اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق فناوري نانو و فرايند دارورساني

دانلود تحقیق فناوري نانو و فرايند دارورساني

فناوري نانو از مباحث عمده مجامع علمي امروز است که نويد پيشرفتهاي سريع در تمام ‏زمينه هاي علمي و صنعتي را ميدهد. روند رو به رشد کنوني نشان ميدهد که اين فناوري در حال ‏پيشي گرفتن از رقيبان سرسخت خود است و ميخواهد يکه تاز عرصه انقلاب صنعتي سوم باشد. ‏يکي از کاربردهاي مهم فناوري نانو در دارورساني است. سيستم‏هاي دارورساني نانوذره‏اي مختلف ‏با تغيير حامل‏ها حاصل ميشوند. با فناوري نانو ميتوان به دارورساني هدفمند دست يافت و زمان، ‏مکان و سرعت آزادسازي دارو را کنترل نمود. نانوذرات با حامل‏هاي مختلف امکان ايجاد تغيير در ‏خصوصيات دارويي را به وجود مي اورند. استفاده از حامل‏هاي مختلف به عنوان ناقل‏هاي دارو در ‏حال گسترش است.[47]
6-1- سيستم هاي دارو رساني
. سيستم¬هاي نوين دارو رساني مجموعه روش¬هايي هستند كه آگاهانه توسط سازنده فرمولاسيون دارويي جهت ايجاد تغييرات زماني يا مكاني در روند آزادسازي دارو در بدن بكار گرفته مي¬شوند . در مورد حصول اثرات بهينه از يك دارو، دو رويكرد وجود دارد كه شامل كشف و توسعه داروهاي جديد و در مقابل آن، تهيه شكل¬هاي نوين دارويي مي¬باشد. طراحي داروهاي جديد هزينه بسيار بالايي دارد و مدت زمان طولاني را براي ورود به بازار طلب مي¬كند در طراحي داروهاي جديد محدوديت¬هاي فراواني وجود دارد و از طرف ديگر، شيمي سنتز داروها تا حدي مشخص مي¬تواند جوابگوي نياز كنوني باشد. در سوي مقابل، سيستم¬هاي نوين دارو رساني هزينه بسيار كمتري را در بر مي¬گيرند . همچنين بدليل استفاده از داروهاي پذيرفته شده ، زمان كمتري صرف توسعه آنها مي¬شود، به تجهيزات كمتري نياز دارد و از نظر تكنيكي روشهاي مختلفي را در مورد قسمتهاي مختلف مي توان بكار برد.

علي‌رغم، آنكه پيشرفت‌هاي جديد امكان دسترسي محققين را به دسته تركيبات داروئي نوين فراهم مي‌نمايد، معذالك اكثر متخصصين داروسازي به دنبال يافتن راه‌هايي هستند تا از طريق آن داروها را به دقت به‌محل اثر اصلي خود برسانند تا بيشترين اثر درماني آن ها بروز نمايد.

چکیده:1
فصل اول:
1-1- تعریف‌:3
1-2- علائم بیماری :4
1-3- آلبندازول:4
1-4- مبندازول:5
1-4-1- مکانیسم اثر:5
1-4-2- عوارض جانبی:6
1-5- تيابندازول6
1-5-1- مكانيسم اثر:6
1-5-2- عوارض جانبي:6
فصل دوم
مقدمه8
2-1-تاریخچه کوتاهی از کامپیوترها8
2-2- کامپیوتر در شیمی10
2-3- کاربرد علمی کامپیوتر ها11
2-3-1- مدل سازی،بهینه سازی و شبیه سازی11
2-3-2- مدیریت و کنترل آزمایش ها11
2-3-3- خطا و آمار12
2-3-4-  بهینه سازی سادک/روش سادک13
2-3-5- نمایش گرافیکی مولکولها13
فصل سوم
مقدمه15
3-2- روش محاسباتي مكانيك كوانتومي)ساختار الكتروني)21
3-2 -مكانيك كوانتوم22
3-2-1- محاسبات آغازين22
3-2-2- روشهاي محاسباتي نيمه تجربي28
3-2-3- روش‌هاي عملي دانسيته:29
3-2-4- سريهاي پايه29
3-2-4-1- سريهاي پايه پاپل32
3-2-4-2- سريه پايه 3-21G32
3-2-3-4- سري پايه 6-31G32
فصل چهارم
مقدمه35
تاریخچه35
4-1- انتخاب و محاسبه توصیف کننده ها36
4-1-1- توصیف کنندهای توپولوژیکی38
4-1-1-1-  توصیف کننده های جزء39
4-1-1-2- اندیس های ارتباطی مولکول39
4-1-1-3-  توصیف کننده های زیر ساختاری40
4-1-1-4- توصیف کننده های محیطی40
4-1-2- توصیف کنندهای هندسی40
4-1-2-1- روشهای دو بعدی41
4-1-2-2- روشهاي سه بعدي41
4-1-2-2-1- توصیف کننده های مساحت سایه مولکول42
4-1-2-2-2- توصیف کننده های اندیس کاپا42
4-1-2-2-3-  توصیف کننده های فاکتور شکل42
4-1-2-2-4-  توصیف کننده های مساحت و حجم واندروالس مولکول ها43
4-1-2-2-5- توصیف کننده های محورهای اصلی چرخش مولکول ها:43
4-1-2-2-6-  توصیف کننده های ممان اینرسی اصلی مولکول ها:44
4-1-3- توصیف کننده های الکترونی44
4-1-4- توصیف کنند ه های فیزیکوشیمیایی45
4-1-4-1- شکست ملکولی46
4-1-4-2- لگاریتم ضریب تقسیم46
4-1-4-3- قطبش پذیری ملکولی47
4-1-5- توصیف کننده های هیبریدی47
4-1-6- توصیف‌کننده‌های شیمی کوانتومی47
4-1-7- توصیف‌کننده‌های ارتباطی مولکولی48
4-3- ارزیابی اعتبار مدل‌های انتخاب شده49
4-4- تئوری فازی54
4-5- برخی از محدودیتها و اشکالات QSAR55
4-6- خلاصه56
فصل پنجم
5-1-  Hyperchem59
5-2- Chemoffic2004 ultra59
5-2-1- Chemdraw Activex 8.060
5-3- Gauss view60
5-4- Dragon60
5-5-   Gaussian0361
5-6 -SPSS63
5-7- Matlab63
5-8-    Martindale63
فصل ششم
مقدمه65
6-1- سيستم هاي دارو رساني65
6-2- فناوري نانودردارورساني67
6-4-  داروها در ذرات حامل68
6-4- اهميت اندازه ذرات69
6-6- سيستمهاي نوين دارو رساني:69
6-7- روشهای مهم دارورساني72
6-7-1- دهاني:72
6-7-2- ريوي/ تنفسي (از طريق شش‌ها):72
6-7-3-  مهپاش‌ها ـ از طريق بيني:72
6-7-4- تزریق درون ماهيچه‌اي:73
6-7-5- سيستم‌هاي قابل کاشت / سيستم‌هاي پليمري قابل تزريق:73
6-7-6- تزریق پوستی:73
6-8- ديگر سيستم‌هاي دارورسانی74
6-8-1- روغن و آب74
6-8-2- فلورن ها ( Fullerenes )75
6-8-3- سيستم‌هاي دارورسانی ليپوزومی76
6-8-4- سيستم‌هاي تزريق ناگهانی76
6-8-5- مايسل‌ها77
6-8-6- درخت‌سان‌ها77
6-8-7- كريستال‌هاي مايع77
6-8-8- هيدروژل‌ها77
6-8-9- مزدوج‌ها78
6-8-10-  كوبوزوم‌ها و هگزوزوم‌ها78
6-9- نانوذرات78
6-9-1- كاربرد هاي نانو ذرات:79
6-9-2- خطرات نانو ذرات80
6-9-3- اثرات مضر بر سلامتی80
6-9-4- برخی راههای کنترل اثرات مضر نانوذرات:81
6-9-5- فوايد نانو ذرات81
6-9-6- منابع نانو ذرات82
6-10- بارگذاري دارو83
6-11- جذب سطحي83
6-12- به دام انداختن دارو به وسيله‌ي ذره83
6-13- مسائل عمده دارورسانی83
6-14- پلي‌لاکتيک‌گلايکوليک‌اسيد (PLGA)  و پلي‌اتيلن‌گلايکول(PEG)84
فصل هفتم
7-1- مقدمه88
7-2-  روش عملی91
7-2-1- چگونگی رسم ساختارها91
7-2-2- بهینه سازی91
7 -2-2-1- توصیفگرهای شیمی کوانتومی91
7-2-2-1-1- بار مولیکن91
7-2-2-1-2- پارامترهای ایزوتوروپیک91
7-2-2-1-3- انرژی آزاد حلال(اکتانول-آب)92
7-2-2-1-4- گشتاور دو قطبی مولکول92
7-2-2-1-5- قطبش پذیری مولکولی92
7-2-2-1-6-آنالیز جمعیت طبیعی   (NPA)93
7-2-2-1-7-بالاترین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده93
7-2-2-1-8- پائین ترین تراز اوربیتال مولکولی اشغال نشده93
7-2-2-1-9- اختلاف بین تراز اوربیتال مولکولی اشغال شده واشغال نشده93
7-2-2-1-10- پتانسیل الکترواستاتیک93
7-2-2-1-11- الکترونخواهی94
7-2-2-1-12- الکترونگاتیوی94
7-2-2-1-13- سختی94
7-2-2-1-14- نرمی94
6-2-2-2- توصیف کننده های فیزیکو شیمیایی95
7-2-3- ارائه مدلها95
7-2-4- ارزیابی مدلها98
7-2-4-1- احتمال همبستگی99
7-2-4-2- تست همبستگی100
7-2-4-3-تست اعتبار سنجي(Cross validation Test)100
7-3-محاسبه ي  Logp با استفاده از محاسبات ترمو ديناميكي:101
7-4- روش محاسباتي2101
7-4-1-چگونگی رسم و اپتیمایز ساختارها :101
7-3-2- معرفي حامل:102
7-4-3 :اتصال حامل به دارو و بهينه سازي كمپلكس ايجاد شده:103
فصل هشتم
بخش اول: جدولها107
بخش دوم: نمودارها116
- منابع و مآخذ119

 

شامل 133 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bimare-angali-va-daro-sazi-nano-pn_413530_4595.zip640.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar