اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق نانوسنسورها و بيوسنسورها

دانلود تحقیق نانوسنسورها و بيوسنسورها

سنسورها از نظر كيفي مرحله جديدي را در استفاده هر چه بيشتر از همه امكاناتي كه توسط علم ميكروالكترونيك به وجود آمده است ، بويژه در زمينه پردازش اطلاعات عرضه مي كنند. سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكتريكي از يك طرف و محيط، عمليات، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. در گذشته تكامل سنسور قادر به هم گامي با سرعت تكامل در صنعت ميكروالكترونيك نبوده است. در واقع ،در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين 3 تا 5 سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته مي شد اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزان تر از عناصر اندازه گيري كننده ای (سنسورهايي) بود كه آنها احتياج داشتند يك مانع جدي درازدیاد و متنوع نمودن كاربرد ميكروالكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره ي وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلاقي بين علم ميكروالكترونيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن بر طرف شود. به اين دليل، امروزه سنسورها بعنوان يكي از عناصر كليدي جهت تكامل پيوسته و شتابان علم ميكروالكترونيك شمرده مي شوند.
كار تحقيقاتي و تكاملي گسترده در شاخه هاي مختلف تكنولوژي سنسور درسطح بين المللي آغاز شد. حاصل اين فعاليت آن است كه امروزه تجارت سنسور از بالاترين نرخ هاي رشد سالانه بهره مند مي باشد. از انجايي كه سنسورها وسيله ي اساسي براي به دست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعيت هاي مختلف عمليات و محيط هستند، بنابراين آنها باب امكانات كاملاً جديدي را به روي اتوماسيون طيفي از عمليات درصنعت، منزل، كارخانه ، كاربردهاي طبي و ساير بخشها مي گشايند. بعنوان مثال كارخانه هاي تماماً اتوماتيك و مجتمع آينده تنها مي تواند به كمك سنسورها تحقق يابد اگر چه سنسورها به همراه علم ميكروالكترونيك پردازشگر اطلاعات يك گام مهم روبه جلو را عرضه مي دارد ليكن اين تنها اولين قدم است. در اين مرحله سنسورها از تعدادي از عناصر ميكروالكترونيك موجود، بعنوان مثال به شكل پردازشگر ها، حافظه ها، مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال با تقويت كننده ها ، براي آماده نمودن سيگنال خروجي استفاده مي كنند. در عين حال، سنسور بايد يك خروجي الكترونيكي توليد كند كه به آساني پردازش مي شود در حالت ايده آل اين سيگنال به شكل يك سيگنال ديجيتالي سازگار با باس مي باشد. همچنين احتياج به كاهش وزن و حجم وجود دارد.
دومين گام عبارت است از اتصال سنسور - سيستم ميكروالكترونيك – مكانيكي مي باشد. اطلاعات حاصل شده توسط سنسور در رابطه با حالت يا پيشرفت يك پروسه با عبور از يك طبقه ي پردازشگر سيگنال الكترونيكي وارد بخش مكانيكي شده و به پروسه بازخورانده مي شود زنجيره سنسور- سيستم ميكروالكترونيك- بخش مكانيكي تنها در صورتي كار مي كند كه همه ي خطوط رابط سازگار باشند اين امر منجربه توصيف يك معيار مهمتر بويژه تا جايي كه به سنسور مربوط است مي شود علي رغم آگاهي گسترده در رابطه با اهميت سنسور بعنوان يكي از عناصر كليدي در فراينداتوماسيون ، كسب اطلاعات جامع و مقايسه اي درباره وضعيت تكنولوژي سنسور پيشرفت هاي حاصل شده در اين زمينه مشكل است اين امر داراي چند دليل زير است:
1- سنسورهايي براي اندازه گيري بيش از 100 كميت فيزيكي وجود دارد. اگر اندازه گيري كميت هاي شيميايي را نيز به حساب آوريم اين رقم به چندين 100 فقره وارد مي شود.
2- تقريباً 2000 نوع اصلي از نوع سنسورها را مي توان طبقه بندي كرد. بين 000/60 و 000/100 سنسور براي اندازه گيري در حال حاضر پروسه ها از نظر تجاري در دنياي غرب وجود دارد.
3- بر طبق گزارش پايگاه داده هاي INSPEC هر ساله بيش از 000/10 نشريه در رابطه با سنسورها منتشر مي شود.

1-1 مقدمه2
1-2  تعريف سنسور4
1-3 ساختار كلي يك سنسور4
1-4 خصوصيات سنسورها5
1-5 انواع ممكن از سيستم سنسور5
1-6 تكنيك هايي در توليد سنسور:6
1-7 انواع سنسورها:7
1-7-1  سنسورهاي شيميايي:7
1-7-1-1 انواع طرح:9
1-7-2 سنسورهاي گازي11
1-7-2-1 سنسورهاي گازي TGS ( آشكارسازهاي گازهاي تراوش سمي و منفجره)12
1-7-2-2 عملكرد اين سنسور13
1-7-3 سنسورهاي آنزيم15
1-7-4 بيوسنسورها15
1-7-5 نانو سنسورها16
1-7-6 سنسور رطوبت16
1-7-7 سنسورهاي فيبر نوري17
2-1 بيوسنسورها21
2-1-1 مقدمه21
2-1-2 تعريف و تئوري بيوسنسورها22
2-2 نانو سنسورها31
2-1 مقدمه31
2-2 -2ساختار نانوسنسورها35
2-2-2-1 استفاده از نقاط كوانتومي در توليد نانوسنسورها36
2-2-2-2 استفاده از نانو لوله ها در توليد نانو سنسورها38
2-2-2-3 استفاده از نانو ابزار در توليد نانوسنسورها46
2-2-3 اقتصاد نانو سنسورها46
2-2-3-1 مشكلات و موانع پيشرفت بازار نانو سنسورها49
2-2-4 نگاهي به طراحي يك نوع از نانوسنسورها51
2-2-4-2 آرايش نانوسنسورهاي سيمي53
2-2-4-3 جزئيات طراحي55
2-2-5 انواع نانوسنسورها58
2-2- 5-1 نانوسنسور ويروسي58
2-2-5-2 نانوسنسورهاي pebble 59
2-2-5-3 نانو سنسورهايي براي پايش گلوكز59
2-2- 5-4 نانوسنسورهاي ليزري60
2-1-3 انواع بيوسنسورها61
2-1-3-1 نانو ذرات بيو در بيوسنسور61
2-1-3-1-2 بيوسنسورهاي نوري62
2-1-3-2 نانوسيم، نانوفيبرو نانو پروب66
2-1-3-3 نانولوله هاي كربن68
2-1-3-4 بيوسنسورها بر اساس تجمع يافته مولكولي يا بيو تقليدي71
2-1-3- 5 بيوسنسور نانوتعالي كوارتزي72
2-1-3-6 بيوسنسور داراي ميكروسوزن72
2-1-3-7 بيوسنسورهاي نوري73
2-1-3-8 بيوسنسور mRNA نوري جديد73
2-1-3-9 بيوسنسورهاي ناپيوسته74
2-1-3-10 بيوسنسور سوئيچ كانال يون76
2-1-4 تكنولوژي رزنانس پلاسمون سطح78
2-1- 5 مزايا و معايب بيوسنسورها80
2-1-6 مدلسازي و تئوري بيوسنسورها89
2-1-7 اجزاء بيوسنسورها91
2-1-7-1 آناليت ( سوبسترا)93
2-1-7-2 عناصر بيولوژيكي94
2-1-7-3 مبدل102
2-1-8 روش هاي پرينت غربالي براي توليد بيوسنسور108
2-1- 8-1 مقدمه108
2-1-8-2 تكنولوژي پرينت غربالي110
2-1-8-3 مواد و روش ها110
2-1-8-4 كاربردها در زمينه كنترل فرآيند زيستي آناليز ماده غذايي116
2-1-9 مدلسازي سنتيكي براي بيوسنسورها117
2-1-9-1 سنتيك آنزيمي118
2-1-9-2 الكتروشيميايي پايه:119
2-1-9-3 مدلسازي120
2-1-9-4 ساده سازي فرضيات121
1-9-5 بررسي و تحقيق آزمايشگاهي مدل هاي سنتيك آناليزي123
2-1-9-6 مدلسازي سنتيك در انواع ديگري از بيوسنسورها124
2-1-10 توليد پروتئين براي بيوسنسورها125
2-1-10-1 مهندسي پروتئين منطقي127
2-1-11-2 تكامل (فرايند موتاسيون و انتخاب طبيعي )جهتدار:127
2-1-11-1 جهش ژني تصادفي129
2-1-1-2 باز تركيب130
2-1-1-3 ساختمان عملكرد غربالگري132
2-1-12 خصوصيات عملكردي ژن هاي جهش يافته136
2-1-13 نتيجه گيري ملاحظات137
2-1-14 اقتصاد بيوسنسورها138
2-1-15 آينده بيوسنسورها144
3-1 كاربرد بيوسنسورها147
3-1-1 سنسورهاي شيميايي موج صوتي148
3-1-2 حس كردن بيومولكولها و سلولها148
3-1-3 غربال زني دارو149
3-1-4 شاخصهاي زيستي تشخيص150
3-1-5 شناسايي پاتوژن ( عامل بيماريزا)151
3-1-6 كاربرد  بيوسنسور درصنايع غذايي158
3-1-6-1 كنترل كيفيت و نظارت بر فرايندهاي توليد به صورت آنلاين159
3-1-6-2 اندازه گيري تركيبات مواد غذايي مانند كربوهيدارت ها160
( گلوكز، لاكتوز، گالاكتوز و غيره) واسيدهاي آمينه160
3-1-6-3 اندازه گيري آلاينده ها مانند آفت كش ها، آنتي بيوتيك ها، فلزات سنگين و سموم161
3-1-6-4 اندازه گيري سريع باكتريهاي بيماريزاي غذايي161
3-1-7 نياز بيوسنسورها در صنايع غذايي و تحقيقات غذايي165
3-1-7-1 مقدمه165
3-1-7-2 آناليز پروكسيمات166
3-1-7-3 برچسب گذاري تغذيه اي168
3-1-7-3 مواد معدني170
3-1-7-4 پسماند هاي آفت كش173
3-1-7-5 عوامل ضد تغذیه ای و سمی که بطور طبیعی رخ می دهند.175
3-1-7-6 پروسه ی تغییرات177
3-2 کاربرد های نانو سنسورها185
3-2-1 وجود الگوی کاربرد برای سنسورها در هر بخش از صنعت194
3-2-2 جستجوي سموم و مواد مخدر در بدن196
3-2-2-1 اندازه گيري مورفين با پليمرهاي قالب مولكولي196
3-2-2-2 اندازه گيري الكل197
3-2-2-3 اندازه گيري ميكروسيستين198
3-2-3 رديابي و اندازه گيري گازها198
3-2-3-1 رديابي و اندازه گيري گازهاي سمي با استفاده از نانولوله ها198
3-2-3-2 رديابي و اندازه گيري گازهاي انفجاري به كمك حسگرهاي نانو ذرات200
3-2-3-3 استفاده از بيني الكترونيكي در تشخيص گازها200
منابع و مآخذ201

 

شامل 210 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sensor-va-biosensor-pn_413709_9974.zip10 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar