اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله واقع گرايي و تربيت

دانلود مقاله واقع گرايي و تربيت

واقع گرايان طبيعي يا علمي ، جهان را مستقل از ذهن و زير سيطره قوانين طبيعي مي دانند و مي گويند وظيفه علم است كه به شناخت هستي طبيعي بپردازد .
اما واقع گرايان عقلاني يا تعقلي معتقد به دو بعد جسم و روح در كل وجود انسان هستند . آنها انسان را با وجود جسماني – روحاني بودنش به صورت يك كل مورد توجه قرار مي دهند ؛
واقع گراي عقلاني غرض اصلي از تربيت را سعادت انسان مي پندارد ؛
هستي شناسي واقع گرايان
كساني كه معتقد بودند مفاهيم كلي ، ما بازاي خارجي – يعني وجود واقعي – دارند واقع گرا يا رئاليست خوانده مي شدند. اما مفهوم واقع گرايي امروز با اين مفهوم قديمي يا كلاسيك آن متفاوت است . واقع گرايي معاصر به معني اعتقاد به وجود خارجي و عينيت اشيا و امور است .
واقع گرايي به مكاتب فرعي مختلف تقسيم مي شود كه عمده ترين آنها عبارت اند از : واقع گرايي قديمي (classial realism ) يا واقع گرايي عقلاني ( rational realism ) و در برابر آن واقع گرايي طبيعي ( natural realism ) يا واقع گرايي علمي (scientific realism )


هستي شناسي واقع گرايي عقلاني
واقع گرايي عقلاني يا تعقلي ، كه با عناوين واقع گرايي سنتي و واقع گرايي كلاسيك هم شناخته مي شود ، مستقيماً از انديشه هاي ارسطو متأثر است .
ايده افلاطوني در مكتب ارسطو ، كلي طبيعي يا كلي نوعي خوانده مي شود ؛ كه عبارت از ماهيت هر نوع يا جنس است ؛
ماده يا هيولا (hule لغت يوناني ) عبارت از امكان و شدن يا قوه محض است ؛ يني ماده پذيرند صورت است ؛
صورت يا فعل عبارت است از شدن چيزي ؛
از ديدگاه ارسطو ويژگي مهم ماده ( موجود بالقوه ) تحول و حركت است كه نيروي محركه آن هم صورت است .
واقع گرايان عقلاني در اين نكته توافق دارند كه جهان مادي واقعي و مستقل از ذهن وجود دارد ؛ اما واقعيت را منحصر به جهان مادي نمي دانند . سن توماس آكومائيناس (St. Thomas Aquinas ) بنيان گذار واقع گرايي ديني – فلسفه مسيحي جديد – كه فلسفه رسمي  كليساي كاتوليك است ، عقيده دارد كه جهان مادي واقعي است ؛ ولي تمام جهان نيست .
هستي شناسي واقع گرايي طبيعي يا رئاليسم جديد
اصل اساسي در اين نوع واقع گرايي اين است كه ماده ، واقعيت نهايي است .
جهان ، واقعيتي است براي خود . پر معني ترين مشخصه آن اين است كه دايمي ، و پايدار است . تغيير در آن برطبق قوانين ثابت طبيعت صورت مي گيرد.
به طور كلي ، واقع گرايان طبيعي به مسائل غير تجربي با شك و ترديد مي نگرند ؛
انسان از ديدگاه واقع گرايان عقلاني
واقع گرايان عقلاني به پيروي از ارسطو معتقدند كه انسان موجودي جسماني – روحاني (psychophysical ) است .
روح داراي دو وظيفه بنيادي است : شناختن و خواستن . شناخت يا حسي و ادراكي است كه فهم (intellect ) ناميده مي شود ؛ يا استدلالي كه در اين صورت عقل يا خرد (ration  ) نام دارد . خواستن ؛ واكنشي همانند همه واكنشهاي  ديگر است و به روح تعلق دارد . همان طور كه عقل مي تواند ماهيات غير مادي را بشناسد اراده نيز مي تواند آنها را بخواهد.
انسان از ديدگاه واقع گرايان طبيعي يا علمي
واقع گرايان طبيعي عقيده دارند كه انسان موجودي زيستي – اجتماعي (biosocial ) است كه پيوسته از محيط طبيعي و اجتماعي خود متأثر است . اين تأثير به گونه اي است كه چگونگي شدن او را معين مي كند . بنابراين ، نه تنها انسان داراي اراده آزاد نيست بلكه تابع جامعه و طبيعت است .
به نظر واقع گرايان طبيعي ، انسان بايد به مقتضاي طبيعت زندگي كند و از دستوراتي كه مخالف با حيات زيستي وي باشند تبعيت نكند . « او بايد تمام اميال و غرايز طبيعي و عادات خويش را رها كند تا به مقتضاي خود عمل كنند »
اغلب واقع گرايان طبيعي منكر اراده انسان و آزاد و مختار بودن او هستند ؛ و اظهار مي دارند كه فعاليتهايي كه از انسان سر مي زند نتيجه نيازهاي بدني و دروني او هستند.
آزادي انتخاب يا اعمال اراده در انسان ، در واقع همان تعين علي (causal determination  ) يا جبرعلي است .
تأثير هستي شناسي و انسان شناسي واقع گرايان در تربيت
تأثير هستي شناسي و انسان شناسي واقع گرايان عقلاني در تربيت
اساس هستي شناسي واقع گرايي عقلاني نظريه قوه و فعل ، يا امكان واقعيت ارسطو است كه معتقد بود بايد ميان وجود بالفعل و بالقوه فرق گذاشته شود. هر پديده اي در صورت فعليت خود آن چيزي است كه هست ؛ و در صورت بالقوه بودن آن چيزي مي تواند باشد كه فعلاً نيست .
يكي از عوامل مهم وحدت بخشيدن به شخصيت انسان جامعه اي است كه فرد در آن زندگي مي كند .
كمينوس ، يكي ديگر از واقع گرايان عقلاني ، مي گويد : انسان تنها از طريق تولد بيولوژيكي ( زيستي ) انسان نمي شود . اگر فرق است يك فرد ، انسان شود بايد فرهنگ انسان به استعدادهاي بالقوه او شكل و جهت بدهد . كمينوس ، تربيت را به صورت شكل دادن به استعدادها تعريف مي كند و مدرسه را كارخانه واقعي آدم سازي مي نامد .

 

شامل 11 صفحه wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
vaghe-geraei-va-tarbiat_512824_7782.zip9.8k

دانلود مقاله تعليم و تربيت

دانلود مقاله تعليم و تربيت هر نظام آموزشى و پرورشى بر اساس بينش و نگرش بنيانگذاران آن،‌ نسبت به حقيقت انسان و ابعاد وجودى وي، و نيز بر حسب هدف يا اهدافى كه از تعليم و تربيت،  در نظر مي‌گيرند و نيز بر اساس اعتقادى كه به كيفيت رشد و حركت انسان بسوى هدف مطلوب دارند بنا ميشود. و در واقع، اين بينشها و نگرشهاست كه مبانى تعليم و  تربيت هر نظامى را تشكيل ميدهد هرچند آگاهانه مورد توجّه واقع نشود يا مورد تصريح، قر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت در سیره معصومین (ع)

دانلود مقاله تعلیم و تربیت در سیره معصومین (ع) تعلیم و تربیت از دیر باز به دو شکل رسمی و غیر رسمی در جامعه بشری وجود داشته است. تعلیم و تربیت غیر رسمی در خانواده ها یا محیط های کاری توسط والدین یا استاد کارها انجام می شد، که شامل تعلیمات حرفه ای و رفتارهای مربوط به زندگی مانند اخلاق و دین و غیره بوده است. تعلیمات رسمی توسط اساتید مربوطه در محل های خاصی مانند مراکز دینی، دربار و خانه استاد انجام می یافت و شامل همه نوع آموزش می شد.از همان زمان ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله تربيت چيست

دانلود مقاله تربيت چيست تربيت چيست ؟ معني و مفهوم تربيت / ماهيت تربيت / آيا تربيت فن است يا علم – آيا تربيت علم است  نتيجه گيري عوامل و عناصر تربيت ، محتتواي تربيت ، روش تربيت – اصول تربيت – مراحل تربيت تربيت چيست ؟ معني و مفعوم تربيت  تربيت (education ) در جريان زندگي انسان نقش اساسي دارد و هر كس به مقدار كم و بيش از آن بهره مند است و مورد توجع قيلسوفان و روشنفكران و شعر او بوده است و هر يك ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله تربیت در سیره معصومین

دانلود مقاله تربیت در سیره معصومین امروزه ما وراث جهاني پر از ناکاميها ، شکست ها ، بيمناکي ها و سرخوردگي ها هستيم ، کنار نهادن عقل و خرد و پيروي از اميال دروني ، غرايز حيواني و خودخواهي ها ، انسان هايي بي رحم ، بي منطق و تخريب گر ساخته است . وجود اين همه بي عدالتي ، سرگشتگي ، جنگ و بسياري از رفتارهاي غير عقلاني ، مويد اين امر است که بشر امروزي قبل از هر چيز به تربيت کردن نياز دارد . در اهميت تربيت در اسلام همين بس که در قرآن مجيد ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان