اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله بررسی شکوفایی مضر جلبکی در حوزه جنوب غربی دریای خزر

دانلود مقاله  بررسی  شکوفایی مضر جلبکی در حوزه جنوب غربی  دریای خزر

مقدمه
  دریای خزر بزرگترین دریاچه بسته دنیا با مساحت 386400 کیلومتر مربع و 7250 کیلو متر خط ساحلی تحت فشار شدید تهدیدهای زیست محیطی از قبیل تغییرات سطح اب دریای خزر، صید بیش از حد مجاز، خطر ورود آبزیان مهاجم، آلودگیهای صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارد و اکثر کشورهای ساحلی دریای خزر در حال توسعه می باشند. سواحل جنوبی ایران با حوزه آبریزی حدود 17700 کیلومتر مربع که در بر گیرنده 7 درصد حوزه آبریز دریای خزر می باشد، حدود 5 درصد از آبهای ورودی به دریای خزر را تامین می نماید. افزایش جمعیت در کل حوزه آبریز دریای خزر که از ملاحظات زیست محیطی ضعیفی بر خوردار می باشد، حیات آبزیان را  در ذریای خزر مورد تهدید قرار می دهد.
در شهريور ماه سال 1384 شكوفايي بي سابقه جلبكي در آبهاي غربي، مركزي و ساحلي ايران در درياي خزر مشاهده و لكه حاصل، فيلم برداري و گزارش گردید. نتایج این گزارش ها ، جلبك تشكيل دهنده شكوفايي را سيانوفيسه معرفي نمودند. که قبلا در دریای خزر مشاهده نشده بود. جنس جلبك تشكيل دهنده اين لكه بزرگ توسط مؤسسه تحقيقات شيلات ايران Nodularia شناسايي و در روزنامه جام جم و نيز در سايت مؤسسه منعكس گرديد.
    بر اساس گزارش هاي محدودي كه توسط مؤسسه تحقيقات شيلات ايران تهيه گرديد ، شكوفايي جلبكي ابتدا در آبهاي شمال غربي گيلان مشاهده و سپس به سمت بندرانزلي  و بندر نوشهر حركت نموده است.
علل تشكيل اين لكه عظيم جلبكي شناخته شده نيست ولي براي شكوفا شدن جلبك هاي سيانوفيسه عوامل مختلف و پيچيده اي مي بايست در آب وجود داشته باشد از جمله می توان حضور آلاينده ها ، مواد مغذي فراوان و دماي مناسب آب براي تكثير و توليد مثل سريع اين جلبك هاي سبز- آبي را نام برد.
   لكه جلبكي مشاهده شده بسيار گسترده بوده و در انزلي و نوشهر به وسعت 150 كيلومتر مربع ديده شده است. آرامش دريا و دماي مناسب 25 درجه سانتيگراد آب نيز در تشكيل اين لكه جلبكي مؤثر بوده است.
    گزارش هاي تهيه شده توسط مراكز و پژوهشكده هاي مختلف مؤسسه تحقيقات شيلات بيشتر معطوف به شناسايي جنس بلوم تشکیل دهنده  و تأثيرات آن بر اكوسيستم درياي خزر بوده است. در اين گزارش ها احتمال بروز مجدد اين شكوفايي ها مطرح گرديده است. با همه تلاش علمي بكار برده شده براي بررسي فيزيكوشيميايي آب و انداره گيري هاي زيستي لكه حاصل از شكوفايي جلبكي ، هيچگونه اقدامی براي شناسایی عوامل بروز شكوفايي جلبكي انجام نگرفته است.
در ايران وجود شكوفايي مضر جلبكي در درياي خزر قبلاً گزارش نشده ولي در تالاب انزلي اين مسئله وجود داشته كه مطالعات محدودی در قالب پایان نامه های دانشجويي بررسی گردیده است . و همچنین در درياي عمان و خليج فارس نيز چنين  شكوفايي جلبکی بوقوع پیوسته كه متاسفانه در آنجا نیز مطالعات خاصي انجام نپذیرفته است. عدم توچه ویژه به شکوفایی جلبکی ایجاد شده در ایران  احتمالا بعلت  برجا نگذاشتن آثار منفی ظاهری نظیر مرگ و میر آبزیان و یا مخاطرات انسانی بوده است. در كشورهاي مختلف دنيا خصوصاً در امريكا و اروپا مواد مغذي زیادی ناشی از  فاضلابهاي كشاورزي، صنعتی و شهري وارد دريا ميشود که مکررا منجر به شكوفايي جلبکی  میگردد. پايش شكوفايي در كشورهاي آمريكا، اسپانيا، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و يونان بصورت مستمر با هدف  كنترل تأثيرات منفي شكوفايي جلبکی بر محیط زیست دریایی  انجام مي پذیرد.
وقوع  شكوفايي جلبکی در دریای خزر  حائظ اهمیت بوده  و نشان دهنده يك اعلام خطر ديگر زيست محيطي برای درياي خزرمیباشد. ممكن است شكوفايي جلبكي با وقوع دیگر پدیده های دیگر درياي خزر ، مثل مرگ و مير دسته جمعي فك ها و ماهيان درياي خزر و كاهش سريع ذخاير ماهيان خاویاری  اين دريا ، در ارتباط باشد.
     در تحقيق حاضر وضعيت فيتوپلانكتون ها، مواد مغذي، اكسيژن محلول، دماي آب، كلروفيل a و شفافيت آب در چهار خط عمود به ساحل از آستارا تا كياشهر  مورد بررسي قرار گرفته  تا تغییرات آنها در ارتباط با شکوفایی جلبکی مشخص گردد.

اهداف
1-    بررسي روند تغییرات زمانی وجغرافیایی فيتوپلانكتون ها و مواد مغذي با تاکید بر شکوفایی جلبکی.
2-    شناسايي گونه های جلبکی در صورت ایجاد شکوفایی جلبکی و برآورد فراواني و پراكنش آن.
3-    شناسايي مواد سمي توليد شده در صورت ایجاد شکوفایی جلبکی.
4-    اندازه گيري عوامل فيزيكي و شيميايي آب شامل دماي آب، PH ، اكسيژن محلول ، شفافيت آب، مواد مغذي(P, N, Si) ، كلروفيل a و شوري

گشت اول مطالعاتي براي نمونه برداري آب از سه عمق 20، 50 و 100 متر از چهار لاين مطالعاتي در تاریخ 28/6/85 از لاين بندرانزلي شروع و در تاريخ   31/6/85 در ليسار پايان پذيرفت.
گشت دوم از تاريخ 9/7/85 از لاين كياشهر شروع و در تاريخ 16/7/85 در لاين ليسار پايان پذيرفت.
گشت سوم از تاريخ 13/8/85 از لاين كياشهر شروع شده و از لاين بندرانزلي در 14/8/85 نيز نمونه برداري صورت پذيرفت ، بدليل كولاك بودن دريا نمونه برداري از ديگر لاين هاي مطالعاتي هنوز صورت نپذيرفته است.
تنها دليل انجام نپذيرفتن گشتهاي دريائي شرايط نامناسب جوي و كولاك بودن دريا بوده است.
عمليات آزمايشگاهي بدنبال نمونه برداري در آزمايشگاه صورت پذيرفته و اطلاعات هيدروشيمي كاملاً حاصل گشته و نمونه هاي فیتو پلانکتونی  دوراول و دوم گشت هاي دريايي شناسائي و تعيين بيوماس گرديدند دور اول اطلاعات در اين گزارش مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته و اطلاعات كامل و تجزيه تحليل نمونه ها در گزارش نهايي لحاظ خواهد شد.بحث و نتایج
رژيم حرارتي آب
دمای آب يكي از عوامل مهم در متابوليسم حياتي آبزیان محسوب مي گردد. رژیم حرارتی در درياي خزر يكي از عوامل اصلي چرخش آب مي باشد. در گشتهاي مطالعاتي در  اعماق 100 متر دماي آب در سطوح مختلف اندازه گيري گردید. و نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه اختلاف دما بين سطوح مختلف آب قابل ملاحظه بوده و در مناطق مختلف روند تغييرات از سطح به عمق متفاوت مي باشد. در منطقه ليسار ترموكلاين بين عمق 20 متر تا 35  با اختلاف دماي 10 درجه سانتيگراد تشكيل مي گردد در آستارا بين عمق 30 و 35 با اختلاف دماي شش درجه سانتيگراد و در بندرانزلي بين عمق 40 تا 45 با اختلاف دماي 9 درجه سانتيگراد و در كياشهر بين عمق 30 تا 40 با اختلاف دماي 13 درجه سانتيگراد بوجود مي آيد. وجود ترموكلاين و فاصله آن از سطح آب در فعاليت بيولوژيك و مقدار مواد مغذي قابل دسترسي موثر مي باشد فلذا در اعماق پائينتر از ترموكلاين فعاليت بيولوژيك  نسبت به سطح كاهش مییابد.

 

شامل 18 صفحه wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barasi-shokofaei-mozere-jolbaki_511946_3224.zip435.1k

دانلود مقاله ارزشیابی از فرآیند های کیفی در مدارس راهنمایی تحصیلی

دانلود مقاله ارزشیابی از فرآیند های کیفی در مدارس راهنمایی تحصیلی مدرسه به عنوان هسته محوری نظام آموزشی مرکز فعالیتها وبرنامه هایی است که برآیند آنها به کارایی واثر بخشی این ز نظام می انجامد.از طرفی، توسعه و تکامل مدرسه مستلزم اطلاع از میزان کار آمدی وبرنامه ریزی برای بهبودی فعالیتهای آن است. از آنجه که ارزشیابی نقش آیینه را ایفا میکند، مسئولان و اولیاء مدرسه می توانند با استفاده از آن، تصویری از چگونگی فعالیتها بدست آورند وتصمیمات لازم را در جهت بهبودی وپیشرفت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله باغ اصفهان

دانلود مقاله باغ اصفهان باغ ايراني بيشتر حاكي از نيازهاي روحي و كمتر متناسب با نيزهاي آب قابل سنجش است. از زمان‌هاي قديم بخش اساسي از زندگي ايران و معماري آن بوده و در موجوديت آتشكده‌هاي بزرگ و تقويت نمادين آنها، سهم داشته است. از زمان سومريان، باغ، معبد و قصر سلطنتي را احاطه ميكرد. بي‌شك باغ در چنين اقليم خشكي همه چيز از آسايش و زيبايي داشت تا عرضه كند. ولي هنگاميكه مبارزه به خاطر زنده ماندن بيش از لذت شخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله باغ های ایرانی

دانلود مقاله باغ های ایرانی در دامنه جنوبي كوهستان بينالود در ميان كاسه اي كه از پيوستن دو تپه بوجود آمده و رو به دشت نيشابور است، باغي قراردارد كه قدمگاه ناميده مي شود.اين مكان به عنوان جايگاهي مقدس از سابقه تاريخي طولاني برخوردار است و منشأ آن به دوران پيش از اسلام باز مي گردد. اگر چه عملكرد آغازين آن هنوز روشن نشده است.اين باغ را زماني منصوب به شاهپور كسري و سپس منصوب يه حضرت رضا(ع) دانسته اند. شكل اصلي باغ كنوني از دوران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان