اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

دانلود مقاله سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی

در این پژوهش، رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سبک دلبستگی ایمن – سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی را با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگی بزرگسال (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسال (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کنند.
برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون، استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و سرسختی با 99 درصد اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری دارد. همچنین سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی می توانند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را بصورت معناداری تعیین کنند.
(P<0/01*P>0/05) . یعنی افزایش سبک دلبستگی ایمن و سرسختی باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود و افزایش سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا، باعث کاهش عزت نفس اجتماعی می شود. سبک های دلبستگی از طریق تاثیر بر کیفیت روابط اجتماعی و در دو جهت مثبت یا منفی، بر عزت نفس اجتماعی تأثیر می گذارد و باعث افزایش یا کاهش عزت نفس اجتماعی می شود.
مولفه های سرسختی (تعهد، کنترل، مبارزه جویی) بر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران بطور مثبت تأثیر می گذارند، و باعث افزایش عزت نفس اجتماعی می شود.
واژه های کلیدی: سبک های دلبستگی، سرسختی، عزت نفس اجتماعی.

 مقدمه:
بیان مسئله
هدف و ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 تعریف مفهومی سبک دلبستگی ایمن:
 تعریف عملیاتی سرسختی:
 تعریف مفهومی عزت نفس اجتماعی:
تعریف علمیاتی عزت نفس اجتماعی:
 موضع گیریهای نظری در خصوص سبکهای دلبستگی
 تعریف دلبستگی:
سبکهای دلبستگی
نظریه روان تحلیل گری:
نظریه اریکسن
 ساختار شناختی سبک دلبستگی:
 ثبات دلبستگی
تعریف سرسختی
 مدل مفهومی ارتباط سرسختی، استرس و بیماری
موضع گیری های نظری در خصوص عزت نفس
تعاریف عزت نفس
 نظریه های عزت نفس
 عزت نفس در دیدگاه روانکاوری
 عزت نفس در دیدگاه آدلر
 عزت نفس از دیدگاه راجرز:
 اهمیت عزت نفس
 انواع عزت نفس
 تحقیقات انجام شده درباره سبکهای دلبستگی
 جامعه و نمونه آماری:
روش نمونه گیری
 ابزار گرد آوری اطلاعات
پرسشنامه سرسختی اهواز
3-5-1 پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور (AAQ) نسخه جدید، 1993):
 پرسشنامه عزت نفس:
 روش اجرا
روش تجزیه تحلیل داده ها:
 بررسی جمعیت شناختی آزمودنی ها:
 بررسی توصیفی داده ها
 بحث و نتیجه گیری
منابع:

 

شامل 20 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sabk-ejtemai_417823_8884.zip1.2 MB

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقیق اشتغال زنان در جامعه

دانلود تحقیق اشتغال زنان در جامعه اشتغال زنان از مسائلي است كه از سالها پيش مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان مهمترين نشانه هاي رشد اجتماعي و اقتصادي جوامع از آن ياد مي شود. واقعيت اين است كه خانواده زمينه ساز بسياري از انحرافات و يا شرافت مندي هاست و به طور قطع مي توان گفت وضع متزلزل جهان امروز تا حدود زيادي ناشي از وضعيت خانواده ها مي باشد و اگر قرار باشد دنياي نامتعادل و اوضاع بحراني امروز بشر تا حدودي سرو سامان يابد ناگزير ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

دانلود پاورپوینت موتورهاي 6 زمانه

دانلود پاورپوینت موتورهاي 6 زمانه پس از تراكم مخلوط هوا و سوخت    انفجار در سيلندر صورت مي گيرد به بيان ديگر انبساط گاز اثر روي پيستون مي گذارد كه چرخش o180ميل لنگ را باعث مي شود.1- داخلي (درون سوز) فرايند احتراق : 2- خارجي(برون سوز) در موتورهاي درون سوز : فرايند اختلاط سوخت و هوا كه منجر به انفجار و احتراق مي شود درون موتور صورت مي گيرد مانند (موتور خودرو و هواپيما) در موتورهاي برون سوز : احتراق سوخت بدون تماس مستقيم ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar