اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله نظام مطالعة برتر

دانلود مقاله نظام مطالعة برتر

تمامي برنامه ريزي هاي نيل به مقصود در هر زمينه اي شامل مراحل مقدماتي، اصلي و مرحلة حفظ دستاوردهاست كه نظام مطالعة برتر نيز از اين قاعده مستثني نيست. مراحل نظام مطالعة برتر در سه بخش الف- پيش مطالعه ب- حين مطالعه ج- پس از مطالعه. تقسيم مي شود.
هر يك از بخش هاي اين نظام مطالعه مراحلي را در بر دارد كه مكمل يكديگرند و بخشي از برنامه حركت به سوي بيشترين بازدهي را بر عهده دارد.
الف- بخش پيش مطالعه: مراحل پيش مطالعه به منظور كسب آمادگي براي انجام مطالعه اصلي طراحي گرديده است كه شرايطي را پديد مي آورد كه از بروز آفاتي همچون حواس پرتي،خستگي، بي علاقگي، عدم درك و .... جلوگيري مي شود و با تقويت عامل دقت و توجه به تمركز حواس دامن مي زند و زمينة مطلوب براي افزايش يادگيري و بهره وري در حين مطالعه اصلي فراهم مي گردد.
مراحلي كه طي اين بخش در مدت 2 تا 6 دقيقه قبل از مطالعه اصلي انجام مي گيرد و همچنان ارزش تأثير گذاري والاي خويش را داراست عبارتنداز:
1-     بررسي اجمالي كل كتاب
هنگامي كه براي اولين بار با كتاب برخورد مي كنيد و قصد مطالعه آن را داريد به بررسي اجمالي آن در مدت 1تا2 دقيقه بپردازيد.(هدف بررسي اجمالي كل كتاب آشنايي مقدماتي و ايجاد ارتباط با كتاب است.)
2-     بررسي اجمالي هر فصل
هر زمان كه قصد مطالعه فصلي از كتاب را داريد به بررسي اجمالي آن در مدتي كمتر از 2 دقيقه بپردازيد.
بررسي اجمالي فصل مورد مطالعه موجب تقويت مباني،آشنايي و ارتباط با آن فصل مي گردد و انجام مطالعه اي دلپذير را نويد مي دهد.
در بررسي اجمالي فصل مورد مطالعه به تأملي كوتاه بر تصاوير، جداول،نمودارها،نكات برجسته،تيترها،تيترهاي فرعي، تيترهاي وسط، نتيجه گيري و پرسش هاي آن فصل مي پردازيم.
اطلاع از اين امر كه فصل مورد مطالعه چند صفحه دارد و چه مدت زمان صرف مطالعه آن
خواهد شد كمك مؤثري براي آمادگي هر چه بيشتر مغز و زدودن نقطه هاي ابهام است.
بنابراين پس از بررسي اجمالي و مطالعه اصلي در هر فصل بررسي اجمالي و مطالعه اصلي فصل ديگر انجام مي پذيرد.
3-     سؤال گذاري
اين مرحله نه تنها مهمترين مرحله بخش اول نظام مطالعه كه از مهمترين مراحل كل نظام مطالعه محسوب مي شود. و از آنچنان تأثيري برخوردار است كه مي تواند تغيير وسيعي در اندازه هاي ميزان يادگيري،علاقه، توان تجزيه و تحليل و نوع نگرش ايجاد كند و در ساير موقعيت ها تأثير گذارد.
سؤال، ارتباط مستقيم با خلاقيت و تفكر دارد و محصول ذهنهاي خلاق مي باشد. همانگونه كه طرح سؤال و تفكر پس از آن در پي يافتن پاسخ نمودار مي گردد. ابتكار،اختراع و كشف را به دنبال دارد. طرح سؤال در هنگام مطالعه نيز مي تواند به افزايش يادگيري و بهره وري و درك زواياي پيدا و ناپيدا مي انجامد ارتباط سؤال و افزايش يادگيري رابطه اي است مستقيم كه به واسطه تمركز حاصل از سؤال و توجه و دقت ايجاد مي گردد.حواس با حضور پررنگ خود به عطف توجه و دقت به متن مورد مطالعه كه به معناي افزايش فعاليت مغز است دامن مي زند و از سوي ديگر دقت و توجه نيز در رابطه اي متقابل تمركز حواس را عميق تر مي كند كه اين عوامل افزايش درك و يادگيري را به دنبال دارد.
در هنگام طرح سؤال نمي بايست نگران وجود پاسخ در متن بود آنچه مهم است وجود پرسش است نه پاسخ آن.
با انجام سؤال گذاري مراحل پيش مطالعه طي مي گردد و با كوله باري از طرح سؤال و همراهي تمركز حواس، دقت و توجه و مغزي فعال،توانا و پر عطش به بخش مراحل حين مطالعه اصلي گام مي نهيم هر چند ميزان زمان صرف شده براي مراحل پيش مطالعه 6-3 دقيقه است اما تأثيري شگفت و عميق به دنبال دارد
ب- بخش مراحل حين مطالعه
توجه و گذر از مرحلة قبل زمينة آغاز و پيوند به اين مرحله مي باشد.
عدم تمركز و ايجاد اختلال در درك يادگيري ممكن است از عدم توجه به مرحله قبل است. مراحل اجراي اين بخش عبارتند از:
1-    مطالعه و يادداشت برداري
در اين مرحله سرعت مطالعه افزايش مي يابد به طوري كه بخش هاي ساده و تكراري و توضيحي از سرعت بيشتري و بخشهاي سنگين و حاوي اطلاعات تازه با سرعت متعادلي مطالعه مي شود.در سيستم شاخه اي عنوان متن مورد مطالعه به عنوان شاخة اصلي در رأس نمودار قرار مي گيرد.
به تدريج كه به خواندن متن ادامه مي دهيم. نكات كليدي استخراج و در جاي خود در زير شاخه ها به شكلي مناسب قرار مي گيرد.
توجه به كمترين كلمات نگاشته شده در شاخه هاي اصلي و فرعي مطالب بسياري را ميتوان بازيابي كرد.
ثبت نكات كليدي مي تواند بلافاصله پس از درك نكته كليدي و يا در پايان خواندن عبارتهاي مرتبط با آن و يا در پايان خواندن يك يا چند بند صورت گيرد.
2-     بازنگري و بازخواني
در اين مرحله توجه و بازيابي متن صورت مي گيرد و اقدام به نقاط مبهم فصل مورد مطالعه مي پردازيم.
در اين قسمت تصوير پردازي ذهني از مطالب بر اساس مطالب كلي و نكات كليدي و فرعي هر يك در ذهن جاي گيري مي شود.
3-     بازيابي و سنجش خود
در اين مرحله پس از مرحلة بازنگري و تصوير سازي مي توان به بازيابي و امتحان از خود پرداخت و با ايجاد طرح سؤالات از مطالب و پاسخ گويي به آنها ،در به خاطر سپاري مطالب شكل ثبت شده اي را در ذهن ايجاد كرد.
در اين مرحله نخستين گام از ثبت دائمي اطلاعات در حافظه مي توان به بايگاني اطلاعات از طريق شاخه هاي اطلاعاتي نكات درسي و حفظ و نگهداري مطالب و جايگزيني آن در مغز توجه شود.
ج- مرحله پس از مطالعه
پس از طي نمودن مراحل بازيابي و آزمودن خود بخش هاي زيادي از اطلاعات بايگاني گرديده و آنچه كه از آن گذشتيم مراحل يادگيري محسوب مي شودكه مغز با فعاليت خود اقدام بخاطر سپاري مطالب مي نمايد.از ويژگي هاي مهم مغز فعال شدن نيمكره راست در دو مرحله قبل جهت بايگاني مطالب و يادگيري صورت مي باشد.
اما در اين مرحله كه به عنوان آخرين بخش نظام مطالعه مي باشد مرحله پس از مطالعه كه مرحله پايان از اين بخش را شامل مي شود از مراحل يادآوري است كه در آن حافظه مورد توجه است كه از نظر فيزيولوژي مغز كورتكس يا قشر خاكستري مغز فعال مي گردد

 

شامل 26 صفحه wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
nezame-motalee-bartar_510784_3185.zip28.5k

دانلود مقاله موفقيت در مطالعه

دانلود مقاله موفقيت در مطالعه آدمي از هنگامي كه پا به عرصة وجود نهاد،هميشه در حال يادگيري و كسب تجربه بوده و براي زندگي مجبور بوده كه مطالبي را به ذهن خود بسپارد و هيچ گاه از ياد گرفتن بي نياز نبوده است.اما پيشرفت واقعي زماني شروع شد كه خط نوشتن پديد آمد و او توانست آموخته ها و كشفيات را نگهداري و به ديگران بياموزد.امروزه نيز با توجه به پيشرفت علم و صنايع انسان با حجم انبوهي از اطلاعات در زمينه هاي گوناگون سر و كار دارد.كه فرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله نکاتی دررابطه با تهیه کارت گرافیگ

دانلود مقاله نکاتی دررابطه با تهیه کارت گرافیگ کارت گرافیک یکی از عناصر مهم در رایانه است که با توجه به نوع استفاده و نیاز کاربران ، دارای مدل های متفاوت با پتانسیل های مختلف می باشد . کاربران با توجه به امکانات کارت گرافیک قادر به استفاده از بازیها ، برنامه های پیشرفته ، مشاهده فیلم و انجام عملیات حرفه ای نظیر ضبط و ویرایش فیلم می باشند . در زمان استفاده از تصاویر گرافیکی حجیم و یا اکثر بازیهای رایانه ای ، ممکن است تصاویر به صورت منقطع نمایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله مطالعه

دانلود مقاله مطالعه همة رفتارها و عاداتي كه آموختيم مي توانند در اثر مطالعه تغيير يابند.روش درست مطالعه را به مانند ساير فنون و مهارت ها بايد ياد بگيريم بنابراين لازم است براي بهبود وضع مطالعه در يادگيرنده ها و نيز جهت افزايش سرعت خواندن و درك مطالب و خواندني آموزش شيوه ها فنون و مهارت هاي مطالعه به عنوان يكي از دروس آموزش در تمام سطوح تحصيلي در نظر گرفته شود.هدف اين تحقيق كمك به يادگيرنده ها در كسب مهارت هاي لازم بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود مقاله مبانی امنیت اطلاعات

دانلود مقاله مبانی امنیت اطلاعات امروزه شاهد گسترش  حضور کامپيوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می باشيم . کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم تا به صحت گفته فوق بيشتر واقف شويم . همزمان با  گسترش استفاده از کامپيوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های کامپيوتری و به دنبال آن اينترنت (بزرگترين شبکه جهانی ) ، حيات کامپيوترها و کاربران آنان دستخوش  تغييرات اساسی شده است . استفاده کنندگان کامپيوتر به منظور استفاده از دستاورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان