محيطي12
1-5-4 بازدارنده ها، فعال كننده ها و كوفاكتورها13
فصل دوم آنزيم ها در صنعت غذا
2-1 مقدمه15
2-2 تجاري سازي فرآيندهاي آنزيمي:16
2-3 روش هاي جايگزين براي استفاده از آنزيم ها:16
2-4 دسترسي سوبسترا به آنزيم17
2-5 انواع واكنش18
2-6 شرايط واكنش18
2-7 منشا آنزيم ها19
2-8  چگونگي كار با آنزيم ها20
2-9 نكات ايمني و قانوني21
2-10 قوانين و مقررات استفاده از آنزيم ها در مواد غذايي22
فصل سوم آنزيم ها در صنعت لبنيات
3-1 مقدمه25
3-2چگونگي انتقال آنزيم ها به فرآورده هاي لبني27
3-3مهمترين آنزيم هاي طبيعي شير28
3-4 عوامل مهمي كه در تخمير و رساندن فرآورده هاي لبني موثر هستند:28
3-5 pH اپتيمم براي فعاليت فسفاتازها و پراكسيدازها و پروتئازها31
3-6 آيا غير فعال كردن حرارتي آنزيم ها در تكنولوژي شير و آزمايشات آن كاربرد دارد؟33
3-7 محصولاتي از بو ( آروما)  و بافت33
3-8 فسفاتازها34
3-8-1 توضيح انديس فسفاتاز35
3-8-2 انواع فسفاتاز در فرآورده هاي لبني35
3-8-3 تفاوت فسفاتاز طبيعي و ميكروبي35
3-9 كاتالاز36
3-10 ليزوزيم ها36
3-11 سولفيدريل اكسيداز37
3-12 اهيمت لاكتاز در شير37
3-13 β- 1 و 4 گالاكتوزيدازها38
3-14 آنزيم هاي نگهدارنده39
3-15 پراكسيدازها41
3-15-1 تفاوت بين پراكسيداز طبيعي:41
3-16 آميلاز:42
3-17 ليپاز:42
3-17-1 بعضي از اثرات ليپوليز:44
3-17-2 كدام فرآورده هاي شير سرشار از ليپاز ميكروبي مي باشند:46
3-18 پروتئازها:46
3-18-1 تقسيم بندي پروتئازها در فرآورده هاي لبني46
3-18-2 خصوصيات پروتئازهاي طبيعي در شير:47
3-18-3 نقش پروتئازها در صنايع لبنيات47
3-18-4 استفاده از پروتئازهاي تثبت شده براي تهيه پنير:51
3-18-5 تفاوت پنيرهاي حاصل از عمل رنت و حاصل از عمل اسيد:52
3-18-6 رسيدن پنير53
3-19 آنزيم هايي از رنت و جايگزين هاي آن55
3-19-1 آنزيم رنت55
3-19-2 جايگزين هاي رنت56
فصل چهارم نقش آنزيم ها در صنعت لبنيات
4-1 نقش آنزيم ها در توليد شير60
4-1-1   نقش آنزيم ها در نگهداري شير60
4-1-2 هيدروليز لاكتوز63
4-1-3  كاربرد آنزيم ها در تعيين كيفيت شير68
4-1-3-1 آزمايش هاي مستقيم با استفاده از آنزيم ها68
4-1-3-2 آزمايش هاي غير مستقيم با استفاده از آنزيم ها71
4-1-4 نقش آنزيمهاي داخلي در كيفيت توليد شير76
4-2 نقش آنزيم ها در توليد پنير82
4-2-1  آنزيم هاي ميكروبي درون زا82
4-2-2  تكنولوژي دلمه83
4-2-3  آنزيمهاي برونزا86
4-2-4 نقش آنزيم ها در نگهداري پنير105
نتيجه گيري و پيشنهادات:109
منابع و مآخذ111

 

شامل 120 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
anzim-dar-sanaye-ghazaii-pn_413300_2121.zip7.7 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar