اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه اثر زمان و غلظت مواد پرايم كننده بر جوانه زني بذر كدو تخم كاغذي

دانلود تحقیق مطالعه اثر زمان و غلظت مواد پرايم كننده بر جوانه زني بذر كدو تخم كاغذي

پرايمينگ بذر فرايندي است که با جذب آب توسط بذر  شروع شده و بدون اينکه ريشه چه خارج شود، بذر خشک مي گردد. هدف اين تحقيق بررسي اثرات پرايمينگ بذر بر جوانه زنی کدو تخم کاغذی بود. در اين تحقيق6  محيط پرايمينگ شامل آب مقطر (18 ساعت), کلريد پتاسيم1% (18 ساعت), ,), کلرید سدیم (18 ساعت), کلرید کلسیم(18 ساعت), پلي اتيلن گلايکول (6000) 3/31% (18 ساعت), پيش سرما (cº4 و 36 ساعت) و يک تيمار شاهد نيز در نظرگرفته شد. طرح آزمايشي به کار رفته در بررسي جوانه زني بذر در آزمايشگاه بصورت طرح کاملا تصادفي در سه تکرار بود.
در آزمايشگاه پرايمينگ‌هاي ساکارزباعث عدم جوانه زنی بذور شد.با این حال تیمارهای پلی اتیلن گلایکول(6000)،کلرید پتاسیم ، کلرید سدیم آب مقطرنتایج مثبتی بر روی سرعت جوانه زنی،درصد جوانه زنی وهمچنین وزن تر ریشه چه داشته است.البته در این بین تاثیر کلرید پتاسیم، کلرید سدیم بیش ازسایرتیمارها بوده است.ودر مورد وزن خشک ریشه چه و طول ریشه چه این نتیجه برآورد شد .
کلمات کليدي: جوانه زني، پرايمينگ بذر
مقدمه:
اعجاز گیاهان دارویی از روزگاران کهن در میان بشر مورد توجه بوده است و انسان در طول تاریخ موفق به کشف اثر مجعزه آسای گیاهان دارویی در درمان بیماری های مختلف شده است لیکن با توجه به اثر سریع داروهای شیمیایی کلیه آن تجربیات به تدریج به بوته فراموشی سپرده شد.خوشبختانه این بی توجهی به طبیعت چندان دوام نیافت و بروز اثر نا خواسته و عوارض داروهایی شیمیایی  وگاهی مقاومت عوامل بیماری زا به داروهای شیمیایی استفاده از گیاهان دارویی را بصورت محصولات دارویی بر خوردار از ماده موثر مشخص قابل کنترل وعاری از هرگونه آلودگی رواج مجدد داد و یک نگرش جدید نسبت به این ذخایر طبیعی شکل گرفت.
امروزه اهمیت گیاهان دارویی بر کسی پوشیده نیست.میلیون ها نفر از مردم در زمینه کشت داشت برداشت فراوری و سایر جنبه های گیاهادارویی فعالیت می کنند.طب سنتی به ویژه طب گیاهی در کشور چین هند وبسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا و آلمن از هزاران سال قبل متداول بوده است.به طوری که فقط در کشور چین 100میلیون نفر در امر گیاهان دارویی اشتغال دارند.در کشور هند نیز 40موسسه علمی در سطح لیسلنس و10موسسه در فوق لیسانس و دکترا فعالیت می کنند.
گیاهان داویی نقش موثری در تامین بهداشت و درمان انسان ایفا می کنند.و بخش مهمی از تنوع زیستی دنیا را تشکیل می دهند .سازمان بهداشت جهانی بر این مطلب تاکید دارد و به ویژه از سال 1978در 80درصد جوامع (بویژه کشور های در حال توسعه )بخش اعظمی ازنیازهای دارویی ودرمانی اولیه از طریق طب سنتی و گیاهی تامین می شود. در حال حاضر بیش از 45میلیون بزرگسال در آمریکا .دارو ها و درمان های گیاهی را به کار می برند.ارزش تجاری ادویه جات و و ترکیب های معطر در سال 1995بیشتر از 4/11میلیارد دلار براورد شده است.همچنین ارزش تجاری مواد موثره گیاهی بویژه اسانس های طبیعی در سال 1997یک میلیارد براورد شده است.برآورد مراکز ذیصلاحبین المللی حاکی از این واقیعت است که 500الی30000گونه گیاه دارویی در زمین یافت می شود و کمتر از یک درصد از این ها شناسایی و ثبت شده اند. در ایران8000گونه گیاهی ودارد که بنابر ادعای متخصصان امر 3000گونه آن دارویی است.از مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران میتوان رازیانه ،زیره  بزوسیاه،کتان،گلرنگ،شیرین بیان،و گل گاو زبان را نام برد.بنابراین زمینه فعالیت در این رشته می تواند بسیار گسترده باشد.در این میان گیاه کدو تخمه کاغذی از جمله گیاهانی استکه از دیر باز مورد توجه بشر بوده است.با این که از گذسته بسیار دور مصارف خوراکی آن مرسوم بوده است.ولی بعدها به اثرات دارویی ان پی برده شد.اولین بار در بین سال های 1963-1863از دانه هاتی این گیاه بعنوان یک داروی سمی در درمان انگل های روده ای (کرم نواری وکرم های گرد)استفاده شد .بعد ها با پیشرفت علم پزشکی و شناخت بیشتر اثر درمانی این گیاه،پزشکان نخست در درمان مشکلات دستگاه ادراری،شب ادرایدر کودکان ،التهاب و سنگهای مثانه از این گیاه مدد جستند.

 

چکيده1
مقدمه:2
اهداف تحقيق6
فصل اول - كليات
گیاه شناسی تیره کدوییان8
رده بندی9
خصوصيات بوتانيكي10
دانه کدو تخم کاغذی11
تاریخچه ومنشاء کدوی تخم کاغذی11
پراكنش جغرافيايي12
نيازهاي اكولوژيكي13
تركيبات شيميايي13
مصارف دارويي14
تكنيك هاي زراعي( كاشت ، داشت، برداشت ، تكثير)15
كاشت15
تناوب كاشت15
تاريخ و فواصل كاشت15
داشت16
برداشت16
تكثير:17
مواد و عناصر غذايي مورد نياز17
آماده سازي خاك17
ارقام اصلاح شده17
آفات18
آفت شب پره هاي زمستانه(كرمهاي طوقه بر)18
انتشار 18
روش كنترل18
آفت سر خوطي جاليز19
انتشار19
روش هاي كنترل19
آفت شته جاليز20
انتشار20
روش هاي كنترل20
آفت آبدزك21
انتشار21
روش هاي كنترل22
بيماريها23
عملكرد23
انبار داري24
تنش  و انواع آن24
تنش خشکي24
وضعيت اراضي ايران25
تنش خشکي و مکانيزم هاي مقاومت به آن26
مقاومت به خشکي26
1- فرار از خشکي27
2- اجتناب از خشکي (تحمل خشکي با پتانسيل آب بافتي بالا)27
فرار از خشکي28
اجتناب از خشکي29
تحمل خشکي29
التيام29
3- جوانه‌زني بذر30
تعريف جوانه‌زدن30
- نقش هورمون‌هاي گياهي در جوانه‌زني31
فرآيند جواني‌زني بذردو لپه در خاک31
- پرايمينگ بذر32
- تعريف پرايمينگ بذر32
پرايمينگ بذر33
روشهاي پرايمينگ بذر33
پرايمينگ بذر و اهميت شناخت پتانسيل آب (ψ)35
اهداف پرايمينگ بذر36
فصل دوم - بررسي منابع
جوانه زني و استقرار39
عملکرد و اجزاي عملکرد54
فصل سوم -  مواد و روشها
زمان و مكان اجراي طرح61
تعيین درصد جوانه زني(قوه نامیه) 61
تعيين بهترين غلظت و دوره پرايمينگ بذر61
مواد مختلف پرايمينگ بذر61
پيش تيمار بذور با محلول‌هاي پرايمينگ62
روش كار63
آزمايش جوانه‌زني بذر تحت اثر پرايمينگ63
اندازه گيري سرعت و در صد جوانه‌زني64
اندازه گیری طول ریشه چه64
اندازه گيري وزن تر ريشه چه 64
اندازه گيري وزن خشك ريشه‌چه65
- آناليزهاي آماري65
فصل چهارم - نتايج

بررسي اثرات پرايمينگ بذر بر مرحله جوانه‌زني66
جوانه‌زني و استقرار66
نتيجه گيري کلي66
پيشنهادات66
منابع66

 

شامل 80 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kado-tokhm-kaghazi-pn_414230_9707.zip362.3k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar