اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله ابداع و طراحي سيستم رايانه‌ای جهت ترجمه متون علمي زبان انگليسي به زبان فارسي

دانلود مقاله ابداع و طراحي سيستم رايانه‌ای جهت ترجمه متون علمي زبان انگليسي به زبان فارسي

حدود نيم‌ قرن‌ از زمان‌ ظهور نخستين‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ ترجمه‌ ماشيني‌سپري‌ شده‌ و در خلال‌ اين‌ مدت‌، جهان‌ شاهد پيشرفت‌هايي‌ چشمگير در قلمرو ترجمه‌ ماشيني‌ و دستاوردهاي متنوع‌ جانبي‌ آن‌ بوده‌ است‌. اهميت‌ اين‌ پديده‌ جديد و مقتضاي‌ عصر اطلاعات‌ايجاب‌ كرده‌ است‌ كه‌ ميزان‌ سرمايه گذاري‌ كشورها در اين‌ عرصه‌، در طي‌ سالهاي‌ گذشته‌چشمگير و معادل‌ ارقامي‌ نجومي‌ باشد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در كشور كوچك‌ هلند در سال‌ 1983،هفده‌ ميليون‌ گيلدر معادل‌ هشت ونيم ميليون‌ دلار به‌ يك‌ طرح‌ تحقيقاتي‌ ترجمه‌ ماشيني‌ اختصاص‌ داده‌شده‌(1) و هدف‌ پروژه‌ مذكور تنها ترجمه‌ شيوه‌ نگهداري‌ و كاربرد سلاح‌ نظامي‌ از زبان‌ انگليسي‌ به‌زبان‌ فرانسه‌ بوده‌ است‌. علت‌ اين‌ اقبال‌ و عنايت‌، لحاظ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ سيستم‌ترجمه‌ ماشيني‌ بالذاته‌ مي‌تواند زمينه‌ساز رشد علمي‌ و توسعه‌ ملي‌ باشد و در ديگر عرصه‌هاي‌مورد نياز جوامع‌ امروزي‌ نيز تحولاتي‌ شگرف‌ پديد آورد. ظهور اينترنت‌ و ضرورت‌ حضور ووجود سيستم‌ ترجمه‌ ماشيني‌ در كنار آن‌، باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ تلاشهاي‌ چند جانبه‌ تحقيقاتي‌ دراين‌ زمينه‌ گسترده‌تر و حجم‌ سرمايه‌گذاريها در اين‌ عرصه‌ مضاعف‌ گردد.(2)

اگر تا قبل‌ از رونق‌ بازار اين‌ پديده‌ نو، مساعي‌ منحصرا در زمينه‌ ابداع‌ ترجمه‌ ماشيني‌دوسويه‌ (انگليسي‌ به‌ فرانسه‌، ژاپني‌ به‌ انگليسي‌، روسي‌ به‌ آلماني‌ و...) صورت‌ مي‌گرفت‌، در حال‌حاضر گرايش‌ها معطوف‌ به‌ سيستم‌هاي‌ چندسويه‌ (انگليسي‌ به‌ فرانسه‌، آلماني‌، اسپانيولي‌،ايتاليائي‌، ژاپني‌، چيني‌ و...) شده‌ است‌.(3)
مع‌الوصف‌ علي‌رغم‌ اين‌ حقايق‌ ملموس‌، در كشور ما نه‌ تنها اين‌ موضوع‌ مورد تغافل‌ قرارگرفته‌ است‌، بلكه‌ ابعاد واقعي‌ قضيه‌ و گستره‌ كاربردي‌ آن‌ نيز نامكشوف‌ مانده‌ است‌. تصوير وتصوري‌ كه‌ از ترجمه‌ ماشيني‌ در اذهان‌ وجود دارد، منطبق‌ با واقعيت‌ها نيست‌ و متأسفانه‌تلاشي‌ در جهت‌ شناخت‌ مسأله‌، اهميت‌ و نقش‌ آن‌ در توسعه‌ ملي‌ و نيز پويائي‌ و توليد علمي‌ درسطح‌ كشور صورت‌ نگرفته‌ است‌.

در اين‌ گزارش‌ سعي‌ مي‌شود با استعانت‌ از تجربيات‌ و براساس‌ يافته‌هاي‌ ملموس‌ حاصل‌از بيست‌ سال‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ و كار مداوم‌ در زمينه‌ زبان‌شناسي‌ رايانه‌اي‌computational linguistics، بررسي‌ هر چند موجز و مختصر - اما دقيق‌ و واقع‌گرايانه‌- ازكم‌ و كيف‌ ترجمه‌ ماشيني‌ ارائه‌ گردد.
 
طرح‌ مسأله‌

قبل‌ از تعريف‌ و تبيين‌ ترجمه‌ ماشيني‌، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ از ديدگاه‌ زبان‌شناسي‌،ماهيت‌ ترجمه‌ را در مفهوم‌ عام‌ آن‌ يعني‌ ترجمه‌اي‌ كه‌ توسط شخصي‌ متخصص‌ و زباندان‌ انجام‌مي‌گيرد و اصطلاحاً به‌ ترجمه‌ انساني‌ human translation تعبير شده‌ است‌، بازشناسي‌ كنيم‌.با آنكه‌ سابقه‌ ترجمه‌ به‌ قبل‌ از قرن‌ اول‌ ميلادي‌ برمي‌گردد، هنوز هم‌ تعريفي‌ جامع‌ و مانع‌ ازترجمه‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ مورد قبول‌ همگان‌ باشد در اختيار نيست‌.(4)علت‌ امر ناشي‌ از نوع‌ نگرش‌اهل‌ فن‌- كه‌ معمولا پيرو مكانيب‌ مختلف‌اند- و شيوه‌هاي‌ كاربردي‌ و روال‌ متداول‌ در امر ترجمه‌مي‌باشد. بديهي‌ است‌ اگر ترجمه‌ را از ديدگاه‌ طرفداران‌ >ترجمه‌ تحت‌اللفظي‌ترجمه‌ معنائي‌ترجمه‌ آزاد< Free translation از موضوع‌ ارائه‌ كرده‌اند. مع‌ هذانبايد از نظر دور داشت‌ كه‌ در تعاريف‌ گونه‌گون‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ زبان‌شناسان‌ وتئوريسين‌هاي‌ ترجمه‌ با گرايش‌ فكري‌ متفاوت‌، نقطه‌نظرهاي‌ مشترك‌ قابل‌ تأمل‌ نيز هست‌ كه‌جمع‌بندي‌ آنها مي‌تواند رهگشاي‌ ما در اين‌ زمينه‌ باشد. براساس‌ اين‌ نقطه‌نظرهاي‌ مشترك‌مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌گيري‌ كرد كه‌ هر كلام‌ و گفته‌ در هر زبان‌ صورتي‌ (Forme) دارد و محتوايي‌(contenu) و ترجمه‌ عبارتست‌ از تبديل‌ يا برگرداندن‌ نزديك‌ترين‌ پيام‌ مستتر در صورت‌واژه‌هاي‌ زبان‌ مبدأ >source language = SL< يعني‌ زباني‌ كه‌ از آن‌ ترجمه‌ انجام‌ مي‌گيرد به‌>صورت‌ < زبان‌ مقصد target language = TL< يعني‌ زباني‌ كه‌ ترجمه‌ متن‌ به‌ آن‌ برگردانده‌مي‌شود. و اما ترجمه‌ ماشيني‌ Machine Translation كه‌ در پاره‌اي‌ موارد تحت‌ عنوان‌ترجمه‌ خودكار )اتوماتيك‌، ماشيني‌) automatic Translation  نيز معرفي‌ شده‌ است‌(6)، به‌ سيستم‌ نرم‌افزاري‌ رايانه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ از طريق‌ آن‌ مي‌توان‌ متون‌ ورودي‌ زبان‌ مبدأ SL > >  را طي‌ فرايندهايي‌ خاص‌ و پيچيده‌ - در سطوح‌ مختلف‌ زبان‌شناختي‌ - تجزيه‌ و تحليل‌ ودر نهايت‌ به‌ زبان‌)يا زبانهاي‌ مقصد (ترجمه‌ و به‌ صورت‌ خروجي‌ در اختيار كاربر قرار داد. درواقع‌ در طراحي‌ نرم‌افزار ترجمه‌ ماشيني‌ تمهيداتي‌ انديشيده‌ و در ساختار آن‌ مؤلفه‌ها و اجزايي‌درنظر گرفته‌ مي‌شود كه‌ علي‌القاعده‌ بايد سيستم‌ را قادر سازد تا تقريبا همانند فردي‌ مترجم‌ تجزيه‌ و تحليل‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ متن‌ ورودي‌ را انجام‌ داده‌ تا با بهره‌گيري‌ از داده‌ها و براساس‌يافته‌ها، معادل‌ جملات‌ زبان‌ مبدأ را در زبان‌ مقصد توليد كند. انجام‌ اين‌ عمل‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌سيستم‌ علاوه‌ بر برنامه‌اي‌ رايانه‌اي‌ متشكل‌ از مجموعه‌ الگوريتم‌هاي‌ خاص‌ و پيچيده‌، مجموعه‌فرهنگها و بانكهاي‌ اطلاعاتي‌ محتوي‌ واژگان‌ و قواعد ساختاري‌ و معناشناختي‌ زبانهاي‌ مبدأ ومقصد نيز در اختيار داشته‌ باشد.
شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rayane_513086_1948.zip24.6k

دانلود مقاله tco چیست

دانلود مقاله tco چیست قديمي‌ها مي‌گفتند تلويزيون را از دور تماشا كنيد و نزديك به آن ننشينيد، چون چشمتان ضعيف مي‌شود. اما امروزه كودكان و نوجوانان با علاقه زياد، ساعت‌ها به بازي‌هاي كامپيوتري مي‌پردازند و آنچنان به فضاي بازي نزديك مي‌شوند كه انگار به مانتيور چسبيده‌اند. همچنين در دنياي امروز كه كاربرد كامپيوتر در امور اداري به شدت در حال توسعه است، كارمندان بيشتر ساعات كاري را در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله پيام هاي تغذيه اي در مورد مصرف ماهي

دانلود مقاله پيام هاي تغذيه اي در مورد مصرف ماهي مصرف ماهي سبب کاهش کلسترول و تري گليسريد خون و جلوگيري از بيماري هاي قلبي عروقي و برخي از سرطان ها مي شود. ماهي داراي خواص ضد التهابي بوده و موجب درمان التهاب, کاهش سردردهاي ميگرني و کاهش دردهاي عضلاني, مي شود .مصرف ماهي و روغن ماهي براي بيماران ديابتي مفيد است زيرا قند خون را افزايش نمي دهد.مصرف ماهي و روغن ماهي سبب افزايش ظرفيت ذهني مي شود و اثرات سودمندي در پيشگيري از آلزايمر و تخفيف علائم آنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله پنیر

دانلود مقاله پنیر پنیر فرآورده غذایی ای است که از شیر بریده شده (ترش شده) حیوانات تهیه می شود. معمولاً در تهیه پنیر از شیر گاو استفاده می کنند؛ گرچه گاهی شیر بز، گوسفند یا حتی گاومیش هم به کار می رود. اغلب، برای ترش کردن شیر از پنیر مایه استفاده می کنند. ولی گاهی سرکه یا آبلیمو هم به کار می رود. پنیر مایه، آنزیمی است که در قدیم از بافت داخلی شکم گوساله بدست می آمد. امروزه ماده ی جایگزین آن در آزمایشگاه تهیه می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان